Alue Kasvimaat, Tahmelan lähde ja uimaranta 2012/A3

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Ala-Pispala
  Tahmela
  Nimi:
  Kasvimaat, Tahmelan lähde ja uimaranta 2012/A3
  Inventointinumero:
  2012/A0003
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Aluetyyppi:
  muu
  Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  taloushistoria
  teollisuushistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Historiallinen arvo – Agraarihistoria

  Ainakin 1700-luvulta lähtien ranta-alue on ollut viljeltynä peltoalueena, ensin niittyinä, myöhemmin peltoina. Viljelykäyttö on säilynyt, joskin peltoviljelystä on 1900-luvun puolivälin tienoilla siirrytty nykyiseen palstaviljelyyn. Kasvimaat ovat muutamien säilyneiden torppien ohella ainut ja laajin alueen agraarihistoriasta kertova ilmiö.

  Historiallinen arvo – Esihistoria

  Tahmelan lähde on suullisen perimätiedon perusteella toiminut uhrilähteenä. Lähde on lain suojaama muinaisjäännös

  Historiallinen arvo – Sosiaalihistoria

  Palstaviljely jatkaa Pispalan yhteisöllisen toiminnan perinteitä ja toimii tärkeänä harrastus ja tapaamispaikkana alueen asukkaille.

  1950-luvulla perustettu Tahmelan uimaranta, kenttä ja alueen kevyenliikenteenväylät toimivat tärkeinä vapaa-ajanvietto- ja tapaamispaikkana alueen asukkaille.

  Historiallinen arvo – Taloushistoria

  Alueen pohjoisosassa on toiminut Nopolan kauppapuutarha. Nykyinen palstaviljelykäyttö muodostaa jatkumon, jonka johdosta alueen käyttötarkoitus on säilynyt.

  Historiallinen arvo – Teollisuushistoria

  Harmaa tukkitie on kulkenut alueen halki 1873-1932.

  Ympäristöarvo – Maisemakokonaisuus

  Avara pääosin rakentamaton alue muodostaa tärkeän vastaparin muutoin tiiviisti rakennetuille Pispalanharjun kaupunginosille. Alueella on maisemallista merkitystä paitsi lähiympäristössään, myös laajemmin harjumaisemassa ja erityisesti kaukomaisemassa.

Tekstitiedot

 • Historia:
  HISTORIA JA KUVAUS

  Loivat Pyhäjärven rantapellot ovat olleet viljeltynä ainakin 1700-luvulta lähtien, ensin niittyinä, myöhemmin vilja- ja heinäpeltoina. Maita viljelivät Pispan ja Provastin kantatilat. Provastin omistajuus oli tosin siirtynyt Kaarilan kartanolle jo vuonna 1762. Alueen pohjoisosassa toimi 1900-luvun alussa Nopolan kauppapuutarha. Maiden viljelykäyttö on säilynyt, joskin peltoviljelystä on 1900-luvun puolivälin tienoilla siirrytty nykyiseen palstaviljelyyn. Palstaviljelyn kerrotaan saaneen alkunsa sotien jälkeisinä pulavuosina, Kaarilan kartanon isännän Otto Thunebergin luovutettua pelloistaan palstoja lähiympäristön vähävaraisten työläisten viljeltäväksi. Nykyisin palstojen vuokrauksesta huolehtii Teiskon-Tampereen 4H-yhdistys. Palstaviljely jatkaa Pispalan yhteisöllisen toiminnan perinteitä ja toimii tärkeänä harrastus ja tapaamispaikkana alueen asukkaille. Lisäksi kasvimaat ovat muutamien säilyneiden torppien ohella ainut ja laajin Pispalan ja Tahmelan alueen agraarihistoriasta kertova säilynyt piirre.

  Näsijärven pinta on 18 metriä korkeammalla kuin Pyhäjärven, mistä johtuen soraharjun läpi nousee maaperästä vettä lukuisista kohdista. Rajatun arvoalueen keskivaiheilla sijaitseva Tahmelan lähde eli Isolähde on suurin alueen luonnonlähteistä. Suullisen perimätiedon perusteella lähde olisi toiminut esihistoriallisella ajalla uhrilähteenä, mistä johtuen lähde on lain suojaama muinaisjäännös. Lähteen laskuojalla on toiminut myllyjä; 1930 valmistuneessa asemakartassa myllyjä näyttäisi olevan jopa kolme. Myllyt eivät kuitenkaan menestyneet pitkään ojan liian heikon virtauksen vuoksi. Tärkeämpi oli lähteen merkitys puhtaan juomaveden tuottajana. Vesi kannettiin lähteeltä koteihin, kunnes 1900-luvun alussa perustettu Suomen ensimmäinen vesijohto-osuuskunta rakensi lähteelle pumppaamon ja Pispalan harjulle vesisäiliön. Näin lähteestä sai juomavetensä lähes koko Pispala.

  Lähteen eteläpuolella on 1950-luvulla perustettu Tahmelan uimaranta, kenttä ja leikkipuisto. Yhdessä alueen kevyenliikenteenväylien kanssa, ne toimivat tärkeinä vapaa-ajanvietto- ja tapaamispaikkoina alueen asukkaille. Avara pääosin rakentamaton Kasvimaiden, lähteen ja uimarannan arvoalue muodostaa tärkeän vastaparin muutoin tiiviisti rakennetuille Pispalanharjun kaupunginosille. Alueella on maisemallista merkitystä paitsi lähiympäristössään, myös laajemmin harjumaisemassa ja erityisesti kaukomaisemassa.

  Toimenpidesuositukset:
  Alueen arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:

  Aluekokonaisuuden säilyttäminen ymmärrettävänä, mahdollisimman vähäisin muutoksin.

  Kasvimaiden säilyminen avoimina, rakentamattomina ja viljelykäytössä.

  Alueen säilyminen julkisena, kaikkien käytössä: kasvimaat, uimaranta, ulkoilu, harrastustoiminta, venepaikat jne.

  Kevyenliikenteenväylien ja polkujen pintojen säilyminen hiekkapintaisina.

  Uudisrakentamisen välttäminen.

  Välttämättömän uudisrakentamisen toteuttaminen huolellisesti lähiympäristön vanhaa rakennustapaa ja mittakaava noudattaen.

  Maisemakokonaisuuden aseman säilyminen lähi- ja kaukomaisemassa.

  Alueen sisäisten maisemien säilyminen avoimina (vesakoiden ajoittainen raivaus).

  Kirjalliset lähteet:
  - Ilmakuva-aineisto, Tampere 1946, 1956, 1966. Tampereen kaupunki ja maanmittauslaitos.

  - Pohjois-Pirkkala, Pispala, tonttikartta 1930, P.A. Ahomaa (Ahonius); Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Rakennus- ja muutosluvat, Tampereen kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto.

  - Viistoilmakuvat, http://www.bing.com/maps (Bird’s eye view).

  Suulliset lähteet:
  Inventoinnin yhteydessä haastatellut pitkään Pispalassa ja Tahmelassa asuneet henkilöt, Muistojeni Ala-Pispala ja Tahmela -tilaisuus Pispalan kirjastolla 22.8.2012.
  Valokuvat:
  Tampereen museoiden Siiri-tietokanta.

  Pirkanmaan maakuntamuseon arkisto, CD-levy: Pispalan - Tahmelan rakennusinventointi III 2012.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  kasvimaat 2006.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Kasvimaiden alue vääräväritetyssä ortoilmakuvassa 2006. Ilmakuva: Tampereen kaupunki.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  A3.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: kasvimaiden, uimarannan ja lähteen kulttuurihistoriallisen arvoalueen rajaus. Pohjakartta © Tampereen kaupunki. Muokkaus PMM / Miia Hinnerichsen.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  A3 kasvimaat lähde uimaranta viistoilmakuva lännestä.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Kasvimaiden, lähteen ja uimarannan alue lännestä 2000-luvun puolivälissä otetussa viistoilmakuvassa. © Blom / Bing / Microsoft Corporation.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  kasvimaat 1956.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Kasvimaiden alue ortoilmakuvassa 1956. Uimaranta ja kenttä on rakennettu. Ilmakuva: Tampereen kaupunki ja Maanmittauslaitos.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  kasvimaat 1946.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Kasvimaiden alue ortoilmakuvassa 1946. Ilmakuva: Tampereen kaupunki ja Maanmittauslaitos.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: 968
  • Alanumero: 341
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Marika Tamminen
  • Kuvausaika: 13.05.2009
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: HM 3146
  • Alanumero: 650
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja:
  • Kuvausaika:
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: Kyy 101
  • Alanumero: 250
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 11.05.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: Kyy 101
  • Alanumero: 251
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 11.05.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: TKA
  • Alanumero: 41
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Niilo Hellevaara
  • Kuvausaika: 03.07.1937
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: TKA
  • Alanumero: dia:90
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja:
  • Kuvausaika:
  Avaa

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Kurpitsatalo   Ala-Pispala
   
  Isolähteenkatu 2 kokoontuminen
  majoitus ja ravitsemus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Isolähteenkatu 4   Ala-Pispala
   
  Isolähteenkatu 4 asuinkiinteistö
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pispalan - Tahmelan rakennetun ympäristön inventointi 2011-2013 (asemakaavan III-vaihe) Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  01.09.2011 14.03.2013

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 408 2020 27.08.2020 Tampereen Tahmelan lähteen kulttuurihistorialliset arvot