Rakennetun ympäristön kohde Hiidenkatu 1

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Tahmela
  Inventointinumero:
  2012/0005
  Nimi:
  Hiidenkatu 1
  Osoite:
  Hiidenkatu 1
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  2
  Inventointipäivämäärä:
  21.06.2012

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Rakennushistoriallinen arvo – Rakennusperinteinen

  Pihapiiri edustaa Ansionkallion 1900-luvun alun työväenasuinrakentamista. Kolmesta osasta muodostuva yksittäispientalotyyppinen asuinrakennuksen vanhin osa on rakennettu 1899, toinen osa todennäköisesti 1910-luvulla ja niitä yhdistävä laajennusosa 1980-luvulla. Vanhojen rakennusten runkomuodot ovat säilyneet hahmotettavissa. Piharakennus on mahdollisesti 1910-luvulta ja säilyttänyt hyvin alueen vaatimattomille piharakennuksille tyypillisen ilmeen. Pihan pinnat ja kasvillisuus ovat osin perinteiset.

  Historiallinen arvo – Sosiaalihistoria

  Alueella 1900-luvun alkupuolella tyypillinen asumisen ja elämisen tapa, asunto puutalossa, aputiloja piharakennuksessa, on säilynyt.

  Ympäristöarvo – Maisemallisesti keskeinen sijainti

  Hiidenkadun katulinjaan rakennetuilla asuin- ja piharakennuksella on suurehko merkitys Hiidenkadun katumaisemassa.

  Arvoalue

  Pihapiiri sijaitsee Kaupungin vanhan raja-aidan alueen (2012/A0005) ja Hiidenkadun varren (2012/A0004) kulttuurihistoriallisilla arvoalueilla.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Hiidenkadun varressa sijaitseva, kadulta lounaaseen nouseva rinnetontti, jolla 1899 rakennettu asuinrakennus ja mahdollisesti 1910-luvulla rakennettu pikkutalo, jotka on yhdistetty 1987 laajennusosalla. Lisäksi tontilla on ilmeisesti 1900-luvun alkun piharakennus.
  Historia:
  Pihapiiri kuluu Ansionkallion vanhimpiin 1900-luvun alussa rakennettuihin työväenasumuksiin. Tontin rajat mukailevat 1899 palstoitussuunnitelmaa (tontti no: 77), eivätkä ne vaikuta muuttuneen sittemmin. 1910-luvun valokuvan ja 1930 kartan perusteella tontin nykyiset rakennukset ovat aivan 1900-luvun alusta. Asuinrakennus 001 koostuu kolmesta osasta. Vanhin Hiidenkadun puoleinen osa olisi kiinteistön omistajan kertoman mukaan rakennettu ensin, vuonna 1899. Luisukadun reunassa sijaitseva pikkutalo ja Hiidenkadun reunassa sijaitseva piharakennus 002 ovat todennäköisesti 1910-luvulta. Vanhin asuinrakennus ja pikkutalo on 1987 yhdistetty laajennusosalla yhdeksi asuinrakennukseksi. Hiidenkatu on rakennettu vasta 1950-luvulla, samassa yhteydessä tontille vedettiin vesijohto.

  Kiinteistön rakentajasta tai alkuperäisestä omistajasta ei ole säilynyt tietoa. 1970-luvulla kiinteistön omisti Pekka Virta. Nykyiset omistajat ovat ostaneet kiinteistön 1980. Kaakkoispuolella kiinteistön raja kulkee autokatoksen ja asuinrakennuksen välistä. Autokatoksen maapohja on vuokrattu kaupungilta.

  Kiinteistöön kuuluu myös Hiidenkatua reunustava piharakennus ja tontin länsipuolelle jää jyrkkärinteinen mutta kasvillisuudeltaan hyvin rehevä pihapiiri. Tontilla on esimerkiksi edelleen satoisa valkeakuulas, jossa on kuulemma jo ennen sotia käyty omenavarkaissa.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kohteen välittömässä lähiympäristössä on muutamia kohteen kanssa saman ikäisiä säilyneitä 1900-luvun alkupuolen asuinrakennuksia (osa erittäin voimakkaasti korjattuja) sekä yksi uusi pienikokoinen omakotitalo. Kaakkoispuolitse kulki Tampereen ja Pohjois-Pirkkalan välinen kaupunginraja. Rajalla ollutta kiviaitaa on säilynyt kiinteistön kohdalla Luisukadun reunassa.

  Tontti on Hiidenkadun katutasoa korkeammalla. Katua reunustaa betonimuuri ja sen päällä katulinjassa sijaitsevat rakennukset. Pääovelle vievät kadulta betoniportaat. Rakennusten ja aitojen rajaamalla pienellä, jyrkästi lounaaseen nousevalla tontilla kasvaa muutamia omenapuita sekä runsaasti pensaita ja kukkaistutuksia. Katetun terassin edusta on laatoitetu nelikulmaisin betonilaatoin. Pihan yleisilme on pääosin perinteinen.

  Toimenpidesuositukset:
  Pihapiirin ja rakennusten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:

  Asuin- ja piharakennuksen, pihan pintojen ja kasvillisuuden muodostaman 1900-luvun alkupuolelle ominaisen pihapiirin säilyminen.

  Asuinrakennus – piharakennus rakennusparin säilyminen.

  Rakennusten julkisivujen aukotuksen, kattomuodon, runkomuodon ja rakennusajankohdille ominaisten julkisivumateriaalien ja muotojen säilyminen.

  Tontin tasoerojen säilyminen.

  Asuin- ja piharakennuksen keskeisen aseman säilyminen katumaisemassa.

  Aiemmat tutkimukset:
  Pispalan rakennusinventointi: PMM/ Kati Lahtinen/ 18.6.2003.

  2003 inventoinnin kohdenumero 305.

  Kirjalliset lähteet:
  - Ansionkallion palstoitussuunnitelma 1899, Toivo Borgenström; Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Ilmakuva-aineisto, Tampere 1946, 1956, 1966. Tampereen kaupunki ja maanmittauslaitos.

  - Pohjois-Pirkkala, Pispala, tonttikartta 1930, P.A. Ahomaa (Ahonius); Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Rakennus- ja muutosluvat, Tampereen kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto.

  - Viistoilmakuvat, http://www.bing.com/maps (Bird’s eye view).

  Suulliset lähteet:
  Kiinteistön omistajat/ asukkaat.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: Kyy 101
  • Alanumero: 204
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 21.06.2012
  Avaa

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  001 Hiidenkatu 1 asuinrakennus - omakotitalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  002 Hiidenkatu 1 piharakennus
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Hiidenkadun varsi 2012/A4 Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus omakotialue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Kaupungin vanhan raja-aidan alue 2012/A5 Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus omakotialue
  puisto
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Tahmela Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pispalan - Tahmelan rakennetun ympäristön inventointi 2011-2013 (asemakaavan III-vaihe) Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  01.09.2011 14.03.2013