Rakennetun ympäristön kohde Hiidenkatu 4

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Tahmela
  Inventointinumero:
  2012/0006 , 2011/0081
  Nimi:
  Hiidenkatu 4
  Osoite:
  Hiidenkatu 4
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  3
  Inventointipäivämäärä:
  10.10.2011

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  rakennustekninen
  Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Rakennushistoriallinen arvo – Rakennusperinteinen

  Pihapiiri edustaa Ansionkallion 1900-luvun alun työväenasuinrakentamista. Kaksi yksittäispientalotyyppistä asuinrakennusta ovat vuodelta 1922. Rakennukset on peruskorjattu voimakkaasti, mutta niiden runkomuodot ovat säilyneet. Piharakennus on mahdollisesti 1960-luvuilta ja säilyttänyt vaatimattomille piharakennuksille tyypillisen ilmeen. Pihan pinnat ja kasvillisuus ovat pääosin perinteiset.

  Rakennushistoriallinen arvo – Rakennustekninen

  Jyrkkään rinteeseen rakennettu asuinrakennus 002 edustaa korkeine kivijalkoineen pispalalaista haastavaa rinnerakentamista.

  Historiallinen arvo – Sosiaalihistoria

  Alueella 1900-luvun alkupuolella tyypillinen asumisen ja elämisen tapa, pieniä asuntoja puutaloissa, aputiloja piharakennuksessa, on säilynyt.

  Ympäristöarvo – Maisemallisesti keskeinen sijainti

  Avoimella pihalla ja Hiidenkadun katulinjan tuntumaan rakennetuilla asuinrakennuksella 001 on kohtalainen merkitys Hiidenkadun katumaisemassa.

  Arvoalue

  Pihapiiri sijaitsee Hiidenkadun varren kulttuurihistoriallisella arvoalueella (2012/A0004).

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Hiidenkadun alkupäässä, alarinteen puolella ja hieman katutason alapuolella oleva kolmen rakennuksen kiinteistö. Rakennuksista kaksi on 1920-luvun asuintaloa ja yksi pieni mahdollisesti 1960-luvun piharakennus.
  Historia:
  Pihapiiri kuluu Ansionkallion vanhimpiin 1900-luvun alussa rakennettuihin työväenasumuksiin. Tontin rajat mukailevat osin 1899 palstoitussuunnitelmaa (tontti no: 79), mutta tontti on ollut pienempi, sillä Töyräskatu on kulkenut tontin kaakkoispuolelta viistosti entiseltä kaupunginrajalta Ansionkallion laelle. Töyräskadun katupohja on ilmeisesti 1950-luvulla lunastettu osaksi tonttia, kun Hiidenkatu on rakennettu ja kulku on siirtynyt sinne.

  Kiinteistön rakentajasta tai alkuperäisestä omistajasta ei ole säilynyt tietoa. Kiinteistön asuinrakennukset on rakennettu asukkaan mukaan 1922. Vuoden 1930 kartan mukaan tontilla on ollut kolmaskin asuinrakennus sekä pieni piharakennus aivan tontin pohjoiskulmassa. Vuoden 1946 ilmakuvissa tontilla näkyy vain nykyiset kaksi asuinrakennusta.

  Lähempänä Hiidenkatua sijaitsevassa asuinrakennuksessa asuvat kiinteistön omistajat. Pihan perällä alarinteessä olevassa asuinrakennuksessa on ollut neljä vuokrahuoneistoa. Asunnot eivät nykyisin ole vuokrattuina, vaan varastokäytössä. Rakennukset on peruskorjattu voimakkaasti 1960-luvun alussa, jolloin ilmeisesti on myös purettu vanha piharakennus ja rakennettu nykyinen. Rakennuksissa ei inventoinnin yhteydessä käyty sisällä.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kohteen välittömässä lähiympäristössä on kohteen kanssa saman ikäisiä säilyneitä 1900-luvun alkupuolen asuinrakennuksia (osa erittäin voimakkaasti korjattuja) sekä yksi uusi pienikokoinen omakotitalo.

  Hiidenkatu 4:n rakennukset sijoittuvat tontin kulmiin niin, että keskelle jää pieni koilliseen viettävä nurmipintainen piha. Pihassa kasvaa muutamia vanhoja omenapuita, marjapensaita ja sireeniä. Tontin eteläkulmaan, kadun tasoon on pengerretty sorapintainen autopaikka. Pihapiiristä avautuu näkymä Pispalanharjulle. Pihan yleisilme on pääosin perinteinen, mutta siinä on myös piirteitä 1950-luvun omakotitalojen pihoista.

  Toimenpidesuositukset:
  Pihapiirin ja rakennusten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:

  Kahden asuinrakennuksen ja piharakennuksen, pihan pintojen ja kasvillisuuden muodostaman tiiviisti rakennetun 1900-luvun alkupuolelle ominaisen pihapiirin säilyminen.

  Asuinrakennusten muodostaman ajallisesti yhteen liittyvän rakennusparin säilyminen.

  Rakennusten, kattomuodon, runkomuodon ja rakennusajankohdalle ominaisten julkisivumateriaalien ja muotojen säilyminen.

  Rinnerakentamisesta johtuvan korkean kivijalan säilyminen asuinrakennuksessa 002.

  Useiden asuntojen tai vaikutelman useista asunnoista säilyminen asuinrakennuksessa 002.

  Tontin tasoerojen säilyminen.

  Tontin ja asuinrakennuksen 001 aseman säilyminen katumaisemassa.

  Lisäksi: Asuinrakennusten rakennusajalle tyypillisten julkisivumateriaalien palauttaminen on suositeltavaa.

  Aiemmat tutkimukset:
  Pispalan rakennusinventointi: PMM/ Kati Lahtinen/ 23.5.2003, kohdenumero 307.
  Kirjalliset lähteet:
  - Ansionkallion palstoitussuunnitelma 1899, Toivo Borgenström; Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Ilmakuva-aineisto, Tampere 1946, 1956, 1966. Tampereen kaupunki ja maanmittauslaitos.

  - Pohjois-Pirkkala, Pispala, tonttikartta 1930, P.A. Ahomaa (Ahonius); Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Rakennus- ja muutosluvat, Tampereen kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto.

  - Viistoilmakuvat, http://www.bing.com/maps (Bird’s eye view).

  Suulliset lähteet:
  Kiinteistön omistaja/ asukas.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: Kyy 101
  • Alanumero: 217
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Maija Rajala
  • Kuvausaika: 10.10.2011
  Avaa

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  001 Hiidenkatu 4 asuinrakennus - omakotitalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  002 Hiidenkatu 4 asuinrakennus - muu
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  003 Hiidenkatu 4 piharakennus
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Hiidenkadun varsi 2012/A4 Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus omakotialue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Tahmela Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pispalan - Tahmelan rakennetun ympäristön inventointi 2011-2013 (asemakaavan III-vaihe) Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  01.09.2011 14.03.2013