Rakennetun ympäristön kohde Hiidenkatu 5

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Tahmela
  Inventointinumero:
  2012/0007
  Nimi:
  Hiidenkatu 5
  Osoite:
  Hiidenkatu 5
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  2
  Inventointipäivämäärä:
  21.06.2012

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Rakennushistoriallinen arvo – Rakennusperinteinen

  Pihapiiri edustaa Ansionkallion 1900-luvun alun työväenasuinrakentamista. Yksittäispientalotyyppinen asuinrakennus on rakennettu 1900-1909. Rakennusta on korjattu ja laajennettu useamman kerran, mutta sen alkuperäinen runkomuoto on yhä hahmotettavissa. Pihan pinnat ja kasvillisuus ovat osin perinteiset.

  Ympäristöarvo – Maisemallisesti keskeinen sijainti

  Pihalla ja sen asuinrakennuksella on suurehko merkitys Hiidenkadun ja Ansiokadulle vievän polun maisemassa.

  Arvoalue

  Pihapiiri sijaitsee Hiidenkadun varren kulttuurihistoriallisella arvoalueella (2012/A0004).

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Hiidenkadun ja Hiidenkadun ja Ansiokadun yhdistävän polun (entinen Töyräskatu) kulmauksessa sijaitseva, kadulta lounaaseen nouseva rinnetontti, jolla 1900-luvun alussa rakennettu ja sittemmin korotettu ja laajennettu asuinrakennus sekä pieni uudehko pihamökki.
  Historia:
  Pihapiiri kuluu Ansionkallion vanhimpiin 1900-luvun alussa rakennettuihin työväenasumuksiin. Tontin rajat mukailevat 1899 palstoitussuunnitelmaa (tontti no: 74), eivätkä ne vaikuta muuttuneen sittemmin. Kiinteistön rakentajasta tai alkuperäisestä omistajasta ei ole säilynyt tietoa. Asuinrakennus on peräisin aivan 1900-luvun alusta. Asuinrakennukseen on tehty peruskorjausta ja laajennuksia 1980-90 ja 2000-luvuilla. Vanha piharakennus on 1980-90-luvulla korvattu uudella.
  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kohteen välittömässä lähiympäristössä on kohteen kanssa saman ikäisiä säilyneitä 1900-luvun alkupuolen asuinrakennuksia (osa erittäin voimakkaasti korjattuja) sekä muutamia uusi omakotitaloja.

  Tontti on hieman Hiidenkadun katutasoa korkeammalla. Katua reunustaa betonimuuri ja sen päällä on punaiseksi maalattu pystylauta-aita. Pääovelle vievät kadulta betoniportaat. Ajoliittymä tontille on kaakkoispuoliselta kevyenliikenteenväylältä (polku). Kadulta lounaaseen nousevalla tontilla kasvaa muutamia lehtipuita (koivu, vaahtera), omenapuu sekä marjapensaita ja kukkaistutuksia. Pihapolkuja on päällystetty betonikivin. Pihan yleisilme on enää osin perinteinen.

  Toimenpidesuositukset:
  Pihapiirin ja rakennusten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:

  Asuinrakennuksen, pihan pintojen ja kasvillisuuden muodostaman 1900-luvun alkupuolelle ominaisen pihapiirin säilyminen.

  Asuinrakennuksen kattomuodon, runkomuodon ja rakennusajankohdalle ominaisten julkisivumateriaalien ja muotojen säilyminen.

  Tontin tasoerojen säilyminen.

  Pihan ja asuinrakennuksen aseman säilyminen katumaisemissa.

  Kirjalliset lähteet:
  - Ansionkallion palstoitussuunnitelma 1899, Toivo Borgenström; Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Ilmakuva-aineisto, Tampere 1946, 1956, 1966. Tampereen kaupunki ja maanmittauslaitos.

  - Pohjois-Pirkkala, Pispala, tonttikartta 1930, P.A. Ahomaa (Ahonius); Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Rakennus- ja muutosluvat, Tampereen kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto.

  - Viistoilmakuvat, http://www.bing.com/maps (Bird’s eye view).

  Suulliset lähteet:
  Naapurit.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: HM 2882
  • Alanumero: 36
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Teuvo Mäkinen
  • Kuvausaika: 27.09.1937
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: Kyy 101
  • Alanumero: 210
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 21.06.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: Kyy 101
  • Alanumero: 211
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 21.06.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: Kyy 101
  • Alanumero: 213
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 21.06.2012
  Avaa

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  001 Hiidenkatu 5 asuinrakennus - omakotitalo
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Hiidenkadun varsi 2012/A4 Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus omakotialue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Tahmela Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pispalan - Tahmelan rakennetun ympäristön inventointi 2011-2013 (asemakaavan III-vaihe) Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  01.09.2011 14.03.2013