Alue Kaupungin vanhan raja-aidan alue 2012/A5

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Tahmela
  Nimi:
  Kaupungin vanhan raja-aidan alue 2012/A5
  Inventointinumero:
  2012/A0005
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Aluetyyppi:
  omakotialue
  puisto
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Historiallinen arvo – Hallintohistoria

  Alueella on kulkenut kahden hallinnollisen alueen välinen raja, jossa on yhä hahmotettavissa tiiviisti rakennettu länsipuoli ja rakentamaton itäpuoli. Raja kulki Näsijärveltä harjun yli Pyhäjärveen erottaen Tampereen ja Pirkkalan pitäjät. Riukuaita paikalle on pystytetty viimeistään 1780-luvulla isojaossa vahvistetulle rajalle. 1903-06 Tampereen kaupunki rakennutti puuaidan tilalle kivisen pulteriaidan. Tahmelan ja Pispalan kaupunkiin liittämisen jälkeen 1937 raja-aidan merkitys katosi. Arvoalueella on säilynyt selkeimmät katkelmat aidasta. Kiviaita on lain suojaama muinaisjäännös.

  Ympäristöarvo – Maisemakokonaisuus

  Tiiviisti rakennettu Ansionkallion alue ja rakentamaton metsäalue muodostavat toisilleen voimakkaan kontrastin. Vaikka raja on menettänyt hallinnollisen merkityksensä, hahmottuu se yhä maastossa selvästi.

Tekstitiedot

 • Historia:
  KUVAUS JA HISTORIA

  Kaupungin vanhan raja-aidan arvoalueella on kulkenut kahden hallinnollisen alueen välinen raja, joista on yhä hahmotettavissa tiiviisti rakennettu länsipuoli ja rakentamaton itäpuoli. Raja kulki Näsijärveltä harjun yli Pyhäjärveen erottaen Tampereen ja Pirkkalan pitäjät. Riukuaita rajalle on pystytetty viimeistään 1780-luvulla isojaossa vahvistetulle rajalle estämään Pyynikillä laiduntavien kaupunkilaisten karjan vaeltelu naapuripitäjän puolelle. Maantiellä, nykyisellä Pispalan valtatiellä oli portti, jossa muun muassa 1800-luvun lopulla tarkastettiin läpikulkijat maassa riehuneen koleran varalta. Rajaporttina tunnettu portti antoi nimensä ympäröivälle alueelle.

  1903-06 Tampereen kaupunki rakennutti työllisyystöinä puuaidan tilalle kivisen pulteriaidan. Varsinaiselle veräjälle ei enää ollut tarvetta, mutta aitaan tehtiin vain kaksi aukkoa; Rajaportille ja Pispalanharjulle. Kulku muualta kuin näiden aukkojen kohdalta oli sakon uhalla kielletty. Neuvottelujen jälkeen oman aukkonsa aitaan saivat vähän myöhemmin myös tahmelalaiset.

  Tahmelan ja Pispalan kaupunkiin liittämisen jälkeen, vuonna 1937, raja-aidan merkitys katosi. Aitakiviä käytettiin tiepohjiin ja tonttien pengertämiseen. Arvoalueella on säilynyt selkeimmät katkelmat aidasta. Kiviaita on lain suojaama muinaisjäännös. Tiiviisti rakennettu Ansionkallion alue ja rakentamaton metsäalue muodostavat toisilleen voimakkaan kontrastin. Vaikka raja on menettänyt hallinnollisen merkityksensä, hahmottuu se yhä maastossa selvästi.

  Toimenpidesuositukset:
  Alueen arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:

  Aluekokonaisuuden säilyttäminen ymmärrettävänä, mahdollisimman vähäisin muutoksin.

  Raja-aidan itäpuolen säilyminen rakentamattomana luonnontilaisena metsäalueena.

  Raja-aidan säilyminen havaittavissa (kasvillisuuden säännöllinen raivaaminen).

  Alueen katulinjojen ja muiden kulkureittien säilyminen.

  Mahdollisimman vähäinen uudisrakentaminen.

  Uudisrakentamisen toteuttaminen huolellisesti lähiympäristön vanhaa rakennustapaa ja mittakaava noudattaen.

  Aiemmat tutkimukset:
  Tahmelan rakennusinventointi: PMM/ Kati Lahtinen/ 2003. 2003 inventoinnin aluenumero 3.
  Kirjalliset lähteet:
  - Ansionkallion palstoitussuunnitelma 1899, Toivo Borgenström; Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Ilmakuva-aineisto, Tampere 1946, 1956, 1966. Tampereen kaupunki ja maanmittauslaitos.

  - Pohjois-Pirkkala, Pispala, tonttikartta 1930, P.A. Ahomaa (Ahonius); Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Rakennus- ja muutosluvat, Tampereen kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto.

  - Viistoilmakuvat, http://www.bing.com/maps (Bird’s eye view).

  Suulliset lähteet:
  Inventoinnin yhteydessä haastatellut pitkään Pispalassa ja Tahmelassa asuneet henkilöt, Muistojeni Ala-Pispala ja Tahmela -tilaisuus Pispalan kirjastolla 22.8.2012.
  Valokuvat:
  Tampereen museoiden Siiri-tietokanta.

  Pirkanmaan maakuntamuseon arkisto, CD-levy: Pispalan - Tahmelan rakennusinventointi III 2012.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  A5 raja-aita viistoilmakuva etelästä.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Raja-aidan aluetta etelästä 2000-luvun puolivälissä otetussa viistoilmakuvassa. © Blom / Bing / Microsoft Corporation.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  A5.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Kaupungin vanhan raja-aidan kulttuurihistoriallisen arvoalueen rajaus. Pohjakartta © Tampereen kaupunki. Muokkaus PMM / Miia Hinnerichsen.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: Kyy 101
  • Alanumero: 257
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 11.05.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: Kyy 101
  • Alanumero: 258
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 13.06.2012
  Avaa

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Ansiokatu 2   Tahmela
   
  Ansiokatu 2 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Hiidenkatu 1   Tahmela
   
  Hiidenkatu 1 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Luisukatu 2   Tahmela
   
  Luisukatu 2 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Luisukatu 4   Tahmela
   
  Luisukatu 4 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Luisukatu 6   Tahmela
   
  Luisukatu 6 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Luisukatu 8   Tahmela
   
  Luisukatu 8 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Pyynikintie 63   Tahmela
   
  Pyynikintie 63 (Torpankatu 34/ Tahmelanmutka) asuinkiinteistö
   
  Avaa Tampere
   
  Raja-aita   Tahmela
   
  Tahmelankatu rakennelma
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Torpankatu 25   Tahmela
   
  Torpankatu 25 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Varalankatu 39 (purettu)   Tahmela
   
  Varalankatu 39 asuinkiinteistö
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pispalan - Tahmelan rakennetun ympäristön inventointi 2011-2013 (asemakaavan III-vaihe) Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  01.09.2011 14.03.2013