Alue Rivitaloalue Pispalan pihat 2012/A1

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Ala-Pispala
  Nimi:
  Rivitaloalue Pispalan pihat 2012/A1
  Inventointinumero:
  2012/A0001
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Aluetyyppi:
  kaupunkikortteli
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  1978 vahvistettu Pispalan toinen asemakaava mahdollisti asunto-osakeyhtiömuotoisten kookkaiden rivitalojen rakentamisen alueelle. Laajin ja yhtenäisin rivitaloalueista on Pispalan pihojen 1980-luvun alussa rakennettu alue. Se käsittää 7 kiinteistöä ja 26 kookasta 2-3-kerroksista rivitaloa. Elementtirunkoiset satulakattoiset rakennukset on vuorattu ”Pispala-tyylisesti” vaaka- ja pystypaneloinnilla. Lisäksi laajat julkisivupinnat on listoituksella jaettu pienempiin osiin. Alue muodostaa selkeästi ympäristöstään erottuvan, erinomaisesti Pispalan-Tahmelan 1980-luvun rivitalorakentamista kuvaavan, eheän maisemakokonaisuuden.

Tekstitiedot

 • Historia:
  KUVAUS JA HISTORIA

  Pispalan pihoiksi kutsuttu rivitaloalue on rakennettu nopeassa tahdissa 1980-luvun alkuvuosina. Alueella on 7 rakennettua kiinteistöä ja niillä yhteensä 26 rivitalotyyppistä asuinrakennusta. Alueen on suunnitellut arkkitehti Aarne Heino (Arkkitehtitoimisto Vahtera & Heino). Teräsbetonielementtirunkoiset rakennukset ovat 2-3 kerroksisia ja satulakattoisia. Pohjakerros on betonipintainen ja muistuttaa hieman Pispalassa tyypillisiä korkeita kivijalkoja, muutoin julkisivuverhouksena on laudoitus. Laudoitukset on maalattu voimakkailla sävyillä ja seinäpinnat jaettu osiin valkoiseksi maalatuilla listoituksilla. Pihoilla on lisäksi kevytrakenteisia autokatoksia ja jätekatoksia. Rakennukset on sijoiteltu taloyhtiöittäin tiiviiksi pihapiireiksi, joiden keskelle jää pieni suojaisa piha-alue. Aluetta halkovat kapeat kävelytiemäiset kulkuväylät.

  Maa Pispalan pihojen alueella kuului pitkään Pispan kantatalolle. Alue oli viljelylle suotuisaa loivasti etelään viettävää ranta-aluetta. Se oli suurelta osin viljeltynä peltoalueena aina 1900-luvun loppupuolelle asti. 1900-luvulla paikalla toimi pitkään Osuusliike Voiman kauppapuutarha. Puutarhalla viljeltiin vihanneksia Voiman myymälöissä myytäviksi. Alueella oli sekä avomaita että suuria kasvihuoneita. 1940-luvun ilmakuvissa alueella näkyy myös useampia asuinrakennuksia, talousrakennuksia ja sikolätti. Alueen aikaisemmasta historiasta ei ole säilynyt näkyviä jäänteitä, lukuun ottamatta yhtä 1900-luvun alun asuinrakennusta rivitaloalueen pohjoispuolella (Uittotunnelinkatu 9).

  Pispalan 1970-luvun lopussa vahvistettu asemakaava mahdollisti rivitalojen rakentamisen alueelle. Pispalan pihojen alue on Pispalan ja Tahmelan rivitaloalueista laajin ja yhtenäisin. Rakennuskanta on kuitenkin nuorta, eikä sillä katsota vielä olevan erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja. Tästä johtuen kiinteistöjä ja rakennuksia ei ole inventoitu erikseen. Alue muodostaa kuitenkin selkeärajaisen, ympäristöstään erottuvan ja maisemallisesti merkittävän aluekokonaisuuden.

  Toimenpidesuositukset:
  Alueen arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:

  Aluekokonaisuuden ja sen yksityiskohtien säilyttäminen ymmärrettävänä, mahdollisimman vähäisin muutoksin.

  Asuinrakennusten arkkitehtonisten ratkaisujen, muodon, julkisivujen aukotuksen, pintamateriaalien ja värityksen säilyminen.

  Pihojen, katuliittymien, ajoteiden ja polkujen sijainnin, pintojen ja kasvillisuuden säilyminen 1980-luvulle tyypillisinä.

  Aiemmat tutkimukset:
  -
  Kirjalliset lähteet:
  - Ilmakuva-aineisto, Tampere 1946, 1956, 1966. Tampereen kaupunki ja maanmittauslaitos.

  - Pohjois-Pirkkala, Pispala, tonttikartta 1930, P.A. Ahomaa (Ahonius); Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Rakennus- ja muutosluvat, Tampereen kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto.

  - Viistoilmakuvat, http://www.bing.com/maps (Bird’s eye view).

  Suulliset lähteet:
  Inventoinnin yhteydessä haastatellut pitkään Pispalassa ja Tahmelassa asuneet henkilöt, Muistojeni Ala-Pispala ja Tahmela -tilaisuus Pispalan kirjastolla 22.8.2012.
  Valokuvat:
  Tampereen museoiden Siiri-tietokanta.

  Pirkanmaan maakuntamuseon arkisto, CD-levy: Pispalan - Tahmelan rakennusinventointi III 2012.

  Lisätiedot:
  Huom. alueen kiinteistöjä ei ole inventoitu erillisinä rakennetun ympäristön kohteina.

  Alue käsittää kiinteistöt: Lapiosaarenkatu 1, Lapiosaarenkatu 3, Lapiosaarenkatu 7, Lapiosaarenkatu 9, Uittotunnelinkatu 3, Uittotunnelinkatu 5 ja Uittotunnelinkatu 7.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  A1 pispalan pihat viistoilmakuva etelästä.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Pispalan pihat etelästä 2000-luvun puolivälissä otetussa viistoilmakuvassa. © Blom / Bing / Microsoft Corporation.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  A1.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Rivitaloalueen Pispalan Pihat arvoalueen rajaus. Pohjakartta © Tampereen kaupunki. Muokkaus PMM / Miia Hinnerichsen.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  pispalan pihat 1946.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Pispalan Pihojen rivitaloalueen paikalla sijainneet Osuusliike Voiman puutarhat ortoilmakuvassa 1946. Ilmakuva: Tampereen kaupunki ja Maanmittauslaitos.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  pispalan pihat 2006.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Pispalan Pihojen rivitaloalue vääräväritetyssä ortoilmakuvassa 2006. Ilmakuva: Tampereen kaupunki.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: Kyy 101
  • Alanumero: 252
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 11.05.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: Kyy 101
  • Alanumero: 253
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 11.05.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: TKA Staf
  • Alanumero: 1558
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: E.M. Staf
  • Kuvausaika: 03.08.1953
  Avaa

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pispalan - Tahmelan rakennetun ympäristön inventointi 2011-2013 (asemakaavan III-vaihe) Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  01.09.2011 14.03.2013