Rakennetun ympäristön kohde Harmaan tukkitien uoma

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Ala-Pispala
  Inventointinumero:
  2009/0012 , 2012/0004
  Nimi:
  Harmaan tukkitien uoma
  Osoite:
  Harmaa tukkitie ( kohteella ei ole virallista osoitetta)
  Kohdetyyppi:
  muu
  Inventointipäivämäärä:
  14.05.2009

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Historiallinen arvo:
  teollisuushistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Historiallinen arvo – Teollisuushistoria

  Pispalanharju esti pitkään laajamittaisen tukkipuun kuljettamisen uittamalla Tampereen pohjoispuolisilta alueilta etelään. Ongelma ratkaistiin harjun yli rakennettavilla tukkiteillä. 1873 valmistui Pispalan toinen tukkitie, ns. Harmaa tukkitie.

  Ympäristöarvo – Maisemakokonaisuus

  Tukkitiet jakoivat Pispalanharjun jyrkästi kolmeen osaan, joita olivat Harmaan tukkitien itäpuoli, tukkiteiden välinen alue ja Punaisen tukkitien länsipuoli. Tukkitiet hallitsivat harjun maisemaa ja rajoittivat paikoin harjunsuuntaista kulkemista yli 60-vuoden ajan. Niiden uomat hahmottuvat osittain yhä, sillä ne ovat säilyneet suurimmaksi osaksi rakentamattomina 1930-luvulta lähtien, jolloin tukkitiet purettiin. Myös Ylä-Pispalan ja Ala-Pispalan kaupunginosien välinen raja noudattelee osin Harmaan tukkitien linjaa. Uomissa on säilynyt joitain tukkitien rakenteita. Ks. Pispalan arkeologinen inventointi 2008.

Tekstitiedot

 •  
  Historia:
  Harmaa tukkitie valmistui 1873. Sen rakensi Reposaaren saha, ja se alitti Pispalan valtatien nykyisen Ahjolan kohdalla. Harmaalla tukkitiellä tukit nostettiin Näsijärvestä harjun päälle alusta alkaen höyrykoneen voimalla. Harmaan tukkitien rakenteet olivat maalaamatonta, sään harmaanuttamaa puuta, mistä se sai nimensä. Valtaosa tukkitien urasta näkyy vielä nykyisinkin rakentamattomana alueena aina Ahjolasta Pyhäjärven rantaan, vaikka tukkitie purettiin jo 1930-luvun alussa ensimmäisen uittotunnelin valmistuttua. Sen paikalla kulkee nykyisin kävelytie ja puiset portaat alas Tahmelan viertotielle. Tukkitien puistossa, harjun laella, ns. Ylä-Voiman talon länsipuolella on tukkiteistä kertova opastaulu ja tukkitien rakennetta esittelevä malli.
  Toimenpidesuositukset:
  Tukkitien Pyhäjärveltä Näsijärvelle ulottuvan uoman säilyminen rakentamattomana puistoalueena. (Nykyisenkaltaiselle käytölle kulkuväylänä ja kasvimaina ei ole estettä, eikä myöskään portaiden tms. ei-pysyvien rakenteiden rakentamiselle alueelle.)

  Säilyneiden tukkitien rakenteiden suojeleminen.

  Alueen maastonmuotojen säilyminen.

  Lisäksi: Kasvillisuutta tulisi raivata, jotta uoma ja siltä aukeavat näkymät eivät kasva umpeen.

  Tukkiteiden historiaa voisi tuoda esiin nykyistä näkyvämmin ja laajemmin uusilla opastauluilla tms.

  Aiemmat tutkimukset:
  - Pispalan - Tahmelan alueen rakennetun ympäristön inventointi 2009 (asemakaavan II-vaihe). PMM/ Miia Hinnerichsen.

  - Ylä- ja Ala-Pispalan sekä Tahmelan arkeologinen inventointi 2008. Vadim Adel/ PMM. Arkeologiset kohteet Tukkitie 1 ja 2.

  - Kantakaupungin rakennuskulttuuri 1998.

  Kirjalliset lähteet:
  - Ilmakuva-aineisto, Tampere 1946, 1956, 1966. Tampereen kaupunki ja maanmittauslaitos.

  - Kantakaupungin rakennuskulttuuri 1998. (s. 268-269)

  - Pohjois-Pirkkala, Pispala, tonttikartta 1930, P.A. Ahomaa (Ahonius); Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Vanhat valokuvat kohteesta ja sen ympäristöstä; Tampereen museoiden Kuva-arkisto.

  Suulliset lähteet:
  Inventoinnin yhteydessä haastatellut pitkään Pispalassa asuneet henkilöt

Kuvat

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: HM 1381
  • Alanumero: 156
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: William Lomax
  • Kuvausaika:
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: HM 2036
  • Alanumero: 22
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja:
  • Kuvausaika:
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: TKA Kurki
  • Alanumero: 90
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kalle Kurki
  • Kuvausaika:
  Avaa

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Ala-Pispala Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Santalahti Hallinnollinen alue teollisuusalue
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Ylä-Pispala Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pispalan - Tahmelan rakennetun ympäristön inventointi 2011-2013 (asemakaavan III-vaihe) Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  01.09.2011 14.03.2013
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pispalan - Tahmelan rakennetun ympäristön inventointi 2009 (asemakaavan II-vaihe) Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  08.03.2009 08.12.2009
  Avaa Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuuri 1998 Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  01.01.1996 31.12.1998