Alue Ansionkallion laki 2012/A6

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Tahmela
  Nimi:
  Ansionkallion laki 2012/A6
  Inventointinumero:
  2012/A0006
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Aluetyyppi:
  omakotialue
  Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Alueen itäkulmassa on säilynyt neljä 1900-1920-luvun alun välisenä aikana rakennettua kiinteistöä asuin- ja piharakennuksineen. Asuinrakennukset ovat yksittäispientaloja ja pikkutaloja ja piharakennukset puu- ja betonirunkoisia. Rakennukset ovat säilyttäneet pääosin kohtalaisesti alkuperäiset tai niitä vastaavat piirteensä. Pihat ovat kasvillisuudeltaan, pinnoiltaan ja jäsentelyltään perinteisiä. Tonttijako ja katulinjat noudattelevat 1899 palstoitussuunnitelmaa.

  Alueen rakennuskannassa on hahmotettavissa selkeästi Ansionkalliolle ominainen 1900-luvun alkupuolen työväen asumisen ja elämisen tapa, pieniä asuntoja puutaloissa, aputiloja piharakennuksissa.

  Ansionkallion laki on Pispalanharjun Pyykkimettänpuiston tavoin erittäin tärkeä näköalapaikka, josta aukeaa huikeat maisemat Ala-Tahmelaan, Pispalanharjulle ja Pyhäjärvelle. Alue on Ansionkallion identiteetin ja maiseman kannalta keskeinen, autenttisena säilynyt alue. Lähiympäristö on uudistunut 1980-2000-luvulla voimakkaasti purkamisen ja uudisrakentamisen seurauksena, mikä korostaa arvoalueen merkitystä. Alue on uudisrakentamisen kannalta erityisen haasteellinen.

Tekstitiedot

 • Historia:
  KUVAUS JA HISTORIA

  Kenties parhaimmat näkymät Pispalasta ja Pispalaan avautuvat Ansionkallion huipulta. Maisema on houkutellut uudisrakentamista kallion reunamille, mutta aivan kallion lakiosa on säilynyt rakennuskannaltaan kohtalaisen alkuperäisenä. Alue kuului Provastin kantatilalle, joka omistajuus oli siirtynyt Kaarilan kartanolle 1762. Työväenasutuksen tiivistyessä Pispalassa Kaarilan isäntä Otto Thuneberg palstoitti vuonna 1899 viljelyyn sopimattoman kallioisen alueen suorakaiteen muotoisiksi vuokratonteiksi. Vuokra maksettiin taksvärkkinä eli maataloustöinä. Alueen asukkaista tuli siis eräänlaisia torppareita, jotka päivätyönsä päälle vielä tekivät sekalaisia maatöitä Kaarilan kartanolle.

  Muutamia vuosia aikaisemmin oli kaupunki antanut Kyttälästä häädetyille asukkaille uudeksi asuinpaikaksi Soukanlahden kallion ja lisäksi muutamia verovapausvuosia, armonvuosia. Tästä johtuen asuinalueen nimeksi muotoutui pian kansan suussa Armonkallio. Thunebergin kerrotaan myöntäneen kallionsa vuokraoikeuksia erityisesti hyville työntekijöille, ”ei armosta, vaan ansiosta”. Näin alue sai nimekseen Ansionkallio. Usein alueesta puhuttiin myös Ylä-Tahmelana, vastakohtana Ansionkallion ja Pispalanharjun välissä sijaitsevalle alavalle Ala-Tahmelalle. Työväestön vaurastumisen ja torpparilain sysäämänä tontteja alettiin 1920-luvun puolivälissä lohkoa omiksi.

  Arvoalueeksi rajatun lakialueen itäkulmassa on neljä 1900-1910-luvuilla rakennettua pihapiiriä asuin- ja piharakennuksineen. Asuinrakennukset ovat yksittäispientaloja ja pikkutaloja ja piharakennukset puu- ja betonirunkoisia. Rakennukset ovat säilyttäneet pääosin kohtalaisesti alkuperäiset tai niitä vastaavat piirteensä. Pihoissa ja Ansionkallion laella sijainneella vanhalla autioituneella asuintontilla on jäljellä vanhaa puutarhakasvillisuutta. Alueen tunnelma on rauhallinen ja autenttinen. Tonttijako ja katulinjat noudattelevat 1899 palstoitussuunnitelmaa, joskin viistosti kallionlaen yli kulkevaksi suunniteltu katu on jäänyt rakentamatta. Kallionlaella on säilynyt myös yksi 1900-luvun alkupuolen betoninen voimalinjan jalusta.

  Ansionkallion laki on Pispalanharjun Pyykkimettänpuiston tavoin erittäin tärkeä näköalapaikka, josta aukeaa huikeat maisemat Ala-Tahmelaan, Pispalanharjulle ja Pyhäjärvelle. Alue on Ansionkallion identiteetin ja maiseman kannalta keskeinen, autenttisena säilynyt alue, joka kertoo erinomaisella tavalla alueen rakentumisesta ja työväen asuinolosuhteista 1900-luvun alussa. Lähiympäristö on uudistunut 1980-2000-luvulla voimakkaasti purkamisen ja uudisrakentamisen seurauksena, mikä korostaa arvoalueen merkitystä. Alue on uudisrakentamisen kannalta erityisen haasteellinen.

  Toimenpidesuositukset:
  Alueen arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:

  Aluekokonaisuuden ja sen yksityiskohtien säilyttäminen ymmärrettävänä mahdollisimman vähäisin muutoksin.

  Alueen itäosan vanhan rakennuskannan, asuin- ja piharakennusten, säilyminen.

  Vanhan rakennuskannan rakennusajalle tyypillisten materiaalien, värityksen ja muotojen säilyminen.

  Pihojen kasvillisuuden säilyminen perinteisenä.

  Pihojen, katuliittymien, ajoteiden ja polkujen pintojen säilyminen perinteisinä nurmi- ja hiekkapintaisina.

  Alueen pihoille luonteenomaisen avokallion säilyminen.

  Kapeiden katulinjojen ja muiden kulkureittien säilyminen.

  Ansionkallion lakialueen säilyminen rakentamattomana, kaikille avoimena näköalapaikkana.

  Ansionkallion lakialueen entisen asuintontin puutarhakasvillisuuden säilyminen.

  Uudisrakentamisen välttäminen.

  Välttämättömän uudisrakentamisen toteuttaminen korostetun tarkasti alueen vanhaa rakennustapaa ja mittakaava noudattaen.

  Aiemmat tutkimukset:
  Tahmelan rakennusinventointi: PMM/ Kati Lahtinen/ 2003. 2003 inventoinnin aluenumero 3.
  Kirjalliset lähteet:
  - Ansionkallion palstoitussuunnitelma 1899, Toivo Borgenström; Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Ilmakuva-aineisto, Tampere 1946, 1956, 1966. Tampereen kaupunki ja maanmittauslaitos.

  - Pohjois-Pirkkala, Pispala, tonttikartta 1930, P.A. Ahomaa (Ahonius); Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  - Rakennus- ja muutosluvat, Tampereen kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto.

  - Viistoilmakuvat, http://www.bing.com/maps (Bird’s eye view).

  Suulliset lähteet:
  Alueella asuva kiinteistön omistaja.

  Inventoinnin yhteydessä haastatellut pitkään Pispalassa ja Tahmelassa asuneet henkilöt, Muistojeni Ala-Pispala ja Tahmela -tilaisuus Pispalan kirjastolla 22.8.2012.

  Valokuvat:
  Tampereen museoiden Siiri-tietokanta.

  Pirkanmaan maakuntamuseon arkisto, CD-levy: Pispalan - Tahmelan rakennusinventointi III 2012.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  ansionkallion palstoitussuunnitelma 1899.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Ansionkallion palstoitussuunnitelma 1899, Toivo Borgenström; Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  ansionkallio A6 viistoilmakuva etelästä.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Ansionkallion lakialue etelästä 2000-luvun puolivälissä otetussa viistoilmakuvassa. © Blom / Bing / Microsoft Corporation.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  ansionkallio 1946.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Ansionkallio ortoilmakuvassa 1946. Ilmakuva: Tampereen kaupunki ja Maanmittauslaitos.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  ansionkallio A6 viistoilmakuva pohjoisesta.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Ansionkallion lakialue pohjoisesta 2000-luvun puolivälissä otetussa viistoilmakuvassa. © Blom / Bing / Microsoft Corporation.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  A6.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Ansionkallion lakialueen kulttuurihistoriallisen arvoalueen rajaus. Pohjakartta © Tampereen kaupunki. Muokkaus PMM / Miia Hinnerichsen.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  ansionkallio 1956.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Ansionkallio ortoilmakuvassa 1956. Kadut on rakennettu entisten kapeiden kujien ja polkujen paikoille. Ilmakuva: Tampereen kaupunki ja Maanmittauslaitos.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  ansionkallio_1930.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Ansionkallion laen arvoalueen rajat ja säilyneet rakennukset hahmoteltuna vuoden 1930 asemakartalle. Pohjakartta: Pohjois-Pirkkala, Pispala, tonttikartta 1930, P.A. Ahomaa (Ahonius); Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto. Muokkaus: PMM.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  ansionkallio 2006.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Ansionkallio vääräväritetyssä ortoilmakuvassa 2006. Ilmakuva: Tampereen kaupunki.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: Kyy 101
  • Alanumero: 244
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 18.06.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: Kyy 101
  • Alanumero: 245
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 20.06.2012
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: Kyy 101
  • Alanumero: 246
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvausaika: 18.06.2012
  Avaa

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Jyrkkäkatu 3   Tahmela
   
  Jyrkkäkatu 3 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Töyräskatu 3   Tahmela
   
  Töyräskatu 3 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Töyräskatu 7   Tahmela
   
  Töyräskatu 7 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Töyräskatu 9   Tahmela
   
  Töyräskatu 9 asuinkiinteistö
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pispalan - Tahmelan rakennetun ympäristön inventointi 2011-2013 (asemakaavan III-vaihe) Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  01.09.2011 14.03.2013