Alue Killo asuinalue

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Haikka
  Nimi:
  Killo asuinalue
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Aluetyyppi:
  omakotialue
  Historiallinen arvo:
  asutushistoria
  teollisuushistoria
  Rakennushistoriallinen arvo:
  arkkitehtoninen
  rakennustekninen
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Killon alue muodostaa laajennuksineen hyvin aikaansa edustavan ja säilyneen kokonaisuuden. Tyyppirakennukset muodostavat taajamakuvallisesti ehjiä ja rakennuskannaltaan hyvin säilyneitä, eri tyyppisiä osa-alueita. Alueen tarkempi maankäytön suunnittelu (esimerkiksi asemakaavoitus) edellyttää tarkemman rakennuskannan inventoinnin tekemistä. Alueelle tulisi laatia rakennustapaohjeet.

Tekstitiedot

 • Historia:
  Killon alue ajoittuu sotien jälkeiseen jälleenrakennuskauteen. Toisaalta se oli myös lentokonetehtaan, v. 1951 Valtion metallitehtaan yritys hankkia työntekijöilleen asuntoja. Killon alue hankittiin v. 1946. Tehdas rakensi tiet ja viemärit. Kaavaa ja tyyppipiirustuksia, jotka olivat rakentamisen edellytys oli laatimassa Heikki Sysimetsä. Talotyypejä oli mm. Killo, Tammisuo, Aino, Yrjö, Sirkka. Alueeseen kuului tällöin mm uima-, pyykki- ja veneranta. Pirkkalan ensimmäinen lasten päiväkoti valmistui 1949. Alkuperäinen alue osoittautui pieneksi ja Valtion metallitehtaan ehdotuksesta aluetta laajennettiin pohjoisosasta v. 1952. Viimeinen laajennus on Killon ja naistenmatkantien väliin 1970-luvulla rakennetut etupäässä tasakattoiset ja puhtaaksi muuratusta tiilestä tehdyt omakotitalot.

  Kuvaus:
  Killon alueen rakennukset ovat säilyttäneet alkuperäisen ilmeensä, mm. materiaalit, erittäin hyvin. Alue muodostuu etupäässä 1,5- kerroksista tyyppitaloista, jotka ovat joko rapattuja tai puuverhoiltuja. Pohjoisosasassa on myös 1-kerroksisia omakotitaloja. Alueen keskellä on jalkapallokenttä. Kauniisti riveihin sijoitetut rakennukset muodostavat harmonisen ja yhtenäisen ilmeen alueen eri osiin. Tiet kaartuvat ajalle tyypillisen asemakaavoitusihanteen mukaisesti maastoa löyhästi seuraillen. Pihat ovat suuria ja vehreitä, orapihlaja-aitojen rajaamia. Killon alue, sen rakennukset ja tiet ovat hyvin säilyttäneet alkuperäisen ilmeensä. Alueen rajautuminen metsäalueisiin on myös säilynyt.
  Toimenpidesuositukset:
  Alueen rakennusinventointiedot eivät ole vielä kattavat. Mahdolliset uudet maankäyttösuunnitelmat ja esimerkiksi purkulupa-asiat edellyttävät inventoinnin täydentämistä. (esimerkiksi asemakaavaa laadittaessa). Alueen ominaispiirteiden säilymisen turvaamiseksi tulisi Killon aluetta varten laatia rakennustapaohjeet. Kulttuuriympäristön suojelussa tulee kiinnittää huomio vanhan rakennuskannan säilyttämiseen ja muutos- ja korjaustoimenpiteiden toteuttamistapaan siten että rakennusten arkkitehtoniset ominaispiirteet säilyvät mahdollisimman hyvin.

Media

 • Kohteen kuva

  Killo, alueinventointikuva pohjoisosa.jpg

  • Kuvaaja: Jari Heiskanen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika: 13.8.2002

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Avaa Pirkkala
   
  Killontie 37   Killo
   
  Killontie 37 asuinkiinteistö
   
  Avaa Pirkkala
   
  Pirkantie 14   Killo
   
  Pirkantie 14 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Silvontie 15   Killo
   
  Silvontie 15 asuinkiinteistö
   
  Avaa Pirkkala
   
  Silvontie 29   Killo
   
  Silvontie 29 asuinkiinteistö
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002 Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  01.06.2002 31.12.2002

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 142 2020 14.04.2020 Pirkkala, Killon asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (nro 256) Pirkkalan kunta
  Avaa 787 2020 07.01.2021 Pirkkala, Killon asemakaavan muutos (nro 256), luonnos
  Avaa 667 2021 04.10.2021 Pirkkala, Ennakkolausunto Killon asemakaavan (256) ehdotusaineistosta Pirkkalan kunta
  Avaa 684 2023 03.11.2023 Pirkkala, Killon asemakaavan muutos (nro 276), osallistumis- ja arviointisuunnitelma (PIR/607/1103/2023) Pirkkalan kunta

Kartta