Rakennetun ympäristön kohde Ansiokatu 2

Takaisin Näytä kartalla
 Kuva ei ole julkinen

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Tahmela
  Inventointinumero:
  2012/0002
  Nimi:
  Ansiokatu 2
  Osoite:
  Ansiokatu 2
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  2
  Inventointipäivämäärä:
  20.06.2012

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  taloushistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Rakennushistoriallinen arvo – Rakennusperinteinen

  Pihapiiri edustaa Ansionkallion 1900-luvun alun työväenasuinrakentamista. Kaupunkipuutalotyyppinen asuinrakennus 1920-luvun alusta ja sitä on laajennettu ja korotettu1950-luvulla. Sen nykyasu on 1950-luvun rakentamiselle tyypillinen, mutta myös alkuperäinen rakennusosa on hahmotettavissa. Piharakennus on todennäköisesti 1920-luvulta ja säilyttänyt hyvin ajan vaatimattomille piharakennuksille tyypillisen ilmeensä. Pihan pinnat ja kasvillisuus ovat pääosin perinteiset.

  Historiallinen arvo – Sosiaalihistoria

  Alueella 1900-luvun alkupuolella tyypillinen asumisen ja elämisen tapa, asunto puutalossa, aputiloja piharakennuksessa, on säilynyt.

  Historiallinen arvo – Taloushistoria

  Asuinrakennuksen laajennusosassa on 1950-luvulta vuoteen 1974 toiminut leipomo, sekatavara- ja maitokauppa.

  Ympäristöarvo – Maisemallisesti keskeinen sijainti

  Ansiokadun ja luisukadun kulmauksessa sijaitsevalla asuinrakennuksella on suurehko merkitys lähiympäristönsä maisemassa.

  Arvoalue

  Pihapiiri sijaitsee Kaupungin vanhan raja-aidan alueen kulttuurihistoriallisella arvoalueella (2012/A0005).

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Ansionkadun ja Luisukadun kulmassa sijaitseva tontti, jolla todennäköisesti 1910-luvulla rakennettu ja 1950 laajennettu päärakennus sekä puurakenteinen 1920-luvun piharakennus.
  Historia:
  Pihapiiri kuluu Ansionkallion vanhimpiin 1900-luvun alussa rakennettuihin työväenasumuksiin. Tontin rajat mukailevat 1899 palstoitussuunnitelmaa (tontti no: 71), eivätkä ne vaikuta muuttuneen sittemmin. Pihassa on alkujaan ollut pienehkö noppamainen asuinrakennus ja tontin luoteisreunalla suorakaiteinen piharakennus. Rakennukset ovat todennäköisesti peräisin 1910-luvulta, sillä rakennusvalvonnan arkiston asemapiirrokseen vuodelta 1950 on asuinrakennukselle piirretty kulmista viistetty mutterikuisti, jollaiset olivat tyypillisiä 1910-luvulla.

  Asuinrakennusta on laajennettu vuonna 1950. Matalammassa laajennusosassa on 1950-1974 toiminut leipomo sekä sekatavara- ja maitokauppa. Piharakennus on 1950 merkitty purettavaksi, mutta todennäköisesti nykyinen piharakennus on alkuperäinen 1920-lukulainen.

  Kiinteistön rakentajasta tai alkuperäisestä omistajasta ei ole säilynyt tietoa, mutta leipomoa piti Jaakko Friman vaimoineen. Friman oli myös huomattava urheilija. Hänen kerrotaan voittaneen pikaluistelussa olympiapronssia. 1974 kiinteistö siirtyi nykyiselle omistajasuvulle ja kaupan ja leipomon tilat muutettiin asunnoiksi. Enimmillään asuntoja on ollut viisi, nykyisin neljä.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kohteen välittömässä lähiympäristössä on 1970-luvun usean asunnon asuinrakennuksia, 2000-luvun kookas omakotitalo sekä useampia kohteen kanssa saman ikäisiä säilyneitä 1900-luvun alkupuolen asuinrakennuksia. Kaakkoispuolitse kulki Tampereen ja Pohjois-Pirkkalan välinen kaupunginraja. Rajalla ollutta kiviaitaa on säilynyt kiinteistön kohdalla Luisukadun reunassa.

  Rakennusten ja aitojen rajaamalla pienehköllä, loivasti koilliseen viettävällä tontilla kasvaa muutamia omenapuita ja kukkaistutuksia. Pääoven edusta ja ajotie pihaan ovat sorapintaiset. Pihassa on näkyvissä Ansionkalliolle luonteenomaista avokalliota. Pihan yleisilme on perinteinen.

  Toimenpidesuositukset:
  Pihapiirin ja rakennusten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:

  Asuin- ja piharakennuksen, pihan pintojen ja kasvillisuuden muodostaman 1900-luvun alkupuolelle ominaisen pihapiirin säilyminen.

  Asuinrakennus – piharakennus rakennusparin säilyminen.

  Rakennusten julkisivujen aukotuksen, kattomuodon, runkomuodon ja rakennus- tai laajennusajankohdalle ominaisten julkisivumateriaalien ja muotojen säilyminen.

  Useiden asuntojen tai vaikutelman useista asunnoista säilyminen asuinrakennuksessa.

  Ansionkallion lakialueen pihoille luonteenomaisen avokallion säilyminen nähtävillä.

  Tontin tasoerojen säilyminen.

  Asuinrakennuksen aseman säilyminen katumaisemissa.

  Aiemmat tutkimukset:
  Pispalan rakennusinventointi: PMM/ Kati Lahtinen/ 18.6.2003. 2003 inventoinnin kohdenumero 301.
  Kirjalliset lähteet:
  - Ansionkallion palstoitussuunnitelma 1899, Toivo Borgenström; Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Ilmakuva-aineisto, Tampere 1946, 1956, 1966. Tampereen kaupunki ja maanmittauslaitos.

  - Pohjois-Pirkkala, Pispala, tonttikartta 1930, P.A. Ahomaa (Ahonius); Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Rakennus- ja muutosluvat, Tampereen kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto.

  - Viistoilmakuvat, http://www.bing.com/maps (Bird’s eye view).

  Suulliset lähteet:
  Kiinteistön omistaja/ asukas.

  Inventoinnin yhteydessä haastatellut pitkään Pispalassa ja Tahmelassa asuneet henkilöt, Muistojeni Ala-Pispala ja Tahmela -tilaisuus Pispalan kirjastolla 22.8.2012.

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  001 Ansionkatu 2 asuinrakennus - omakotitalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  002 Ansionkatu 2 piharakennus
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Kaupungin vanhan raja-aidan alue 2012/A5 Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus omakotialue
  puisto
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Tahmela Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pispalan - Tahmelan rakennetun ympäristön inventointi 2011-2013 (asemakaavan III-vaihe) Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  01.09.2011 14.03.2013