Rakennetun ympäristön kohde Hiidenkatu 7

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Tahmela
  Inventointinumero:
  2012/0009
  Nimi:
  Hiidenkatu 7
  Osoite:
  Hiidenkatu 7
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  2
  Inventointipäivämäärä:
  21.06.2012

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Rakennushistoriallinen arvo – Rakennusperinteinen

  Pihapiiri edustaa Ansionkallion 1900-luvun alun työväenasuinrakentamista. Yksittäispientalotyyppinen asuinrakennus 001 ja osin tiili-, osin rankorakenteinen piharakennus on rakennettu viimeistään 1910-luvun alussa. Asuinrakennus on peruskorjattu voimakkaasti 1960-luvulla, mutta sen runkomuoto on säilynyt nähtävissä. Vaatimaton piharakennus on alkuperäistä vastaavassa asussa. Pihan pinnat, rakenteet ja kasvillisuus ovat perinteiset.

  Historiallinen arvo – Sosiaalihistoria

  Alueella 1900-luvun alkupuolella tyypillinen asumisen ja elämisen tapa, pieniä asuntoja puutalossa, aputiloja piharakennuksessa, on säilynyt.

  Ympäristöarvo – Maisemallisesti keskeinen sijainti

  Hiidenkadun varressa sijaitsevalla tontilla ja katulinjaan rakennetulla asuinrakennuksella on suuri merkitys katumaisemassa. Rakennus on myös olennainen osa Ansionkallion pohjoisrinteen maisemaa.

  Arvoalue

  Pihapiiri sijaitsee Hiidenkadun varren kulttuurihistoriallisella arvoalueella (2012/A0004).

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Hiidenkadun varressa sijaitseva, kadulta hieman lounaaseen nouseva suorakaiteen muotoinen tontti, jolla 1900-luvun alun ja 1910-luvun alun välisenä aikana rakennetut yksittäispientalotyyppinen asuinrakennus ja osin tiili-, osin rankorunkoinen piharakennus.
  Historia:
  Pihapiiri kuluu Ansionkallion vanhimpiin 1900-luvun alussa rakennettuihin työväenasumuksiin. Tontin rajat mukailevat 1899 palstoitussuunnitelmaa (tontti no: 46), eivätkä ne vaikuta muuttuneen sittemmin. Asuin ja piharakennus on rakennettu 1900-luvun alussa, viimeistään 1910-luvun alussa. Asuinrakennuksen kerrotaan rakennetun, Tahmelan joidenkin muidenkin talojen tavoin, Kyttälästä purettujen talojen hirsistä. Rakentaja saattaa olla kiinteistön nykyisen omistajan isä, Kalle Keskinen tai hänen isänsä. Kalle Keskisen kerrotaan asuneen myös tien toisella puolella olleessa talossa (Hiidenkatu 10?), jossa sattui tulipalo.

  2003 inventoinnin yhteydessä haastateltu kiinteistön omistaja muisteli, kuinka talvisodan aikana vintin ikkunat tärisivät alas ja kuinka kellarissa oli kellarikomero, johon mentiin pommitusten ajaksi turvaan.

  Kiinteistö on säilynyt alusta alkaen samalla suvulla. Talo on nykyisen omistajan synnyinkoti. Hän on perinyt kiinteistön 1955. Asuinrakennus on peruskorjattu voimakkaasti 1961.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kohteen välittömässä lähiympäristössä on pääasiassa saman ikäistä 1900-luvun alun rakennuskantaa. Eteläpuolella Ansiokadun varressa on kookkaita uudehkoja omakotitaloja sekä 1970-luvun omakotitalo. Luoteispuolella on tyhjä tontti, jonka 1900-luvun alun rakennukset on hiljattain purettu. Tontilla on säilynyt runsaasti perinteisen rinnepihan rakenteita. Maasto laskee länteen, jonne aukeaa upeat maisemat.

  Tonttia on pengerretty betoni- ja luonnonkivimuureilla. Pihaan on kulku asuinrakennuksen molemmista päädyistä. Asuinrakennuksen luoteispäädyn autotallille johtaa ajoluiska. Polut ovat kallio-, sora- ja nurmipintaiset, pihassa on runsaasti perinteistä kasvillisuutta, kuten omenapuita, marjapensaita, juhannusruusua ja pireeniä.

  Toimenpidesuositukset:
  Pihapiirin ja rakennusten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:

  Asuin- ja piharakennuksen, pihan pintojen, rakenteiden ja kasvillisuuden muodostaman 1900-luvun alkupuolelle ominaisen eheän pihapiirin säilyminen.

  Asuinrakennus – piharakennus rakennusparin säilyminen.

  Asuinrakennuksen katto- ja runkomuodon säilyminen.

  Alueelle tyypillisen useista materiaaleista koostuvan kivijalan säilyminen asuinrakennuksessa.

  Useiden asuntojen tai vaikutelman useista asunnoista säilyminen asuinrakennuksessa.

  Piharakennuksen kattomuodon, runkomuodon ja rakennusajankohdalle ominaisten julkisivumateriaalien ja muotojen säilyminen.

  Tontin tasoerojen säilyminen.

  Ansionkallion tonteille luonteenomaisen avokallion säilyminen nähtävissä.

  Tontin ja asuinrakennuksen aseman säilyminen katu- ja kaukomaisemissa.

  Lisäksi: Asuinrakennuksen rakennusajankohdalle tyypillisten rakennusmateriaalien, ilmeen ja tyylipiirteiden palauttaminen on suositeltavaa.

  Aiemmat tutkimukset:
  Pispalan rakennusinventointi: PMM/ Kati Lahtinen/ 11.6.2003. 2003 inventoinnin kohdenumero 308.
  Kirjalliset lähteet:
  - Ansionkallion palstoitussuunnitelma 1899, Toivo Borgenström; Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Ilmakuva-aineisto, Tampere 1946, 1956, 1966. Tampereen kaupunki ja maanmittauslaitos.

  - Pohjois-Pirkkala, Pispala, tonttikartta 1930, P.A. Ahomaa (Ahonius); Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Rakennus- ja muutosluvat, Tampereen kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto.

  - Viistoilmakuvat, http://www.bing.com/maps (Bird’s eye view).

  Suulliset lähteet:
  Kiinteistön omistaja/ asukas.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: HM 2882
  • Alanumero: 86
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Toivo Sorma
  • Kuvausaika:
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: Kyy 101
  • Alanumero: 221
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 21.06.2012
  Avaa

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  001 Hiidenkatu 7 asuinrakennus - muu
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  002 Hiidenkatu 7 piharakennus
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Hiidenkadun varsi 2012/A4 Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus omakotialue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Tahmela Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pispalan - Tahmelan rakennetun ympäristön inventointi 2011-2013 (asemakaavan III-vaihe) Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  01.09.2011 14.03.2013