Alue Vallikadun varsi 2008/A1

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Ylä-Pispala
  Nimi:
  Vallikadun varsi 2008/A1
  Inventointinumero:
  2008/A0001
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  taloushistoria
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Rakennushistoriallinen arvo – Rakennusperinteinen

  Vallikadun alkupään vanha rakennuskanta on peräisin 1890-1930-luvuilta. Rakennukset ovat muutoksista huolimatta tunnistettavissa aikakautensa edustajiksi. Rakennukset edustavat eri rakennustyyppejä: yksittäispientalo, huvila, kaupunkipuutalo ja pienkerrostalo. Alueella on myös muutamia puu- ja kivirakenteisia piharakennuksia. Alueella on säilynyt nähtävissä erityisesti 1900-luvun alun vuosikymmenten rakentamisen tapa.

  Historiallinen arvo – Sosiaalihistoria

  Alueen rakennuskannassa on hahmotettavissa Pispalassa 1900-luvun alkupuolella tyypillinen asumisen ja elämisen tapa, pienehköjä asuntoja erikokoisissa puutaloissa, aputiloja piharakennuksissa. Lisäksi alueen asuinrakennusten kivijaloissa on ollut alueen asukkaiden tapaamispaikkoina toimineita ja Pispalalaisesta yhteisöllisyydestä kertovia palveluita (ks. tarkemmin alla).

  Historiallinen arvo – Taloushistoria

  Vallikadun alkupäässä on asuinrakennusten kivijaloissa toiminut kirjapaino (Vallikatu 3), maitokauppa (Vallikatu 8), pesutupa (Vallikatu 10), kelloseppä (Vallikatu 12) ja mankelitupa (Vallikatu 12 C).

  Ympäristöarvo – Maisemakokonaisuus

  Torpankadun ja Horpunkadun välisen Vallikadun alkupään erikokoiset, tyyliset ja ikäiset rakennukset muodostavat kerroksellisen ja kaupunkikuvallisesti vaihtelevan maisemakokonaisuuden. Alue erottuu selvästi ympäristönsä uudisrakentamisesta.

Tekstitiedot

 • Historia:
  Vallikadun ympäristö on uudistunut rakennuskannaltaan melko voimakkaasti, mutta kadun alkupäässä on säilynyt vanhojen rakennusten muodostama kokonaisuus, missä on vielä melko hyvin hahmotettavissa Tahmelan rakentamiselle ja asutukselle tyypillisiä piirteitä. Asuinrakennukset poikkeavat tyyliltään toisistaan melko voimakkaasti ja ne edustavatkin eriaikojen rakentamista. Rakennukset ovat pääosin hyvin säilyttäneet alkuperäisiä piirteitään.

  Rakennuksista varhaisin, Vallikatu 3 on peräisin 1890-luvulta, mutta sitä on laajennettu useaan otteeseen tämän jälkeen. Rakennus on runoilija Yrjö Jylhän lapsuudenkoti. Muut alueen rakennukset edustavat 1900-luvun alkupuolen rakentamista. Vallikatu 8 kivijalassa on toiminut Vallin kauppa, joka on antanut nimen koko kadulle. Vallikatu 10 kivijalassa on toiminut pesutupa ja Vallikatu 12 C:n kivijalassa mankeli, joita ympäristön asukkaat ovat käyttäneet. Vallikatu 12:ssa kerrotaan olleen kellosepänverstas. Alueella on maisemallista merkitystä, mutta myöskin asutushistoriallista, sosiaalihistoriallista ja rakennushistoriallista arvoa.

  Toimenpidesuositukset:
  Rakennuksia tulisi purkaa vain pakottavasta syystä, myös tiet, muurit ja pihojen rakenteet olisi huomioitava. Katulinjaa tai kulkureittejä ei tulisi muuttaa. Katuliittymien ja pihojen pinnoitteena tulisi suosia nurmea ja hiekkaa ja välttää laajoja betonikivilaatoituksia tai asfaltointia. Uudisrakentaminen on mahdollista vanhaa rakennustapaa ja mittakaava noudattaen.

  Tarkennus 2012:

  Alueen arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:

  Vanhan rakennuskannan, asuin- ja piha-rakennusten, säilyminen.

  Pihojen kasvillisuuden säilyminen perinteisenä.

  Pihojen, katuliittymien, ajoteiden ja polku-jen pintojen säilyminen perinteisinä nurmi- ja hiekkapintaisina.

  Muurien, portaiden ja muiden pihojen rakenteiden säilyminen perinteisenä.

  Paikoin kaupunkimaisen, rakennuksin rajatun katutilan säilyminen.

  Alueen katulinjojen säilyminen.

  Katunäkymien säilyminen.

  Uudisrakentamisen toteuttaminen lä-hiympäristön vanhaa rakennustapaa ja mittakaava noudattaen.

  Uudisrakennusten sijoittaminen katulinjaan, piharakennukset tontin perälle.

  Kirjalliset lähteet:
  Ilmakuva-aineisto, Tampere 1946, 1956, 1966. Tampereen kaupunki ja Maanmittauslaitos.

  Pohjois-Pirkkala, Pispala, tonttikartta 1930, P.A. Ahomaa (Ahonius); Tampereen kaupunki, Kaupunkimittaus, arkisto.

  Valokuvat:
  Pirkanmaan maakuntamuseon arkisto, CD-levy: Pispalan - Tahmelan rakennusinventointi I 2008.
  Lisätiedot:
  HUOM. Alueen eteläkulmassa sijaitseva Vallikatu 3 (2008/0135) kuuluu kaava-alueen rajamuutoksesta johtuen asemakaavan III-vaiheen alueelle.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  A1-2008.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Vallikadun varsi, arvoalue A1/2008 kartalla
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Vallikatu länteen 1.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Vallikadun varren arvoaluetta kohti länttä
  • Kuvausaika: 13.4.2008

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Koti   Ylä-Pispala
   
  Vallikatu 3 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Vallintalo   Ylä-Pispala
   
  Vallikatu 8 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Vallikatu 10   Ylä-Pispala
   
  Vallikatu 10 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Kivi   Ylä-Pispala
   
  Vallikatu 12 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Vallikatu 12 C   Ylä-Pispala
   
  Vallikatu 12 C asuinkiinteistö
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pispalan - Tahmelan rakennetun ympäristön inventointi 2011-2013 (asemakaavan III-vaihe) Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  01.09.2011 14.03.2013
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pispalan - Tahmelan rakennetun ympäristön inventointi 2008 (asemakaavan I-vaihe) Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  10.02.2008 16.10.2008