Alue Hiidenkadun varsi 2012/A4

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Tahmela
  Nimi:
  Hiidenkadun varsi 2012/A4
  Inventointinumero:
  2012/A0004
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Aluetyyppi:
  omakotialue
  Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  taloushistoria
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  rakennustekninen
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Hiidenkadun varsi on rakentunut pääosin 1910-luvun alussa. Tonttirajat noudattelevat tarkasti Ansionkalliolle 1899 laadittua palstoitussuunnitelmaa. Vanhat rakennukset on peruskorjattu melko rajusti ja osaa laajennettukin, mutta rakennukset ovat säilyneet muodoltaan tunnistettavina. Asuinrakennukset ovat tyypiltään pääasiassa yksittäispientaloja, joukossa on myös yksi kaupunkipuutalo. Vain muutamia alkuperäisiä 1900-luvun alun piharakennuksia on säilynyt. Pihat edustavat hyvin Pispalalle tyypillisiä perinteisiä rinnepihoja; osassa on myös näkyvissä Ansionkalliolle luonteenomaista avokalliota. Alueella on ainoastaan yksi uudisrakennus (Hiidenkatu 3).

  Muutamat alueen rakennukset on rakennettu jyrkkään rinteeseen. Ne edustavat korkeine kivijalkoineen erinomaisesti Pispalalle tyypillistä haastavaa rinnerakentamista.

  Rakennuskannassa on hahmotettavissa 1900-luvun alkupuolella Pispalassa tyypillinen asumisen ja elämisen tapa, pienehköjä asuntoja erikokoisissa puutaloissa, aputiloja piharakennuksissa. Alue on laajin ja yhtenäisin säilynyt Ansionkallion varhaisinta työväen asuinrakentamista edustava alue.

  Hiidenkadun ja Härkikallionkadun kulmauksessa sijaitsevassa asuinrakennuksessa (Hiidenkatu 6, rak 001) on toiminut Ylä-Tahmelan kauppa.

  Kapea Hiidenkatu on rakennettu 1950-luvulla paikalla sijainneen kulkuväylän paikalle. Rakennusten rajaama katutila on tiivis ja kaupunkimainen. Kadun päästä aukeaa upea maisema Ala-Tahmelaan, Ala-Pispalaan ja Pyhäjärvelle.

Tekstitiedot

 • Historia:
  KUVAUS JA HISTORIA

  Hiidenkatu on kapea, rakennusten rajaama, rauhallinen, päättyvä katu Ansionkallion laen tuntumassa. Hiidenkadun rakennusten rajaama, kapea katutila on tiivis ja kaupunkimainen. Katu on rakennettu 1950-luvulla paikalla sijainneen kulkuväylän paikalle. Sen päästä aukeaa upea maisema Ala-Tahmelaan, Ala-Pispalaan ja Pyhäjärvelle.

  Kadun varsi on rakentunut pääosin 1910-luvun alussa. Tonttirajat noudattelevat Ansionkalliolle 1899 laadittua palstoitussuunnitelmaa. Rakentaminen on tiivistä ja mittakaavaltaan vaihtelevaa. Asuinrakennukset ovat tyypiltään pääasiassa yksittäispientaloja. Joukossa on yksi kaupunkipuutalo, Hiidenkadun ja Härkikallionkadun kulmauksessa sijaitseva Hiidenkatu 6:n asuinrakennus, jossa on toiminut Ylä-Tahmelan kauppa. Muutamat alueen rakennukset on rakennettu jyrkkään rinteeseen. Ne edustavat korkeine kivijalkoineen erinomaisesti Pispalalle tyypillistä haastavaa rinnerakentamista. Vanhat rakennukset on peruskorjattu melko voimakkaasti ja osaa laajennettukin, mutta rakennukset ovat säilyneet muodoltaan tunnistettavina, aikansa rakennusperinteen edustajina.

  Pihat edustavat hyvin Pispalalle tyypillisiä perinteisiä rinnepihoja; osassa on myös paikoin näkyvissä Ansionkalliolle luonteenomaista avokalliota. Pihoilla on säilynyt vain muutamia alkuperäisiä 1900-luvun alun piharakennuksia. Arvoalueeksi rajatulla alueella on ainoastaan yksi uudisrakennus (Hiidenkatu 3). Alueella on hahmotettavissa 1900-luvun alkupuolella Pispalassa ja Tahmelassa tyypillinen asumisen ja elämisen tapa, pienehköjä asuntoja erikokoisissa puutaloissa, aputiloja piharakennuksissa. Hiidenkadun varsi on laajin ja yhtenäisin säilynyt Ansionkallion varhaisinta työväen asuinrakentamista edustava alue.

  Toimenpidesuositukset:
  Alueen arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:

  Aluekokonaisuuden ja sen yksityiskohtien säilyttäminen ymmärrettävänä mahdollisimman vähäisin muutoksin.

  Vanhan rakennuskannan, asuin-, piharakennusten, säilyminen.

  Vanhan rakennuskannan rakennusajalle tyypillisten materiaalien, värityksen ja muotojen säilyminen.

  Pihojen kasvillisuuden säilyminen perinteisenä.

  Pihojen, katuliittymien, ajoteiden ja polkujen pintojen säilyminen perinteisinä nurmi- ja hiekkapintaisina.

  Muurien, portaiden ja muiden alueen rakenteiden säilyminen perinteisenä.

  Uudisrakentamisen välttäminen.

  Välttämättömän uudisrakentamisen toteuttaminen korostetun tarkkaan lähiympäristön vanhaa rakennustapaa ja mittakaava noudattaen.

  Kapean rakennusten rajaaman katunäkymän ja kadun päästä aukeavan maiseman säilyminen.

  Katulinjan ja kulkuyhteyksien säilyminen Hiidenkadulta ylös Ansiokadulle ja alas Torpankadulle ja Suuruspäänkadulle.

  Kirjalliset lähteet:
  - Ansionkallion palstoitussuunnitelma 1899, Toivo Borgenström; Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Ilmakuva-aineisto, Tampere 1946, 1956, 1966. Tampereen kaupunki ja maanmittauslaitos.

  - Pohjois-Pirkkala, Pispala, tonttikartta 1930, P.A. Ahomaa (Ahonius); Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Rakennus- ja muutosluvat, Tampereen kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto.

  - Viistoilmakuvat, http://www.bing.com/maps (Bird’s eye view).

  Suulliset lähteet:
  Alueen kiinteistön omistajat ja asukkaat

  Inventoinnin yhteydessä haastatellut pitkään Pispalassa ja Tahmelassa asuneet henkilöt, Muistojeni Ala-Pispala ja Tahmela -tilaisuus Pispalan kirjastolla 22.8.2012.

  Valokuvat:
  Tampereen museoiden Siiri-tietokanta.

  Pirkanmaan maakuntamuseon arkisto, CD-levy: Pispalan - Tahmelan rakennusinventointi III 2012.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  A4 hiidenkatu viistoilmakuva pohjoisesta.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Hiidenkadun varsi pohjoisesta 2000-luvun puolivälissä otetussa viistoilmakuvassa. © Blom / Bing / Microsoft Corporation.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  A4.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Hiidenkadun varren kulttuurihistoriallisen arvoalueen rajaus. Pohjakartta © Tampereen kaupunki. Muokkaus PMM / Miia Hinnerichsen.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: HM 2882
  • Alanumero: 86
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Toivo Sorma
  • Kuvausaika:
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: Kyy 101
  • Alanumero: 247
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 11.05.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: Kyy 101
  • Alanumero: 248
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 11.05.2012
  Avaa

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Hiidenkatu 1   Tahmela
   
  Hiidenkatu 1 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Hiidenkatu 4   Tahmela
   
  Hiidenkatu 4 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Hiidenkatu 5   Tahmela
   
  Hiidenkatu 5 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Hiidenkatu 6   Tahmela
   
  Hiidenkatu 6 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Hiidenkatu 7   Tahmela
   
  Hiidenkatu 7 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Hiidenkatu 8   Tahmela
   
  Hiidenkatu 8 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Hiidenkatu 10   Tahmela
   
  Hiidenkatu 10 asuinkiinteistö
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pispalan - Tahmelan rakennetun ympäristön inventointi 2011-2013 (asemakaavan III-vaihe) Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  01.09.2011 14.03.2013