Alue Pättäränkadun ympäristö 2012/A2

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Ala-Pispala
  Nimi:
  Pättäränkadun ympäristö 2012/A2
  Inventointinumero:
  2012/A0002
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Aluetyyppi:
  omakotialue
  Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Rakennushistoriallinen arvo – Rakennusperinteinen

  Alueen rakennuskanta on pääosin peräisin 1920-luvulta. Asuinrakennuksista valtaosa on yksitäispientalotyyppisiä noppamaisia omakotitaloja. Alueella on myös yksi pikkutalo ja yksi puurakenteinen pienkerrostalo. Uudisrakennuksia on vain muutamia. Muutamia rakennuksia on laajennettuja ja useimmat peruskorjattu, mutta pääpiirteiltään rakennukset ovat säilyttäneet alkuperäiset 1920-luvun puuklassismin piirteensä hyvin. Piirteitä ovat mm. jyrkät satulakatot saumatusta pellistä, päätyihin taittuvat räystäät eli ns. kissanpenkit, kuusi- ja yhdeksänruutuiset ikkunat, vinoneliö- ja kolmioikkunat vintillä, noppamainen yleishahmo, neliöpohja, jossa huoneet sijoittuvat keskusmuurin ympärille sekä erilaiset lasikuistit. Alueella on säilynyt vain neljä alkuperäistä 1920-luvun piharakennusta. Pihat ovat tilavia, nurmipintaisia puutarhapihoja, joilla kasvaa omenapuita, pensaita ja erilaisia kukkaistutuksia.

  Historiallinen arvo – Sosiaalihistoria

  Alueen 1920-luvun rakennuskannassa on yhä osin hahmotettavissa Pispalassa 1900-luvun alkupuolella tyypillinen asumisen ja elämisen tapa, pienehköjä asuntoja puutaloissa, aputiloja piharakennuksissa.

  Ympäristöarvo – Maisemakokonaisuus

  Lyhyen ajan sisällä rakennetun ja suunnitelmallisesti toteutetun alueen rakennuskanta, suorakaiteen muotoiset tontit, selkeä katuverkko, katunäkymät ja kaupunkikuva ovat ilmeeltään yhtenäiset muodostaen eheän maisemakokonaisuuden.

Tekstitiedot

 • Historia:
  KUVAUS JA HISTORIA

  Yhtenäinen omakotialue on rakentunut 1920-luvun aikana Pispan ja Provastin kantatilojen maille. Loivasti etelään viettävät rantapellot olivat pitkään viljeltyinä. Viimeiseksi viljelyä alueella harjoitti Tahmelan viertotie 59 rivitalon paikalla sijainnut Reinin talo, jossa oli myös kauppa. Maastonmuodon kerrotaan johtuvan 1598 tapahtuneesta maanvieremästä. Kun maata vyöryi Pyhäjärveen, jäi jäljelle notko, jota alettiin kutsua Hautalaaksoksi. Vieremänotkon sisälle pistävää niemekettä alettiin puolestaan kutsua ”pättäräksi”. Hautalaakso-nimitys säilyi pitkään kartoissa ja alueen kadunnimistö liittyy yhä tähän tapahtumaan.

  Alueen tontit ovat pääosin säännöllisen suorakulmion muotoisia. Ne vaikuttavat järjestelmällisesti lohkotuilta, joten tonttijako on todennäköisesti perustunut palstoitussuunnitelmaan kuten Ansionkalliolla. Alue poikkeaa voimakkaasti Pispalan harjun tonteista: maasto on loivaa, maaperä rehevää, kasvillisuus runsasta ja puutarhamaista, asuinrakennukset pääasiassa sijoitettu tonttien keskelle, tontit suurempia ja väljemmin rakennettuja. Pihat ja alueen yleisilme muistuttavat enemmän 1920-luvun puutarhakaupunginosia, kuten Viinikkaa tai Petsamoa. Harjulle tyypillinen havupuusto ja muutkin kookkaat puut puuttuvat kokonaan. Pihoilla kasvaa runsaasti omenapuita, pensaita ja kukkaistutuksia. Pihojen alkuperäisiä 1920-luvun piharakennuksia on jäljellä enää muutamia.

  Rakennuskanta muodostuu pääosin yksittäispientalotyyppisistä 1920-luvun lopussa rakennetuista asuinrakennuksista. Tyyliltään rakennukset edustavat 1920-luvun puutaloklassismia, jolle tyypillisiä ovat jyrkät satulakatot saumatusta pellistä, päätyihin taittuvat räystäät eli ns. kissanpenkit, kuusi- ja yhdeksänruutuiset ikkunat, vinoneliö- ja kolmioikkunat vintillä, noppamainen yleishahmo, neliöpohja, jossa huoneet sijoittuvat keskusmuurin ympärille sekä erilaiset lasikuistit. Muutamat rakennuksista ovat myös tästä tyypistä poikkeavia: Pättäränkatu 6 on mansardikattoinen pikkutalo ja Tahmelan viertotie 63 puurakenteinen pienkerrostalo. Osa rakennuksista on hirsitaloja, osa rankorakenteisia. Pääosa rakennuksista on peruskorjattu, muutamia myös laajennettu, mutta pääosin ne ovat silti säilyttäneet melko hyvin alkuperäisilmeensä.

  Osa rakennuksista on saman rakennusurakoitsijan tekemiä, esimerkiksi Pättäränkuja 5, 6 ja Vieremänkatu 3 on kerrottu rakennetun samanaikaisesti 1927-29 saman rakennusliikkeen toimesta. Myös Pättäränkuja 1 ja 3 sekä Pättäränkatu 1 ja 5 ovat lähes identtisiä. Ne on rakentanut ja mahdollisesti myös suunnitellut Sähköteknikko Eero Rintanen. Rintasen hirsitaloissa on ollut alun perin pääkerroksessa kaksi huoneen ja keittiön asuntoa, ullakkokerroksessa hellahuone ja kuisti koilliseen päin olevassa päädyssä. Rakennuksissa on ollut kolme sisäänkäyntiä, jokaisella asunnolle omansa. Myös ikkunat ovat olleet kaikissa taloissa samalla tavalla, jolloin jokaisessa huoneessa on ollut yksi matala ikkuna ja yksi normaalikokoinen kuusiruutuinen ikkuna.

  Alueen rakennuskanta on yhtenäistä ja samanaikaisesti 1920-luvun aikana rakennettua. Uudisrakennuksia on vain muutamia. Alueen rakentaminen vaikuttaa suunnitelmalliselta muuhun Pispalaan verrattuna. Rakennukset edustavat melko hyvin 1920-luvun puutaloklassismia yleismuodoltaan ja yksityiskohdiltaan. Alue kuvaa hyvin tyypillistä 1920-luvun työväen asuinrakentamista. Alue rakennuksineen on säilyttänyt alkuperäisilmeensä hyvin.

  Toimenpidesuositukset:
  Alueen arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:

  Aluekokonaisuuden ja sen yksityiskohtien säilyttäminen ymmärrettävänä, mahdollisimman vähäisin muutoksin.

  Vanhan rakennuskannan, asuin- ja piharakennusten, säilyminen.

  Vanhan rakennuskannan rakennusajalle tyypillisten materiaalien, värityksen ja muotojen säilyminen.

  Pihojen kasvillisuuden säilyminen perinteisenä.

  Pihojen, katuliittymien, kulkureittien, ajoteiden ja polkujen pintojen säilyminen perinteisinä nurmi- ja hiekkapintaisina.

  Puutarhakaupunginosille tyypillisten vehreiden katunäkymien säilyminen.

  Järvinäkymän säilyminen Lapiosaarenkadun ja Pättäränkadun päätteenä.

  Mahdollisimman vähäinen uudisrakentaminen.

  Uudisrakentamisen toteuttaminen huolellisesti alueen perinteistä 1920-lukulaista rakennustapaa ja mittakaava noudattaen.

  Uudisrakennusten sijoittaminen tonttien keskiosaan, piharakennukset tontin perälle tai kulmiin.

  Aiemmat tutkimukset:
  Pispalan rakennusinventointi: PMM/ Anu Eerikäinen/ 16.8.2001. 2001 inventoinnin aluenumero 1.
  Kirjalliset lähteet:
  - Ilmakuva-aineisto, Tampere 1946, 1956, 1966. Tampereen kaupunki ja maanmittauslaitos.

  - Pohjois-Pirkkala, Pispala, tonttikartta 1930, P.A. Ahomaa (Ahonius); Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Rakennus- ja muutosluvat, Tampereen kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto.

  - Sinisalo, Uuno 1942. Tampereen Harjun alueen paikannimistöä. Tammerkoski 1942:6.

  - Viistoilmakuvat, http://www.bing.com/maps (Bird’s eye view).

  Suulliset lähteet:
  Inventoinnin yhteydessä haastatellut pitkään Pispalassa ja Tahmelassa asuneet henkilöt, Muistojeni Ala-Pispala ja Tahmela -tilaisuus Pispalan kirjastolla 22.8.2012.
  Valokuvat:
  Tampereen museoiden Siiri-tietokanta.

  Pirkanmaan maakuntamuseon arkisto, CD-levy: Pispalan - Tahmelan rakennusinventointi III 2012.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  A2.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Pättäränkadun kulttuurihistoriallisen arvoalueen rajaus. Pohjakartta © Tampereen kaupunki. Muokkaus PMM / Miia Hinnerichsen.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  pättärä 2006.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Pättäränkadun alue vääräväritetyssä ortoilmakuvassa 2006. Ilmakuva: Tampereen kaupunki.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  A2 pättärän viistoilmakuva etelästä.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Pättäränkadun alue etelästä 2000-luvun puolivälissä otetussa viistoilmakuvassa. © Blom / Bing / Microsoft Corporation.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  pättärä 1946.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Pättäränkadun alue ortoilmakuvassa 1946. Ilmakuva: Tampereen kaupunki ja Maanmittauslaitos.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: Kyy 101
  • Alanumero: 254
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 11.05.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: Kyy 101
  • Alanumero: 255
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 11.05.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: Kyy 101
  • Alanumero: 256
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 11.05.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: TKA Staf
  • Alanumero: 1641
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: E. M. Staf
  • Kuvausaika:
  Avaa

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Pättäränkatu 1   Ala-Pispala
   
  Pättäränkatu 1 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Pättäränkatu 2   Ala-Pispala
   
  Pättäränkatu 2 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Pättäränkatu 5   Ala-Pispala
   
  Pättäränkatu 5 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Pättäränkatu 6   Ala-Pispala
   
  Pättäränkatu 6 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Pättäränkatu 8   Ala-Pispala
   
  Pättäränkatu 8 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Pättäränkatu 10   Ala-Pispala
   
  Pättäränkatu 10 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Pättäränkuja 1 / Pättäränkatu 3   Ala-Pispala
   
  Pättäränkuja 1 / Pättäränkatu 3 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Pättäränkuja 3   Ala-Pispala
   
  Pättäränkuja 3 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Pättäränkuja 5   Ala-Pispala
   
  Pättäränkuja 5 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Pättäränkuja 6   Ala-Pispala
   
  Pättäränkuja 6 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Tahmelan viertotie 61   Ala-Pispala
   
  Tahmelan viertotie 61 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Tahmelan viertotie 63   Ala-Pispala
   
  Tahmelan viertotie 63 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Vieremänkatu 3   Ala-Pispala
   
  Vieremänkatu 3 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Vieremänkatu 4   Ala-Pispala
   
  Vieremänkatu 4 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Vieremänkatu 6   Ala-Pispala
   
  Vieremänkatu 6 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Vieremänkatu 8 / Lapiosaarenkatu 4   Ala-Pispala
   
  Vieremänkatu 8 / Lapiosaarenkatu 4 asuinkiinteistö
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pispalan - Tahmelan rakennetun ympäristön inventointi 2011-2013 (asemakaavan III-vaihe) Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  01.09.2011 14.03.2013