Rakennetun ympäristön kohde Hiidenkatu 6

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Tahmela
  Inventointinumero:
  2012/0008 , 2011/0082
  Nimi:
  Hiidenkatu 6
  Osoite:
  Hiidenkatu 6
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  3
  Inventointipäivämäärä:
  10.10.2011

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  rakennustekninen
  Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  taloushistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Rakennushistoriallinen arvo – Rakennusperinteinen

  Pihapiiri edustaa Ansionkallion 1900-luvun alun työväenasuinrakentamista. Kaupunkipuutalotyyppinen asuinrakennus 001 on rakennettu 1900-1919 ja yksittäispientalotyyppinen asuinrakennus 002 1930-luvulla. Rakennukset on peruskorjattu voimakkaasti, mutta niiden runkomuodot ovat säilyneet pääosin hahmotettavissa. Piharakennus on mahdollisesti 1960-luvuilta ja säilyttänyt vaatimattomille piharakennuksille tyypillisen ilmeen.

  Rakennushistoriallinen arvo – Rakennustekninen

  Jyrkkään rinteeseen rakennettu asuinrakennus 002 edustaa erittäin korkeine kivijalkoineen pispalalaista haastavaa rinnerakentamista.

  Historiallinen arvo – Sosiaalihistoria

  Alueella 1900-luvun alkupuolella tyypillinen asumisen ja elämisen tapa, pieniä asuntoja puutaloissa, aputiloja piharakennuksessa, on säilynyt.

  Ympäristöarvo – Maisemallisesti keskeinen sijainti

  Hiidenkadun ja Härkikallionkadun kulmauksessa sijaitsevalla tontilla ja katulinjaan rakennetuilla asuinrakennuksilla on suuri merkitys katumaisemissa. Rakennukset ovat myös olennainen osa Ansionkallion pohjoisrinteen maisemaa.

  Arvoalue

  Pihapiiri sijaitsee Hiidenkadun varren kulttuurihistoriallisella arvoalueella (2012/A0004).

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Hiidenkadun ja Härkikallionkadun kulmauksessa, koilliseen viettävässä rinteessä on kolmen rakennuksen tiiviisti rakennettu kiinteistö. Kaki asuinrakennusta ovat 1900-luvun alkupuolelta ja piharakennus todennäköisesti 1950-60-luvuilta.
  Historia:
  Pihapiiri kuluu Ansionkallion vanhimpiin 1900-luvun alussa rakennettuihin työväenasumuksiin. Tontin rajat mukailevat 1899 palstoitussuunnitelmaa (tontti no: 78), eivätkä ne vaikuta muuttuneen sittemmin.

  Kiinteistön asuinrakennukset on rakennettu 1900-luvun alkupuolella. Lähempänä Hiidenkatua sijaitsevassa asuinrakennus on pihapiirin vanhin. Siinä on nykyisin 3 asuntoa ja toimistotilat. 1930-luvun kartassa tontin rajat ovat lähes nykyistä vastaavat, samoin vanhimman asuinrakennuksen pohjamuoto, mutta tontin kaakkoisrajalla sijaitseva piharakennus on nykyistä pienempi ja alarinteenpuoleinen asuinrakennus (002) puuttuu kokonaan. Vuoden 1946 ilmakuvassa tontilla näkyy nykyiset kaksi asuinrakennusta sekä nykyistä pienempi piharakennus. Näin ollen pihan perällä, alarinteessä oleva asuinrakennus, jossa nykyisin on 3 vuokrahuoneistoa, on todennäköisesti rakennettu 1930-luvulla. Piharakennus puolestaan on asuinrakennuksia nuorempi, muotonsa ja materiaaliensa perusteella mahdollisesti 1950-60-luvuilta. Asuinrakennukset on peruskorjattu voimakkaasti 1990-luvun lopussa. Rakennuksissa ei inventoinnin yhteydessä käyty sisällä.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kohteen välittömässä lähiympäristössä on kohteen kanssa saman ikäisiä säilyneitä 1900-luvun alkupuolen asuinrakennuksia (osa erittäin voimakkaasti korjattuja) sekä muutamia uudehkoja omakotitaloja.

  Hiidenkatu 6:n rakennukset ovat tonttiin nähden melko kookkaita. Niiden väliin jää vain vähäinen asfaltoitu piha-alue. Käynti pihaan on Härkikallionkadulta, alarinteessä olevan asuinrakennuksen 002 pohjakerrokseen asuntoon Härkikallionkadun portailta. Tontilla ei ole mainittavaa kasvillisuutta.

  Toimenpidesuositukset:
  Pihapiirin ja rakennusten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:

  Kahden asuinrakennuksen ja piharakennuksen muodostaman tiiviisti rakennetun 1900-luvun alkupuolelle ominaisen pihapiirin säilyminen.

  Rakennusten, kattomuodon, runkomuodon ja rakennusajankohdalle ominaisten julkisivumateriaalien ja muotojen säilyminen.

  Rinnerakentamisesta johtuvan erittäin korkean kivijalan säilyminen asuinrakennuksessa 002.

  Useiden asuntojen tai vaikutelman useista asunnoista säilyminen asuinrakennuksissa.

  Tontin tasoerojen säilyminen.

  Tontin ja sen asuinrakennusten aseman säilyminen katu- ja kaukomaisemissa.

  Kirjalliset lähteet:
  - Ansionkallion palstoitussuunnitelma 1899, Toivo Borgenström; Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Ilmakuva-aineisto, Tampere 1946, 1956, 1966. Tampereen kaupunki ja maanmittauslaitos.

  - Pohjois-Pirkkala, Pispala, tonttikartta 1930, P.A. Ahomaa (Ahonius); Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Rakennus- ja muutosluvat, Tampereen kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto.

  - Viistoilmakuvat, http://www.bing.com/maps (Bird’s eye view).

  Suulliset lähteet:
  B-asunnon vuokralainen.

  Inventoinnin yhteydessä haastatellut pitkään Pispalassa ja Tahmelassa asuneet henkilöt, Muistojeni Ala-Pispala ja Tahmela -tilaisuus Pispalan kirjastolla 22.8.2012.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: Kyy 101
  • Alanumero: 189
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Maija Rajala
  • Kuvausaika: 10.10.2011
  Avaa

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  001 Hiidenkatu 6 asuinrakennus - muu
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  002 Hiidenkatu 6 asuinrakennus - muu
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  003 Hiidenkatu 6 piharakennus
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Hiidenkadun varsi 2012/A4 Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus omakotialue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Tahmela Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pispalan - Tahmelan rakennetun ympäristön inventointi 2011-2013 (asemakaavan III-vaihe) Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  01.09.2011 14.03.2013