Alue Moderni Tahmela 2012/A7

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Tahmela
  Nimi:
  Moderni Tahmela 2012/A7
  Inventointinumero:
  2012/A0007
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Aluetyyppi:
  omakotialue
  Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  Rakennushistoriallinen arvo:
  arkkitehtoninen
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Rakennushistoriallinen arvo – Arkkitehtoninen

  Alueen rakennuskanta on peräisin pääosin vuosien 1955-1981 väliseltä ajalta. Asuinrakennukset ovat yksilöllisiä, arkkitehtien suunnittelemia, hyvin säilyneitä ja aikansa rakennusperinnettä edustavia. Ne ovat tyypiltään moderneja omakoti- ja paritaloja lukuun ottamatta yhtä modernia pienkerrostaloa. Rakennuksissa on nähtävissä modernin arkkitehtuurin piirteitä, joita ovat mm. laajat ikkunapinnat, nauhaikkunat, julkisivujen ja rakennusmassojen vertikaalisuus, suuret terassit ja parvekkeet, tasakatot, moniulotteiset rakennusmassat, taitava maastoon ja maisemaan sijoittaminen.

  Historiallinen arvo – Sosiaalihistoria

  Alueen rakentaminen kuuluu alueen 1800-1900-lukujen taitteen huvila-asutuksen jatkumoon, joka 1900-luvun puolivälin jälkeen ilmeni alueen perinteisestä työväen puutaloasutuksesta voimakkaasti poikkeavien arkkitehtien suunnittelemien kookkaiden ylemmän keskiluokan asuinrakennusten rakentamisena alueelle.

  Ympäristöarvo – Maisemakokonaisuus

  Varalankadun ja Suuruspäänkatujen varsille muodostuu moderneista maiseman ehdoilla rakennetuista asuinrakennuksista edustava ja maisemallisesti merkittävä kokonaisuus.

Tekstitiedot

 • Historia:
  KUVAUS JA HISTORIA

  Pispalan toisen asemakaavan laatiminen käynnistyi 1960-luvun lopulla. Kaavanlaatimisen ajaksi julistettiin rakennuskielto, mutta Tahmelassa rakentaminen jatkui ympäristöministeriön myöntämillä poikkeusluvilla. Poikkeuslupia myönnettiin vain moderneille asuinrakennuksille, joiden katsottiin noudattavan tulevan asemakaavan periaatteita. Rakennuksissa on selvästi nähtävissä modernin sodan jälkeisen arkkitehtuurin tunnusmerkit, joita ovat mm. tasakatot, suuret terassit ja parvekkeet, julkisivujen ja rakennusmassojen vertikaalisuus, laajat ikkunapinnat, moniulotteiset rakennusmassat, taitava maastoon ja maisemaan sijoittaminen.

  Modernin Tahmelan rakentaminen voidaan nähdä jatkumoksi alueen 1800-1900-lukujen taitteen huvila-asutukselle. Kuten Tahmelan lukuisat huvilatkin, modernit asuinrakennuksen rakennettiin alueelle maiseman ja idyllisen asuinalueen houkuttamina ylemmän keskiluokan toimesta. Ja edelleen kuten huviloillakin, modernien omakoti- ja paritalojen suunnittelijoina toimivat pääasiassa arkkitehdit ja rakentamisen tapa poikkesi voimakkaasti alueen perinteisestä työväen puutaloasutuksesta. Rajatulle arvoalueelle muodostuu yhtenäinen rakennuskokonaisuus, joka edustaa erinomaisella tavalla Tahmelan 1960-70-luvun modernia ja arkkitehtonisesti arvokasta rakentamista.

  Toimenpidesuositukset:
  Alueen arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:

  Aluekokonaisuuden ja sen yksityiskohtien säilyttäminen ymmärrettävänä mahdollisimman vähäisin muutoksin.

  Alueen rakennuskannan, asuinrakennusten ja autotallien, säilyminen.

  Alueen rakennuskannan arkkitehtonisten ratkaisujen ja rakennusajalle tyypillisten rakennusmateriaalien, värityksen ja muotojen säilyminen.

  Rinnepihojen ja niiden kasvillisuuden säilyminen ajalle tyypillisenä.

  Alueelle tyypillisen kallioisen rinnemaaston ja mäntyvaltaisen puuston säilyminen.

  Katulinjojen, katunäkymien ja tukimuurien säilyminen.

  Uudisrakentamisen toteuttaminen huolellisesti maastoon ja ympäröivään rakennuskantaan sovittaen.

  Aiemmat tutkimukset:
  -
  Kirjalliset lähteet:
  - Ansionkallion palstoitussuunnitelma 1899, Toivo Borgenström; Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Ilmakuva-aineisto, Tampere 1946, 1956, 1966. Tampereen kaupunki ja maanmittauslaitos.

  - Pohjois-Pirkkala, Pispala, tonttikartta 1930, P.A. Ahomaa (Ahonius); Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Rakennus- ja muutosluvat, Tampereen kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto.

  - Viistoilmakuvat, http://www.bing.com/maps (Bird’s eye view).

  Suulliset lähteet:
  Inventoinnin yhteydessä haastatellut pitkään Pispalassa ja Tahmelassa asuneet henkilöt, Muistojeni Ala-Pispala ja Tahmela -tilaisuus Pispalan kirjastolla 22.8.2012.
  Valokuvat:
  Tampereen museoiden Siiri-tietokanta.

  Pirkanmaan maakuntamuseon arkisto, CD-levy: Pispalan - Tahmelan rakennusinventointi III 2012.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  A7.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Modernin Tahmelan arvoalueen rajaus. Pohjakartta © Tampereen kaupunki. Muokkaus PMM / Miia Hinnerichsen.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  A7 viistoilmakuva lännestä.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Modernin Tahmelan arvoalue lännestä 2000-luvun puolivälissä otetussa viistoilmakuvassa. © Blom / Bing / Microsoft Corporation.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: Kyy 101
  • Alanumero: 259
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 20.06.2012
  Avaa

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Anna Liljankatu 6   Tahmela
   
  Anna Liljankatu 6 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Suuruspäänkatu 17   Tahmela
   
  Suuruspäänkatu 17 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Suuruspäänkatu 18 / Varalankatu 19   Tahmela
   
  Suuruspäänkatu 18 / Varalankatu 19 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Suuruspäänkatu 19   Tahmela
   
  Suuruspäänkatu 19 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Mainos-Lehmuksen talo   Tahmela
   
  Suuruspäänkatu 25 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Junnolan talo   Tahmela
   
  Suuruspäänkatu 26 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Suuruspäänkatu 28   Tahmela
   
  Suuruspäänkatu 28 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Varalankatu 20   Tahmela
   
  Varalankatu 20 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Varalankatu 22 A   Tahmela
   
  Varalankatu 22 A asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Varalankatu 22 B   Tahmela
   
  Varalankatu 22 B asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Varalankatu 26   Tahmela
   
  Varalankatu 26 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Varalankatu 28   Tahmela
   
  Varalankatu 28 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Varalankatu 30   Tahmela
   
  Varalankatu 30 asuinkiinteistö
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pispalan - Tahmelan rakennetun ympäristön inventointi 2011-2013 (asemakaavan III-vaihe) Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  01.09.2011 14.03.2013

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 180 2019 05.04.2019 Tampere, Suuruspäänkatu 17, poikkeamislupahakemus asuintalon ja maanalaisen autotallin rakentamiselle Tampereen kaupunki