Tutkimushanke Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Nimi:
  Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002
  Hankkeen tyyppi:
  Rakennusinventointi
  Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Pirkkalan rakennettua kulttuuriympäristöä koskeva selvitystyö käynnistettiin kunnan yleiskaavoituksen yhteydessä kesällä 2002. Selvitys kattaa koko kunnan ja on tarkkuudeltaan yleispiirteinen, yleiskaavatason perusselvitys, vastaten MRL 9§:n vaatimuksia kaavoituksen lähtöaineistosta.
  Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  Pirkanmaan maakuntamuseo / Jari Heiskanen
  Hankkeen alkupvm:
  01.06.2002
  Hankkeen loppupvm:
  31.12.2002

Tekstitiedot

 •  
  Johdanto:
  Pirkkalan rakennettua kulttuuriympäristöä koskeva selvitystyö käynnistettiin kunnan yleiskaavoituksen yhteydessä kesällä 2002. Selvitys kattaa koko kunnan ja on tarkkuudeltaan yleispiirteinen, yleiskaavatason perusselvitys, vastaten MRL 9§:n vaatimuksia kaavoituksen lähtöaineistosta. Selvitys esittelee Pirkkalan kulttuuriympäristön keskeiset, historialliset peruspiirteet yleisellä tasolla ja tarkemmin asutushistoriallisesti ja rakennushistoriallisesti merkittävimmät kohteet pihapiireinä tai rakennettuina aluekokonaisuuksina. Valintakriteerinä käytettiin kohteiden ja alueiden asutushistoriallisia ja maisemallista merkitystä sekä rakennushistoriallista arvoa.. Esimerkiksi kyläasutuksen osalta pyrittiin inventoimaan vanhat kantatalot, torpat ja mäkituvat, lisäksi erityishuomiota kiinnitettiin alueen huvila-asutukseen, teolliseen rakennusperintöön ja kouluarkkitehtuuriin. Rakennuksia tarkasteltiin edustavuuden ja antikvaarisen säilyneisyyden näkökulmista.

  Inventoinnin aineisto kerättiin kenttätöillä kesällä 2002 ja muokattiin raportiksi loppuvuoden aikana. Työn suoritti tutkija Jari Heiskanen ja sitä ohjasi rakennustutkija Hannele Kuitunen Pirkanmaan maakuntamuseon kulttuuriympäristöyksiköstä.

  Raportit I ja II löytyvät Pirkanmaan maakuntamuseon arkistosta.

Media

 • Kohteen kuva

  Äijälä, yleiskuva.jpg

  • Kuvaaja: Jari Heiskanen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika: 3.9.2002

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Avaa Pirkkala
   
    Ania - vanhin kylätontti Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus kyläkeskusta
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Haikka Hallinnollinen alue rekisterikylä
   
  Avaa Pirkkala
   
    Haikka - Haikan asuntoalue Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus omakotialue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Killo asuinalue Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus omakotialue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Pirkkala
   
  Naistenmatka Hallinnollinen alue omakotialue
   
  Avaa Pirkkala
   
    Nuoliala Hallinnollinen alue rekisterikylä
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Pappila Hallinnollinen alue  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Pirkkala
   
  Partola Hallinnollinen alue haja-asutusalue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Pirjolantie ja vanhat tilakeskukset Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus haja-asutusalue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Pirkkalankylä Hallinnollinen alue  
  Avaa Pirkkala
   
    Pirkkalankylän keskus Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus kyläkeskusta
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Pyhäjärven saha - muuntaja - kauppa - Eerolan tila Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus teollisuusalue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Sankila Hallinnollinen alue  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Sionkylä Hallinnollinen alue  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Sorkkala Hallinnollinen alue rekisterikylä
   
  Avaa Pirkkala
   
    Tanila kylätontti Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus kyläkeskusta
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Toivio omakotialue Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus omakotialue
  haja-asutusalue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Toppari Hallinnollinen alue rekisterikylä
   
  Avaa Pirkkala
   
    Toppari kyläkeskusta Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus kyläkeskusta
   

Rakennetun ympäristön kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Leuku Pirkkalankylä
   
    Anian rantatie 91 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Kirkkopiirin koulu - Pirkkalan kirkonkylän koulu Sankila
   
    Anian rantatie 97 opetus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Jokikumpu - Jutila Tanila
   
    Anian rantatie 144 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Pirkkalan vanha kirkko ja hautausmaa Pappila
   
    Anian rantatie 226 kirkollinen
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Uusi-Mattila Pirkkalankylä
   
    Anian rantatie 266 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Sapala Pirkkalankylä
   
    Anian rantatie 329 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Lalli Pirkkalankylä
   
    Anian rantatie 504 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Laitalemmi Pirkkalankylä
   
    Anian rantatie 749 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Anian koulu - Anian rantatie 886 Ania
   
    Anian rantatie 886 opetus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Outinen - Anian rantatie 1114 Ania
   
    Anian rantatie 1114 maatalous
   

Kartta