Rakennetun ympäristön kohde Anna Liljankatu 6

Takaisin Näytä kartalla
 Kuva ei ole julkinen

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Tahmela
  Inventointinumero:
  2012/0001
  Nimi:
  Anna Liljankatu 6
  Osoite:
  Anna Liljankatu 6
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  2
  Inventointipäivämäärä:
  06.09.2012

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  arkkitehtoninen
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Rakennushistoriallinen arvo – Arkkitehtoninen

  Anna Liljankatu 6 on Tahmelan modernia rakentamista edustava kiinteistö. Asuinrakennus on 1975 Bertel Ermilän suunnittelema kolmen asunnon rivitalo, joka ulkomuodoltaan muistuttaa pienkerrostaloa. Rakennuksen arkkitehtuuri, tyyli, muoto ja rakennusmateriaalit ovat säilyneet erinomaisesti alkuperäistä vastaavina. Katunäkymässä keskeisen autokatosrakennuksen julkisivujen liuskekiviverhous toimii yhdistävänä tekijänä viereisen tontin modernin asuinrakennuksen välillä (Suuruspäänkatu 25).

  Ympäristöarvo – Maisemallisesti keskeinen sijainti

  Tontti ja sen asuinrakennus sijaitsevat melko näkyvällä paikalla Varalankadun tuntumassa.

  Arvoalue

  Tontti sijaitsee Moderni Tahmela -nimisellä arvoalueella (2012/A0007).

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Varalankadusta erkanevan lyhyen Anna Liljankadun varressa sijaitseva, kadulta koilliseen nouseva suorakaiteenmuotoinen rinnetontti. Tontilla on 1975 rakennettu kolmen huoneiston asuinrakennus sekä kadun reunaan, pihan alle sijoitetut autokatokset.
  Historia:
  Tontin rajat mukailevat 1899 palstoitussuunnitelmaa (tontti no: 85), eivätkä ne vaikuta muuttuneen sittemmin. Tontilla on 1930 asemakartan ja vuosien 1946, -56 ja -66 ilmakuvien perusteella ollut yksi tai kaksi pientä asuinrakennusta ja 2-3 piharakennusta. Rakennukset ovat olleet pieniä, Ansionkallion alueen 1900-luvun alun rakentamiselle tyypillisiä. Vanhat rakennukset on purettu 1966-75 eikä aiempi historia ole enää havaittavissa tontilla.

  1975 tontille on haettu uudisrakennuslupaa nykyiselle Bertel Ermilän suunnittelemalle kookkaalle kolmeasuntoiselle rivitalotyyppiselle tasakattoiselle asuinrakennukselle. Autopaikat on rakennusvaiheessa päätetty rakentaa kadun reunaan, etupihan alle. Autopaikoilta etupihalle johtaa jokaiselle asunnolle omat portaat . Betonirakenteiset autokatokset on päällystetty ruskehtavalla Nilsiän liuskekivillä naapuritontin ns. Mainos Lehmuksen talon (Suuruspäänkatu 25) julkisivujen tapaan.

  Kiinteistössä ei ole tehty suurempia korjaus tai muutostöitä. Ainoastaan itäpään asuntoon on tehty hissi, joka helpottaa liikkumista autokatokseen ja asunnon kolmeen kerrokseen.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kohteen välittömässä lähiympäristössä on pääasiassa uudempaa 1970-2000-lukujen rakennuskantaa sekä yksi perinteistä Ansionkallion rakentamista edustava kiinteistö (Varalankatu 31). Tontin koillispuolella on rakentamaton, luonnontilainen ja kallioinen Ansionkallion lakialue.

  Asuinrakennus täyttää noin puolet tontin pinta-alasta. Asuinrakennuksen lounaispuolella autokatosten päällä on pieni piha-alue, jonka läpi vievät betonilaatoin päällystetyt polut asuntojen pääoville. Pihassa kasvaa nurmea, muutamia pensaita, perennoja ja koristeomenapuita. Kasvillisuus ja pihan ilme on 1970-luvulle tyypillinen.

  Toimenpidesuositukset:
  Pihapiirin ja rakennusten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:

  Asuinrakennuksen, autokatoksen, portaiden, pihan pintojen ja kasvillisuuden muodostaman 1970-luvulle ominaisen kokonaisuuden säilyminen.

  Asuinrakennus – autokatos rakennusparin säilyminen.

  Rakennusten arkkitehtonisten ratkaisujen, kuten julkisivujen aukotuksen, kattomuodon, runkomuodon ja rakennusajankohdalle ominaisten julkisivumateriaalien ja muotojen säilyminen.

  Tasakaton tai vaikutelman tasakatosta säilyminen asuinrakennuksessa.

  Tiilestä muuratun keskuslämmityspiipun säilyminen asuinrakennuksessa.

  Asuinrakennuksen alkuperäisen huoneistojen lukumäärän säilyminen.

  Pihan ja rakennusten aseman säilyminen katumaisemissa.

  Kirjalliset lähteet:
  - Ansionkallion palstoitussuunnitelma 1899, Toivo Borgenström; Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Ilmakuva-aineisto, Tampere 1946, 1956, 1966. Tampereen kaupunki ja maanmittauslaitos.

  - Pohjois-Pirkkala, Pispala, tonttikartta 1930, P.A. Ahomaa (Ahonius); Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Rakennus- ja muutosluvat, Tampereen kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto.

  - Tampereen uus-Tahmela ei ole jähmeä, Aamulehti 17.5.2012.

  - Viistoilmakuvat, http://www.bing.com/maps (Bird’s eye view)

  Suulliset lähteet:
  Kiinteistön asukas ja As Oy:n hallituksen pj.

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  001 Anna Liljankatu 6 asuinrakennus - rivitalo
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Moderni Tahmela 2012/A7 Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus omakotialue
   
  Avaa Tampere
   
    Pyynikin kohteet ja Viikinsaari Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Tahmela Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pispalan - Tahmelan rakennetun ympäristön inventointi 2011-2013 (asemakaavan III-vaihe) Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  01.09.2011 14.03.2013