Alue Pirkkalankylä

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Pirkkalankylä
  Nimi:
  Pirkkalankylä
  Alueluokka:
  Hallinnollinen alue

Tekstitiedot

 • Historia:
  Pirkkalankylä oli pitkään nykyisen Pirkkalan suurin kylä. Keskiajan lopulla siellä oli jo 18 taloa, jotka seisoivat tiiviinä ryhmänä, molemmin puolin tietä, Kotolahteen laskevan pienen puron pohjoispuolella. Tiivis ryhmäkylä alkoi hitaasti hajota 1760-luvun jälkeen, isonjaon ja vaurastumisen seurauksena. Ensimmäisenä suostuivat lähtemään Leuku, Virala, Yli- ja Ala-Pehula.

  1860-luvulla kylässä oli enää Sapalan, Kaipilan ja Seppälän talot. Lisäksi Kierikan talo oli siirtynyt ylemmäksi puron eteläpuolella. Nykyisin vanhassa keskustassa ovat Sapala ja Kaipila vanhoilla kylätonteillaan. Seppälän kohdalle on laaja verstasalue. Joen eteläpuolella ollut Kierikka on purettu 1900-luvun loppupuolella. Siitä jäljellä vain suuri riihirakennus.

  Kylän luoteispuolella, Hiidenmäessä oli 1700-luvulla ollut sotilastorppia ja myöhemmin mäkitupa-asutusta, jossa asui mm käsityöläisiä. On myös mainita, että kylästä luoteeseen, Hiidenmäen rinteessä kulkevan tien päässä asui kuuluisa seppäsuku. Isojakokartassa on nähtävissä nämä tontit, nykyisen kääntöpaikan kohdalla. Samoin Kranaatinmäki tai Roppostenmäki oli tunnettu kylän mäkitupalaisten asuinalueena. Joen varrella näkyy isojakokartassa kaksi myllyä, joista on kerrotaan Pitkin Poikin.. - kirjassa. Historiallinen maisema on muuttunut kylätontin osalta voimakkaimmin mutta sen peruspiirteet ovat vielä nähtävissä. Avoin viljelysmaisema, tielinja ja kylätontin paikka ovat säilyneet.

  Tursiannotkosta, Laukaan pelloilta ja Hiidenmäeltä on löydetty merkkejä sekä kivi- että rautakautisesta asutuksesta.

  Kuvaus:
  Pirkkalankylän pellot sijoittuvat Kotolahteen laskevan puron ympäristöön. Pellot laajenevat Kranaatinmäen kaakkoispuolella Ala-Pehulan, Suojalan ja Voutilan tilakeskusten ympärille edustavaksi maisematilaksi. Kylän keskustasta asutus on lähes kokonaan hävinnyt. Uutta asutusta on viime vuosina noussut Kranaatinmäen- , Korteniityn- ja Kierikantien varrelle. Vanhassa kyläkeskuksessa on vielä jäljellä Sapalan ja Kaipilan tilojen rakennuksia tiiviinä ryhmänä. Rakennukset ovat varastokäytössä ja Sapalan tontilla on myös uutta paja/verstastoimintaa. Anian rantatien varrella on Mattilassa, Leukussa, Lallissa ja Reipissä on säilynyt vanhaa rakennuskantaa. Viimeksi mainitun viereen on kerätty vanhoja aittoja ym. Reipin kotiseutumuseoon. Hiidenmäellä on Murron Jussin mökkinä tunnettu rakennus ja Sippolan kiinteistö 1900-luvun alkupuolelta.
  Kirjalliset lähteet:
  Pitkin poikin Pirkkalaa, Jyväskylä 1997. Kuninkaan kartasto 1776-1805, julk. SKS, Tampere 1989. Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet, julk. B 174, Tampereen seutukaavaliitto, 3 painos, Tampere 1990. Rakennettu kulttuuriympäristö, Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 16, Helsinki 1993.

  Arkistolähteet: Kiinteistörekisteri,Pirkanmaan-Satakunnan maanmittauslaitos, Tampere. Isojakokartat, Hämeen maanmittaustoimiston arkisto, Hämeenlinna.

Media

 • Kohteen kuva

  Isojakokartta, Pirkkalankylä, D Hall 1769, itäos. 2.jpg

  • Kuvaaja: Jari Heiskanen
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Isojakokartta, Daniel Hall 1769 (PMM/2002).
  • Kuvausaika: 2.9.2002
  Kohteen kuva

  Isojakokartta, Pirkkalankylä, D Hall 1769, eteläosa.jpg

  • Kuvaaja: Jari Heiskanen
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Isojakokartta, Daniel Hall 1769 (PMM/2002).
  • Kuvausaika: 2.9.2002
  Kohteen kuva

  Isojakokartta, Pirkkalankylä, D Hall 1769, länsiosa.jpg

  • Kuvaaja: Jari Heiskanen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Isojakokartta, Daniel Hall 1769 (PMM/2002).
  • Kuvausaika: 2.9.2002

Arkeologiset kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Muinaisjäännös­tunnus Muinaisjäännös­tyyppi Laji Ajoitus
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Pirkkalan vanha kirkko Pirkkalankylä
   
    1000044461 kirkkorakenteet
   
  mahdollinen muinaisjäännös historiallinen
   
  Avaa Pirkkala
   
    Pitkäsuoli Pirkkala
   
    1000024437 kivirakenteet
   
  mahdollinen muinaisjäännös historiallinen
   

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Leuku Pirkkalankylä
   
    Anian rantatie 91 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Kaipila Pirkkalankylä
   
    Anian rantatie 239 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Uusi-Mattila Pirkkalankylä
   
    Anian rantatie 266 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Sapala Pirkkalankylä
   
    Anian rantatie 329 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Lalli Pirkkalankylä
   
    Anian rantatie 504 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Laitalemmi Pirkkalankylä
   
    Anian rantatie 749 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Neulakaivo ja Murron Jussin mökki / Lennu Juvelan mökki Pirkkalankylä
   
    Kierikantie 10 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Sippola Pirkkalankylä
   
    Kierikantie 20 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Toivo työväentalo Pirkkalankylä
   
    Kranaatinmäentie 94 kokoontuminen
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Reipin tila ja Reipinniemen museoalue Pirkkalankylä
   
    Museotie 16 kulttuuri
  maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Ala-Pehula Pirkkalankylä
   
    Paunintie 108 maatalous
   
  Avaa Pirkkala
   
  Pehula, Yli-Pehula Pirkkalankylä
   
    Pehulantie 51 maatalous
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala Pirkkalankylä (Bircala) ja Tursiannotko. Yleisökaivaus 2017. Pirkkala
   
    Kaivaus
   
  06.07.2017 15.11.2017
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala Pirkkalankylä (Bircala) ja Tursiannotko, arkeologinen valvonta 2013 Pirkkala
   
    Valvonta
   
  14.10.2013 03.12.2013
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalankylä (Bircala) ja Tursiannotko, historiallisen kylätontin ja moniperiodisen asuinpaikan kaivaus 2012 Pirkkala
   
    Kaivaus
   
  28.09.2012 26.10.2012
  Avaa PIRKKALA, TURSIANNOTKO ja PIRKKALANKYLÄ (BIRCALA). Koekaivaus esihistoriallisen ja historiallisen ajan asuinpaikalla 2010 Pirkkala
   
    Koekaivaus
   
  25.08.2010 30.12.2010
  Avaa Maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma Pirkkalankylä-Sionkylä Pirkkala
   
    Muu
   
  01.06.2009 31.05.2012
  Avaa Pirkkala. Pirkkalankylä. Arkeologinen koekairaus 2008 Pirkkala
   
    Muu
   
  17.08.2008 24.09.2008
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2002 Pirkkala
   
    Rakennusinventointi
   
  01.06.2002 31.12.2002

Muistomerkit

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Ilmavoiton muistolaatta
   
  laatta
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Lentomestari Heikki Peltolan muistolaatta
   
  laatta
   

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 117 2013 12.03.2013 ARKEOLOGISEN KAIVAUKSEN 2012 TULOKSET JA MAANTIEN 3022 PARANTAMINEN PIRKKALAN PIRKKALANKYLÄSSÄ Pirkkalan kunta
  Avaa 192 2014 13.05.2014 Tarkastus Pirkkalan Anian Rantatiellä (mt 3022) Tursiannotkon ja Pirkkalankylän kiinteiden muinaisjäännösten alueella Museovirasto
  Avaa 205 2014 27.05.2014 Pirkkala, Pirkkalankylän kulttuuripolkuluonnos
  Avaa 283 2014 08.08.2014 Pirkkala, Anian Rantatien ajoliittymästä Pirkkalan kunta, Mikko Keränen
  Avaa 74 2015 23.04.2015 Pirkkala, Kierikantie 17, avonaisen kone-/puukatoksen rakentaminen Heikki Hakamäki
  Avaa 176 2015 04.05.2015 Täydentävä tieto varastokatoksen rakentamissuunnitelmaan, vaihtoehtoinen rakennuspaikka 4. Heikki Hakamäki, Juhani Ruponen/Pirkkalan kunta