Tutkimushanke Pispalan - Tahmelan rakennetun ympäristön inventointi 2011-2013 (asemakaavan III-vaihe)

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Tampere
 • Nimi:
  Pispalan - Tahmelan rakennetun ympäristön inventointi 2011-2013 (asemakaavan III-vaihe)
 • Hankkeen tyyppi:
  Rakennusinventointi
 • Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Pispalan asemakaavoituksen kolmannen ja viimeisen vaiheen pohjaksi laadittava rakennetun ympäristön selvitys toteutettiin kolmessa osassa: esityöt ja inventointisuunnitelma laadittiin syksyllä 2011 (1 kk), varsinainen inventointityö tehtiin vuonna 2012 (4,5 kk) ja raportointi 2013 (2 kk). Hankkeen käytännön toteutuksesta vastasi tutkija Miia Hinnerichsen. Työtä Pirkanmaan maakuntamuseolla ohjasi rakennustutkija Hannele Kuitunen. Hankkeen rahoittaa Tampereen kaupunkiympäristön kehittäminen osana alueen asemakaavoitusta.

  Selvitys koskee Tahmelaa ja Ansiokalliota sekä Tahmelan viertotien eteläpuolisia Pyhäjärven ranta-alueita Ala-Pispalassa, uittotunnelista uimarannalle asti. Tutkimuksen tuloksena on kattava kuva koko valtakunnallisesti merkittävän Pispalanharjun rakennetun ympäristön piirteistä ja kulttuurihistoriallisista arvoista, jotta ne voidaan huomioida tulevassa asemakaavoituksessa. Tutkimus on maankäyttö- ja rakennuslain (9§) edellyttämä kaavan perusselvitys. Se on jatkoa maakuntamuseon asemakaavan I-vaiheen alueella Ylä-Pispalassa 2008 ja II-vaiheen alueella Pispalan valtatien varressa 2009 suorittamille vastaaville tutkimuksille.

  Tutkimuksessa täydennetään aiempia vuosien 1999-2002 inventointitietoja ja tietoja alueen historiasta sekä arvioidaan nykytilaa. Alueen historiaa kerättiin myös elokuussa 2012 järjestettävässä keskustelutilaisuudessa.

  Alueen rakennuskannasta inventoitiin kaikki aikansa rakennusperinnöksi tunnistettavat, ennen vuotta 1970 rakennetut rakennukset ja niiden pihapiirit. Lisäksi arkkitehtonisin tai kaupunkikuvallisin perustein Tahmelasta inventoitiin myös useita 1970-79 rakennettuja kiinteistöjä. Asemakaavan III-vaiheen tutkimusalueelta on inventoitu kaikkiaan 7 arvoaluetta, 137 kohdetta (pihapiiriä) ja 192 rakennusta.

  Selvityksestä tiedotettiin toimittamalla tiedote 7.5. tiedotusvälineille ja internettiin (Vapriikin, maakuntamuseon, kaupungin ja kaavoituksen sivuille, Vapriikin ja kaupungin sosiaaliseen mediaan (Facebook ja Twitter)). Lisäksi tiedote jaettiin 4.5. ja 7.5. alueen asukkaille (330 kpl) sekä postitettiin muualla asuville inventoitavien kiinteistöjen omistajille.

  Tutkimuksen tulokset koottiin koko Pispalanharjun asemakaavoituksen I-III-vaiheen alueet kattavaksi loppuraportiksi sekä yksityiskohtaisksi alue-, kohde- ja rakennusinventointitietoiksi. Loppuraportti korvaa aiemmat vuoden 2008 ja 2009 väliraportit.

  Laajan aiheiston hallintaa helpottaa tiivistelmäaineisto. A3-kokoiseen taulukkoon muotoiltiin inventoitujen rakennetun ympäristön kohteiden (pihapiirien), rakennusten ja arvoalueiden kulttuurihistorialliset arvot ja toimenpidesuositukset. Lisäksi laadittiin mapinfo tietokannat, tilastot ja teemakartat inventoitujen rakennusten kaupunkikuvallisista rakennustyypeistä ja rakennuskannan iästä.

  Loppuraportti ja tiivistelmäaineistot asetettiin nähtäville maalis-huhtikuussa 2013, jolloin asukkailla ja kiinteistön omistajilla oli mahdollisuus tutustua niihin Frenckellin palvelupisteessä. Tutkija päivysti palvelupisteellä kahtena päivänä, jolloin inventointitietoja oli mahdollista tarpeen mukaan kommentoida, täydentää tai korjata.

  Inventointitiedot on tallennettu Pirkanmaan Maakuntamuseon Siiri-tietokantaan, johon tilaajalla on selausoikeudet. Lisäksi työn tuloksena on syntynyt digitaalinen kartta- ja valokuva-aineisto, joita säilytetään Pirkanmaan maakuntamuseolla. Aineistosta on toimitettu kopiot työn tilaajalle.

 • Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  PMM/ Tuija-Liisa Soininen
 • Hankkeen alkupvm:
  01.09.2011
 • Hankkeen loppupvm:
  14.03.2013

Tekstitiedot

Kuvat

  hanketunnuskuva_pispala_III.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Pispalan - Tahmelan rakennetun ympäristön inventoinnin III-vaiheen hankealue rajattuna vuoden 2006 ortoilmakuvaan. Ilmakuva © Tampereen kaupunki. Rajaus PMM/ Miia Hinnerichsen.
  • Kuvausaika:

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: VAR
  • Alanumero: 5439
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Karhumäki
  • Kuvausaika:

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: kartta
  • Alanumero: 1936
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja:
  • Kuvausaika:

Liitetiedostot

  pispala loppuraportti osa 1.pdf

  • Kuvaus: Pispalan inventointi 2008, 2009 ja 2012 - Loppuraportti. Osa 1. Tekstit A4.

  Pispala-III-ARVOT-liitetaulukko.pdf

  • Kuvaus: Pispala III (2012) Tiivistelmäaineisto. Arvot ja toimenpidesuositukset.

  osa 2 A3 karttaliitteet.pdf

  • Kuvaus: Pispalan inventointi 2008, 2009 ja 2012 - Loppuraportti. Osa 2. A3-karttaliitteet.

Arkeologiset kohteet

Alueet

 • Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
   
  Avaa
  Tampere
   
    Ala-Pispala Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   
   
  Avaa
  Tampere
   
    Ansionkallion laki 2012/A6 Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus omakotialue
   
  Avaa Tampere
   
    Hankealue Pispala - Tahmela rakennetun ympäristön inventointi 2012 Muu hanke- tai tutkimusalue omakotialue
   
   
  Avaa
  Tampere
   
    Hiidenkadun varsi 2012/A4 Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus omakotialue
   
   
  Avaa
  Tampere
   
    Kasvimaat, Tahmelan lähde ja uimaranta 2012/A3 Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus muu
   
   
  Avaa
  Tampere
   
    Kaupungin vanhan raja-aidan alue 2012/A5 Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus omakotialue
  puisto
   
   
  Avaa
  Tampere
   
    Moderni Tahmela 2012/A7 Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus omakotialue
   
   
  Avaa
  Tampere
   
    Pättäränkadun ympäristö 2012/A2 Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus omakotialue
   
   
  Avaa
  Tampere
   
    Rivitaloalue Pispalan pihat 2012/A1 Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus kaupunkikortteli
   
   
  Avaa
  Tampere
   
    Tahmela Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   
   
  Avaa
  Tampere
   
    Vallikadun varsi 2008/A1 Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus  
   
  Avaa
  Tampere
   
    Ylä-Pispala Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   

Rakennetun ympäristön kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
   
  Avaa
  Tampere
   
  Anna Liljankatu 6   Tahmela
   
  Anna Liljankatu 6 asuinkiinteistö
   
   
  Avaa
  Tampere
   
  Ansiokatu 2   Tahmela
   
  Ansiokatu 2 asuinkiinteistö
   
   
  Avaa
  Tampere
   
  Ansiokatu 8   Tahmela
   
  Ansiokatu 8 asuinkiinteistö
   
   
  Avaa
  Tampere
   
  Harmaan tukkitien uoma   Ala-Pispala
   
  Harmaa tukkitie ( kohteella ei ole virallista osoitetta) muu
   
   
  Avaa
  Tampere
   
  Hiidenkatu 1   Tahmela
   
  Hiidenkatu 1 asuinkiinteistö
   
   
  Avaa
  Tampere
   
  Hiidenkatu 4   Tahmela
   
  Hiidenkatu 4 asuinkiinteistö
   
   
  Avaa
  Tampere
   
  Hiidenkatu 5   Tahmela
   
  Hiidenkatu 5 asuinkiinteistö
   
   
  Avaa
  Tampere
   
  Hiidenkatu 6   Tahmela
   
  Hiidenkatu 6 asuinkiinteistö
   
   
  Avaa
  Tampere
   
  Hiidenkatu 7   Tahmela
   
  Hiidenkatu 7 asuinkiinteistö
   
   
  Avaa
  Tampere
   
  Hiidenkatu 8   Tahmela
   
  Hiidenkatu 8 asuinkiinteistö
   

Muistomerkit

Lausunnot