Alue Sankila

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Sankila
  Nimi:
  Sankila
  Alueluokka:
  Hallinnollinen alue

Tekstitiedot

 • Historia:
  Sankilassa on 1500-luvulla ollut kolme taloa, Sankila, Salis ja Pussi. Lisäksi lähellä, Sikojoen rannalla oli Katajiston yksinäistila. Pussi liitettiin Salikseen v. 1611, joka liitettiin Sankilaan 1651. Sankilan luoteispuolella rannassa on ollut 1600-luvulle saakka Vihtamon "rakuuna-tommitalo" Vihtamo oli rälssinä v. 1588- 1680, jonka jälkeen tilan maat jaettiin Sankilan ja Kataiston kesken. Rakennuksen rauniot ovat olleet nähtävillä vielä 1860-luvulla.

  Sankilan kartanon muodosti Frans Pfaler v. 1650 Sankilasta ja sen aputilasta Saliksesta. 1768 isojakokartassa Sankilan tilakeskus sijaitsi nykyisellä paikalllaan, todennäköisesti se on ollut samalla paikallaan jo aiemmin. Asuinpihaa ympäröi etelepuolella pellot ja pohjoispuolella rantaan ulottuvat niityt. Nykyinen pihatie kulki jo tuolloin samalla paikalla. Kirkkoherra Samuel Bohm ja hänen leskensä omistivat Sankilan v. 1800-luvulla. Katajiston omistaja osti Sankilan v. 1880. Heidän jälkeen v. 1935 Sankilaan on hallinnut Sasin suku. Sankilan kartanon ja kylän maat ulottuvat lähelle Lempäälän rajaa luoteis-kaakkois -suunnassa. Muu asutus on ollut kartanoon liittynyttä muonamiesten rakennuksia. 1920-luvulla rakennutti Koiso rantahuvilan lähelle itäistä kylärajaa. Etelä-Pirkkalan suojeluskunta sai Lauri Sankilan lahjoittaman tontin peltojen keskellä olevalta metsäiseltä niemeltä. Varsinainen suojeluskuntatalo valmistui 1925. Sodan jälkeistä asuntopulaa poistamaan perustettiin Katajalan omakotialue. Maiseman historialliset peruselementit ovat säilyneet erinomaisen hyvin, ainoastaan rannan kesämökkirakentaminen on tuonut kylän asutushistoriallisesti vanhimpaan osaan muutoksia.

  Pirkkalan kunnan keskuksen kasvu suuntautui 1960-luvulla keskustan länsipuolelle, jonne rakennettiin Kyöstin omakotialuetta. Alueen keskelle jäi entinen suojeluskuntatalo. Huovin teollisuusalue perustettiin samalla vuosikymmenellä. Seuraavalla vuosikymmellä rakennettiin myös Turkkiradan teollisuusalue. Kehitystä auttoi myös Rajasalmen sillan valmistuminen v. 1973 ja Pyhäjärventien v. 1983.

  Kuvaus:
  Sankilla sijoittuu Pirkkalan länsiosaan, Pyhäjärven rannalle, vastapäätä Nokian Pitkäniemen sairaala-aluetta. Alueen kulttuurimaisemaa leimaa Sankilan kartanon ympäristössä säilynyt maisemallisesti vaikuttava ja edustava peltomaisema, joka ulottuu pitkälle kaakkoon. Maisemaa hallitsevat pitkään viljellyt pellot ja niiden keskellä olevat tilakeskukset. Alue on määritelty vuonna 1993 valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Kylän itäosien kulttuurimaisema on nuorempaa. Kyöstin asuinalue, Huovin ja Turkkiradan teollisuusalueet ovat muodostuneet 1960-luvun jälkeen. Lisäksi maisemaan ja taloudelliseen kehitykseen ovat vaikuttaneet Rajasalmen sillan ja Pyhäjärventien rakentamiset.
  Kirjalliset lähteet:
  Arkistolähteet: Kiinteistörekisteri,Pirkanmaan-Satakunnan maanmittauslaitos, Tampere. Isojakokartat, Hämeen maanmittaustoimiston arkisto, Hämeenlinna.

  Pitkin poikin Pirkkalaa, Jyväskylä 1997. Kuninkaan kartasto 1776-1805, julk. SKS, Tampere 1989. Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet, julk. B 174, Tampereen seutukaavaliitto, 3 painos, Tampere 1990. Rakennettu kulttuuriympäristö, Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 16, Helsinki 1993.

  Lisätiedot:
  Kartat: Kuninkaan kartasto 1776-1805. Sionkylän isojakokartta, Daniel Hall 1768. Pitäjän kartta 1932, Pirkkalan pitäjä v. 1915.

Media

 • Kohteen kuva

  Pitäjän kartta 1932, Naistenmatka, Sankila ym..jpg

  • Kuvaaja: Jari Heiskanen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika: 25.7.2002
  Kohteen kuva

  Venäläinen topografi -kartta 1800-l, Sankila-Partola.jpg

  • Kuvaaja: Jari Heiskanen
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Kuninkaan kartatasto 1776 - 1805. (HMA/2002)
  • Kuvausaika: 25.7.2002

Arkeologiset kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Muinaisjäännös­tunnus Muinaisjäännös­tyyppi Laji Ajoitus
  Avaa Pirkkala
   
    Katajisto Sankila
   
    604010006 asuinpaikat
   
  kiinteä muinaisjäännös kivikautinen
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Kuikonnokka Sankila
   
    1000016639 löytöpaikat
   
    kivikautinen
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Sankila Sankila
   
    1000018715 asuinpaikat
   
  mahdollinen muinaisjäännös historiallinen
   
  Avaa Pirkkala
   
    Sankila (Kataisto) Sankila
   
    1000001974 asuinpaikat
   
  kiinteä muinaisjäännös historiallinen
   
  Avaa Pirkkala
   
    Sankila Vesala Sankila
   
    604010018 kivirakenteet
   
  kiinteä muinaisjäännös historiallinen
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Sankilanlahti 1 Sankila
   
    1000018716 asuinpaikat
   
  mahdollinen muinaisjäännös historiallinen
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Sankilanlahti 2 Sankila
   
    1000018717 maarakenteet
   
    historiallinen
   
  Avaa Pirkkala
   
    Vihtamo Sankila
   
    604010005 asuinpaikat
   
  kiinteä muinaisjäännös kivikautinen
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Vähälammi Sankila
  Tanila
   
    604010009 asuinpaikat
   
  kiinteä muinaisjäännös kivikautinen
   

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Kirkkopiirin koulu - Pirkkalan kirkonkylän koulu Sankila
   
    Anian rantatie 97 opetus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Ampumarata - Pirkan pirtti Sankila
   
    Koivutie 11 kokoontuminen
  vapaa-aika
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Sankilan tilakeskus - Sankila Sankila
   
    Sankilantie 35 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Kotimäki Sankila
   
    Soukontie 18 vapaa-aika
   
  Avaa Pirkkala
   
  Tervaniemi Sankila
   
    Vihtamontie 86 asuinkiinteistö
  vapaa-aika
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Vihtamo - Ojanen Sankila
   
    Vihtamontie 90 vapaa-aika
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Lepikkö Sankila
   
    Vihtamontie 106 vapaa-aika
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Arkeologinen inventointi Pirkkalan Sankilan tilan (RN:o 1:435) määräalalla 2010 Pirkkala
   
    Arkeologinen inventointi
   
  12.08.2010 31.12.2010
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Sankilan tilakeskuksen rakennetun kulttuuriympäristön selvitys Pirkkala
   
  Pirkkala
   
  Rakennusinventointi
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  01.08.2010 30.08.2010
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002 Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  01.06.2002 31.12.2002

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 44 2013 26.03.2013 Pirkkala, Sankilan alueen kulttuurihistoriallinen arvo ja sen käyttö
  Avaa 252 2022 02.05.2022 Pirkkala, Martinrannantie 1, poikkeamislupahakemus asuin- ja talousrakennusten rakentamiseen Pirkkalan kunta