Rakennetun ympäristön kohde Ansiokatu 8

Takaisin Näytä kartalla
 Kuva ei ole julkinen

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Tahmela
  Inventointinumero:
  2012/0003
  Nimi:
  Ansiokatu 8
  Osoite:
  Ansiokatu 8
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  1
  Inventointipäivämäärä:
  21.06.2012

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  arkkitehtoninen
  Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Rakennushistoriallinen arvo – Arkkitehtoninen

  Ansiokatu 8 on Tahmelan modernia rakentamista edustava kiinteistö. Kookas asuinrakennus on 1976 Insinööritoimisto Tuomo Penttilän suunnittelema omakotitalo. 2000-luvun muutoksista johtuen rakennuksen alkuperäiset piirteet ja rakennusmateriaalit ovat pääosin kadonneet, mutta arkkitehtoniset ratkaisut ja rungon muoto ovat yhä nähtävissä.

  Historiallinen arvo – Sosiaalihistoria

  Kiinteistö kuuluu Tahmelan 1800-1900-lukujen taitteen huvila-asutuksen jatkumoon, joka 1900-luvun lopulla ilmeni alueen perinteisistä puutaloista selkeästi erottuvien arkkitehtien suunnittelemien kookkaiden omakotitalojen rakentamisena alueelle.

  Ympäristöarvo – Maisemallisesti keskeinen sijainti

  Tontti ja sen kookas asuinrakennus sijaitsevat erittäin näkyvällä paikalla. Asuinrakennuksen asema on keskeinen sekä Ansiokadun katumaisemassa että kaukomaisemassa, erityisesti Pispalanharjun suunnasta.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Ansiokadun varressa sijaitseva, kadulta pohjois-koilliseen laskeva tontti, jolla 1976 rakennettu suurikokoinen moderni asuinrakennus.
  Historia:
  Tontin rajat mukailevat 1899 palstoitussuunnitelmaa (tontti no: 45), eivätkä ne vaikuta muuttuneen sittemmin. Tontilla on vanhojen valokuvien, 1930 asemakartan ja vuosien 1946, -56 ja -66 ilmakuvien perusteella ollut ensin Ansionkallion alueen 1900-luvun alun rakentamiselle tyypilliset pienehkö puutalo ja piharakennus. 1930-luvulla tontille Ansiokadun laitaan on rakennettu lisäksi suurempi pitkän suorakaiteen muotoinen asuinrakennus. Rakennusvalvonnan arkiston muutosluvan perusteella pienempi asuinrakennus olisi purettu 1961. Loputkin vanhat rakennukset on purettu 1966-75 eikä aiempi historia enää ole havaittavissa tontilla.

  1976 tontille on haettu uudisrakennuslupaa nykyiselle insinööritoimisto Tuomo Penttilän suunnittelemalle kookkaalle asuinrakennukselle. 2000-luvulla rakennukseen on tehty täydellinen peruskorjaus, jolloin julkisivujen pintamateriaaleja on uusittu ja muutettu ja tilajakoa muutettu kaikissa kerroksissa. Muutokset on suunnitellut arkkitehtikonttori Petri Pussinen.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Ansionkatu on uudistunut lähes täydellisesti. Kohteen välittömässä lähiympäristössä on pääasiassa uudempaa 1990-2000-lukujen rakennuskantaa. Koillispuolella on säilynyt muutama perinteistä Ansionkallion rakentamista edustavaa kiinteistöä (Hiidenkatu 5 ja 7). Tontin pohjoispuolella on rakentamaton tyhjä tontti.

  Tontin rakennusoikeus on erittäin suuri (0,7). Asuinrakennus terasseineen ja autokatoksineen täyttää lähes koko tontin pinta-alan, kasvillisuutta ei juuri ole. Asuinrakennuksen luoteispuolen pieni piha-alue on betonilaatoitettu ja rakennuksen taakse jäävä kapea alue on nurmella. Piha on uudistettu 2000-luvulla. Asuinrakennuksen asema on keskeinen Ansiokadun katumaisemassa ja erittäin näkyvä myös kaukomaisemassa erityisesti Pispalanharjun suunnasta.

  Toimenpidesuositukset:
  Pihapiirin ja rakennusten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:

  Asuinrakennuksen arkkitehtonisten ratkaisujen, kuten julkisivujen aukotuksen, kattomuodon, runkomuodon ja rakennusajankohdalle ominaisten julkisivumateriaalien ja muotojen säilyminen.

  Tasakaton tai vaikutelman tasakatosta säilyminen asuinrakennuksessa.

  Asuinrakennuksen aseman säilyminen katu- ja kaukomaisemassa.

  Kirjalliset lähteet:
  - Ansionkallion palstoitussuunnitelma 1899, Toivo Borgenström; Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Ilmakuva-aineisto, Tampere 1946, 1956, 1966. Tampereen kaupunki ja maanmittauslaitos.

  - Pohjois-Pirkkala, Pispala, tonttikartta 1930, P.A. Ahomaa (Ahonius); Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Rakennus- ja muutosluvat, Tampereen kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto.

  - Tampereen uus-Tahmela ei ole jähmeä, Aamulehti 17.5.2012.

  - Viistoilmakuvat, http://www.bing.com/maps (Bird’s eye view)

Kuvat

 • Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: AL
  • Alanumero: 19132:4
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja:
  • Kuvausaika: 30.12.1960
  Avaa

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  001 Ansiokatu 8 asuinrakennus - omakotitalo
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Tahmela Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pispalan - Tahmelan rakennetun ympäristön inventointi 2011-2013 (asemakaavan III-vaihe) Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  01.09.2011 14.03.2013