Rakennetun ympäristön kohde Outinen - Anian rantatie 1114

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Ania
  Nimi:
  Outinen - Anian rantatie 1114
  Osoite:
  Anian rantatie 1114
  Kohdetyyppi:
  maatalous
  Historiallinen tilatyyppi:
  kantatalo
  Rakennusten lukumäärä:
  9
  Inventointipäivämäärä:
  29.08.2002

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  asutushistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Outinen on vanha kantatila. Rakennuskanta, asuin- ja talousrakennukset muodostavat 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta olevan erinomaisesti säilyneen kokonaisuuden.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Outinen on vanha kantatila lähellä Anian rantatietä. Laajalla alueella on 12 rakennusta, joiden rakennusaika on 1870-luvun ja 1900-luvun alkupuolen välillä.

  Puistomaisessa pihapiirissä on kaksi asuinrakennusta, joiden rakennusaika on 1870-l ja 1880-l. Suurikokoiset navetta ja kalustosuoja Koillispuolella on kaksi talousrakennusta (6), jotka ovat hirsi/rankorakenteiset. Pienemmässä on käytetty 1900-luvun alun koristelua. Pieni asuinrakennus(4), joka on mahdollisesti työväelle tarkoitettu on 1800-l loppupuolelta. Tiilinen viljamakasiini on v. 1923. Hieman kauempana ovat vanhat puimala/kuivuri/riihi, paja ja suurehko, leveällä pystylaudoituksella verhoiltu rankorakenteinen varastorakennus.

  Suurempi asuinrakennuksista on rakennettu ilmeisesti 1870-luvulla. Vaalealla vaakalaudoituksella vuorattu hirsirakennus rakennettu kivijalalle. Julkisivun puolella on kahdella lautaovella varustettu suurehko pulpettikattoinen lasikuisti. Rakennuksen lounaispuolella on keskiosassa suuri poikkipääty, joka rinteen puolella on 2-kerroksinen. Sen pohjoispuolella on lasikuisti. Kate on tiilikuvioitua peltiä. Ikkunat ovat 6-ruutuiset ja vuorialaudoissa on vähän koristelua. Rakennusta on kunnostettu, mm. maalaus, ulkovuori, kate. Remonttia on tehty myös v. 1928, jolloin rakennukseen tehtiin kylpyhuone ja "kaikki nykyajan mukavuudet". Luoteispäähän tehtiin todennäköisesti tällöin uudet portaat betonista ja mahdollisesti lasikuisti.

  Pienemmässä, 1-kerroksisessa asuinrakennuksessa on vaalealla vaakaponttilaudalla vuorattu hirsirunko ja kivijalka. Rakennusaika on ehkä päärakennusta hieman myöhäisempi. Koristelua on enemmän, joka on tyyliltään nikkari/uurenesanssia. Ikkunat ovat T-mallia. Koristeellinen pulpettikattoinen lasikuisti on leveä ja sen päissä ovat peiliovet ja satulakattoinen osa. Kate on tiiltä ja luoteispuolella on satulakattoinen frontoni. Rakennus on hyväkuntoinen.

  Betonisokkelille rakennettu tiilinavetta on v. 1914. Rakennus on malliltaan pitkä vinkkeli, johon liittyy pyöreä rehusiilo. Lounaispäässä on navettaa vanhempi kivijallle rakennettu hirsiosa, jossa on ilmeisesti ollut talli ym.

  Historia:
  Outinen on kylän vanhoja kantatiloja ja se maintaan jo v. 1546. 1930-luvulla tilan omisti Lauri ja Suoma Outinen. Tällöin tila oli ollut suvulla ainakin kolmen polven ajan. Pinta-ala oli 350 hehtaaria, josta puutarhaa oli 0,5 ha, peltoa 78 ha ja metsää 256 ha.
  Ympäristö ja pihapiiri:
  Outinen sijaitsee Anian kyläpellon pohjoisreunalla. Rakennukset ovat osittain rinteessä. Laajaa aluetta yhdistävät vanhat sorapintaiset tiet. Asuinrakennusten ympärillä on vanhaa puistomaista kasvillisuutta. Lähistöllä ovat vastaavat Heikkilän, Uotilan ja Äijälän tilakeskukset.
  Kirjalliset lähteet:
  Rautela Eevaliisa, Pirkkala, rakennushistoriallinen tutkielma, moniste 1975.

Media

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Ania Hallinnollinen alue rekisterikylä
   
  Avaa Pirkkala
   
    Ania - vanhin kylätontti Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus kyläkeskusta
   
  Avaa Pirkkala
   
    Anian kylän kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002 Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  01.06.2002 31.12.2002

Kartta