Rakennetun ympäristön kohde Hiidenkatu 8

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Tahmela
  Inventointinumero:
  2012/0010
  Nimi:
  Hiidenkatu 8
  Osoite:
  Hiidenkatu 8
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  2
  Inventointipäivämäärä:
  25.06.2012

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Rakennushistoriallinen arvo – Rakennusperinteinen

  Pihapiiri edustaa Ansionkallion 1900-luvun alun työväenasuinrakentamista. Yksittäispientalotyyppinen asuinrakennus on rakennettu viimeistään 1910-luvun alussa. Se on peruskorjattu voimakkaasti 1980-luvulla, mutta runko- ja erikoinen kattomuoto ovat säilyneet nähtävissä. Vaatimaton piharakennus on rakennettu 1949 ja se on alkuperäistä vastaavassa asussa. Pihan pinnat, rakenteet ja kasvillisuus ovat perinteiset.

  Historiallinen arvo – Sosiaalihistoria

  Alueella 1900-luvun alkupuolella tyypillinen asumisen ja elämisen tapa, asunto puutalossa, aputiloja piharakennuksessa, on säilynyt.

  Ympäristöarvo – Maisemallisesti keskeinen sijainti

  Hiidenkadun ja Härkikallionkadun kulmauksessa sijaitsevalla tontilla ja katulinjaan rakennetulla asuinrakennuksella on suuri merkitys katumaisemassa. Rakennus on myös olennainen osa Ansionkallion pohjoisrinteen maisemaa.

  Arvoalue

  Pihapiiri sijaitsee Hiidenkadun varren kulttuurihistoriallisella arvoalueella (2012/A0004).

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Hiidenkadun ja Härkikallionkadun kulmauksessa sijaitseva, Hiidenkadulta jyrkästi koilliseen viettävä suorakaiteen muotoinen tontti, jolla 1900-luvun alun ja 1910-luvun alun välisenä aikana rakennettu yksittäispientalotyyppinen asuinrakennus ja rankorunkoinen 1949 rakennettu piharakennus.
  Historia:
  Pihapiiri kuluu Ansionkallion vanhimpiin 1900-luvun alussa rakennettuihin työväenasumuksiin. Tontin rajat mukailevat 1899 palstoitussuunnitelmaa (tontti no: 49), eivätkä ne vaikuta muuttuneen sittemmin. Asuinrakennus on rakennettu 1900-luvun alussa, viimeistään 1910-luvun alussa.

  Vuoden 1930 asemakartassa tontti on rakentamaton (?). Kartassa on kuitenkin mitä ilmeisemmin virhe, sillä asuinrakennus näkyy useissa 1920-30-luvulla otetuissa valokuvissa. Rakennus on helppo tunnistaa erikoisen kattomuotonsa vuoksi. Tilapäiseksi tarkoitettu ulkohuonerakennus on rakennettu tontille 1949. Hiidenkatu on rakennettu 1950-luvulla, jolloin asuinrakennus on jäänyt hieman kaduntasoa alemassa. Asuinrakennus on peruskorjattu voimakkaasti 1980-luvun lopussa. Alkujaan kahden perheen talon asunnot on yhdistetty.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kohteen välittömässä lähiympäristössä on pääasiassa saman ikäistä 1900-luvun alun rakennuskantaa. Pohjoispuolella Torpankadun varressa on kookkaita uudehkoja omakotitaloja. Kaakkoispuolitse kulkevat Härkikallionkadun portaat, jotka yhdistävät Hiidenkadun ja Torpankadun.

  Tonttia on pengerretty paikoin betoni- ja luonnonkivimuureilla ja sitä kiertää kolmelta sivulta keltaiseksi maalattu pystyrima-aita. Pihaan on kulku Härkikallionkadulta. Sinne on myös tehty pieni parkkitasku. Pihan polkuja on päällystetty nelikulmaisilla pesubetonilaatoilla. Jyrkässä koilliseen viettävässä pihassa kasvaa muutamia mäntyjä ja runsaasti perinteistä kasvillisuutta, kuten angervoja, marjapensaita, ruusuja ja erilaisia perennoja.

  Toimenpidesuositukset:
  Pihapiirin ja rakennusten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:

  Asuin- ja piharakennuksen, pihan pintojen, rakenteiden ja kasvillisuuden muodostaman 1900-luvun alkupuolelle ominaisen eheän pihapiirin säilyminen.

  Asuinrakennus – piharakennus rakennusparin säilyminen.

  Rakennusten julkisivun aukotuksen, kattomuodon, runkomuodon ja rakennusajankohdalle ominaisten julkisivumateriaalien ja muotojen säilyminen.

  Rinnerakentamisesta johtuvan korkean kivijalan säilyminen asuinrakennuksessa.

  Useiden asuntojen tai vaikutelman useista asunnoista säilyminen asuinrakennuksessa.

  Tontin tasoerojen säilyminen.

  Tontin ja asuinrakennuksen aseman säilyminen katu- ja kaukomaisemissa.

  Kirjalliset lähteet:
  - Ansionkallion palstoitussuunnitelma 1899, Toivo Borgenström; Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Ilmakuva-aineisto, Tampere 1946, 1956, 1966. Tampereen kaupunki ja maanmittauslaitos.

  - Pohjois-Pirkkala, Pispala, tonttikartta 1930, P.A. Ahomaa (Ahonius); Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Rakennus- ja muutosluvat, Tampereen kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto.

  - Viistoilmakuvat, http://www.bing.com/maps (Bird’s eye view).

Kuvat

 • Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: HM 2882
  • Alanumero: 79
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: R. Åberg
  • Kuvausaika:
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: HM 2882
  • Alanumero: 86
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Toivo Sorma
  • Kuvausaika:
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: Kyy 101
  • Alanumero: 225
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 25.06.2012
  Avaa

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  001 Hiidenkatu 8 asuinrakennus - muu
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  002 Hiidenkatu 8 piharakennus
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Hiidenkadun varsi 2012/A4 Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus omakotialue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Tahmela Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pispalan - Tahmelan rakennetun ympäristön inventointi 2011-2013 (asemakaavan III-vaihe) Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  01.09.2011 14.03.2013