Alue Tammerkosken teollisuusmaisema

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  I , II , III , X , XI
  Nimi:
  Tammerkosken teollisuusmaisema
  Alueluokka:
  Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö
  Aluetyyppi:
  kaupunkikortteli
  puisto
  teollisuusalue
  Historiallinen arvo:
  teollisuushistoria
  Rakennushistoriallinen arvo:
  arkkitehtoninen
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus

Tekstitiedot

 • Kuvaus:
  VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄT RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT (RKY)

  RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva valtioneuvoston päätös on tullut voimaan 30.11.2000 ja sen tarkistus 1.3.2009.

  Valtakunnalliseen inventointiin valitut kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä.

  Kulttuuriympäristöjen alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan rakennettujen ympäristöjen lisäksi myös valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet sekä muinaisjäännökset. Muinaisjäännösten ensisijainen lähtöaineisto on Museoviraston ylläpitämä muinaisjäännösrekisteri. Kaikki muinaisjäännökset ovat lain nojalla rauhoitettuja, mutta Museovirasto arvioi maakuntakaavakohtaisesti myös yksittäisten muinaisjäännösten merkittävyyttä valtakunnallisella tasolla. Linkkejä lisätietoon sivuston oikeassa laidassa.

  Lähde: Museoviraston sivut http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx

  TAMMERKOSKEN TEOLLISUUSMAISEMA (RKY 2009)

  Tammerkosken teollisuusmaisema on maamme ensimmäinen ja tunnetuin teollinen kaupunkimaisema. Tampereelle leimalliset tekstiili-, konepaja- ja puunjalostustehtaidenalueet, voimalaitokset ja kosken ylittävät sillat muodostavat ajallisesta kerroksisuudesta huolimatta yhtenäisen teollistumisen historiaa monipuolisesti kuvastavan kokonaisuuden. Tammerkosken teollisuusmaisema on yksi Suomen kansallismaisemista.

  Tampereen teollistuminen on osa 1700- ja 1800-luvun vaihteen kansainväliseen teollisuushistoriaan liittyvä ilmiötä, jolloin Iso-Britanniasta siirtyi Venäjälle koneenrakentajia ja suunnittelijoita panemaan alulle tekstiiliteollisuutta. Alueen yksittäisillä tehdasrakennuksilla, kuten Finlaysonin 1830-luvulla rakennetulla Kuusivooninkisella, ensimmäisellä nykyaikaisella tehdasrakennuksella Suomessa, on huomattava merkitys myös kansainvälisessä teollisuushistoriassa.

  Kosken yläjuoksulla olevan Finlaysonin tekstiilitehtaan merkittävimpiä tuotantorakennuksista ovat tehdasalueen keskellä sijaitseva kuusikerroksinen Vanha tehdas, nk. kuusivooninkinen (1838), 1870-luvulla rakennettu kutomo Plevna sekä 1899 Satakunnankadun varrelle rakennettu nelikerroksinen karstaamo- ja kehräämörakennus Siperia. Alueen rakennuskantaan kuuluu myös 1860-luvulla rakennettu kelloporttirakennus, punatiilinen, uusgoottilaiseen henkeen rakennettu konttorirakennus ja laajan englantilaistyylisen puiston ympäröimä uusrenessanssityylinen isännöitsijän rapattu asuinpalatsi 1890-luvulta, tehtaan kirkko 1870-luvulta, työväen asuinrakennuksia sekä ajurien asunto- ja tallialue 1800-luvun loppupuolelta. Alueen pohjoislaidalla on tyyliltään lähinnä uusbarokkia edustava Näsilinna sekä sitä ympäröivä Näsinpuisto, jossa on mm. Emil Wikströmin suunnittelema suihkukaivo (1913) ja Yrjö Liipolan veistämä Kurun haaksirikon muistomerkki (1940). Voimalaitos, tehtaan myymälä ja värjäämö ovat 1920-luvulta sekä viimeistämö 1960-luvulta.

  Kosken itärannalla ovat Tampellan teollisuusrakennukset. Pellavatehtaan punatiiliset tuotantorakennukset ovat peräisin pääasiassa 1800-luvun lopusta, vaikka 1910-luvun uudisrakennusvaihe voimakanavineen leimaa etenkin koskirannan maisemakuvaa. Vanhin tuotantorakennuksista on 1850-luvulta ja säilynyt osana laajentunutta tehdasta. Tuotantorakennusten taustalla kohoavalla ns. Herrainmäellä sijaitsee tehtaan johdon asuinalue.

  Satakunnansillan kohdalla on yksittäisiä kulttuurihistoriallisia rakennuksia kuten Keskuspaloasema (Lönn 1907) ja Bertel Strömmerin suunnittelemat Keskiputouksen voimalaitos (1931) ja Hotelli Tammer (1929) itärannan Koskipuistossa. Finlaysonin eteläpuolella ovat Keskustori kirkkoineen, raatihuoneineen ja teattereineen sekä eteläosan jugendpalatseineen sekä Tammerkosken koskiputouksen partaalla sijaitsevat Frenckellin tehtaat. Vuonna 1783 toimintansa aloittaneen entisen paperitehtaan säilynyt rakennuskanta on peräisin pääasiassa 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä. Punatiiliset, jugendvaikutteiset tehdasrakennukset ovat arkkitehti Birger Federleyn suunnittelemia. Vanhemmasta rakennuskannasta on säilynyt mm. kahdeksankulmainen savupiippu 1870-luvulta ja uusklassillinen konttorirakennus, jonka vanhimmat osat ovat vuodelta 1847. Lisäksi alueella on säilynyt 1905-1907 rakennettu pannuhuone.

  Hämeensillan eteläpuolella jatkuu teollisuuslaitosten rivistö: itärannalla Tampereen Verkatehtaan rakennuksista säilyneet pääkonttori ja värjäämö sekä vastarannalla Takon tehdasalue ja Alavoimala sekä Liljeroosin tehtaat. Kosken ja Pyhäjärven yhtymäkohta on Ratinan suvannossa.

  Lähde: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=5021

Kuvat

 • Kohteen kuva

  Pikkupässi reitti 1937.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Santalahdelta Näsijärven rannasta Finlaysonin tehdasalueelle johtava kapearaiteinen junarata vuonna 1937. Käytössä 1800-luvun lopulta hevosvoimalla, 1909 hankittiin sähköveturi "Pikku-Pässi". Raiteet purettiin 1957.

   Kirjasta Höyrykonemuseo-opas, Työväenmuseo Werstas 2008.

  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Pikkupässi reitti tehtaan alueella 1937.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Junaraiteet Finlaysonin tehtaan alueella. Kirjasta Höyrykonemuseo-opas, Työväenmuseo Werstas 2008.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Finlayson tehdas.JPG

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Finlaysonin tehtaiden rakennukset 1994. Lasse Kosunen, Finlaysonin tehdasalue Tampereella. Rakennuskanta -historia ja tulevaisuus. 1994.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Kerrostuneisuus Finlayson.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Finlaysonin alueen pohjoisosan rakennuskantaa ja suunnittelijoita. Kirsti Ek, Taide-ja taitokeskus Mältinranta diplomityö Tampereen teknillinen yliopisto 2005.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: 1155
  • Alanumero: 425
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Iida Harju
  • Kuvausaika: 01.02.2012
  Avaa

Arkeologiset kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Muinaisjäännös­tunnus Muinaisjäännös­tyyppi Laji Ajoitus
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Erkkilä   Jussinkylä
  X kaupunginosa
   
    asuinpaikat
   
    historiallinen
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Frenckellin koskisiipi   II kaupunginosa
  Tammerkoski
   
    kivirakenteet
  teollisuuskohteet
   
  kiinteä muinaisjäännös uusi aika
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Frenckellin massahiomo   II kaupunginosa
  Tammerkoski
   
    teollisuuskohteet
   
  kiinteä muinaisjäännös uusi aika
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Frenckellin paperitehdas   II kaupunginosa
  Tammerkoski
   
  1000018817 teollisuuskohteet
   
  kiinteä muinaisjäännös uusi aika
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Frenckellin sisäpiha   II kaupunginosa
  Tammerkoski
   
    teollisuuskohteet
   
    uusi aika
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Frenckellin teollisuuspiha   II kaupunginosa
  Tammerkoski
   
    teollisuuskohteet
   
  kiinteä muinaisjäännös uusi aika
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Kapakan torppa   Kyttälä a
  XI kaupunginosa
   
    työ- ja valmistuspaikat
   
    uusi aika
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Lundahlin tiiliruukki   III kaupunginosa
  Nalkala
   
    teollisuuskohteet
   
    uusi aika
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Lääkemylly ("medicinal qvarn")   II kaupunginosa
  Tammerkoski
   
    työ- ja valmistuspaikat
   
    uusi aika
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Tampella   IX kaupunginosa
  Tampella
   
    teollisuuskohteet
   
    uusi aika
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Tampellan masuuni   IX kaupunginosa
  Tampella
   
  1000002011 teollisuuskohteet
   
  kiinteä muinaisjäännös uusi aika
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Verkatehdas   Kyttälä b
  XII kaupunginosa
   
    teollisuuskohteet
   
    uusi aika
   

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Pleikeri   Tampella
   
  Alaverstaanraitti 1 / Kelloportinkatu 5 hallinto
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Tampellan kutomo   IX - Tampella
   
  Alaverstaanraitti 2 / Häkiläpolku 6 / Kelloportinkatu 2 / Pellavanlikanpolku 3  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Tampellan veturihalli   IX Tampella
   
  Alaverstaanraitti 4, Turpiinikatu 3 teollisuus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Museokeskus Vapriikki   IX Tampella
   
  Alaverstaanraitti 5  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Finlaysonin tehdasalue TR34 Pääkonttori , TR40 Varastorakennus , TR41 Varastorakennus , TR48 Tehtaanmyymälä   I kaupunginosa Näsi
   
  Finlaysoninkatu 4 , Kuninkaankatu 3 , Polttimonkatu liike-elämä
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Finlaysonin tehdasalue TR31 Kehräämö eli Puutarhatehdas   I kaupunginosa Näsi
   
  Finlaysoninkatu 5 , Polttimonkatu 3 , Kanavaraitti teollisuus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Finlaysonin tehdasalue TR1 Kuusvooninkinen , TR2 Kutomo ja kehräämö , TR4 Koskitehdas , TR5 Kutomo ja kehräämö , TR6 Värjäämö , TR7 Porttitehdas eli katuvapriikki , TR19 Höyrykonehuone , TR22 Eteläturbiini , TR36 Höyrykonehuone , TR37 Kehräämö Siperia , TR39 Savupiippu , TR43 Eteläturbiini , TR53 Värjäämö ja TR54 Viimeistämö   I kaupunginosa Näsi
   
  Finlaysoninkuja 2, Itäinenkatu 1, Päämääränkuja 1, Satakunnankatu 18, Väinö Linnan aukio 1 kulttuuri
  liike-elämä
  majoitus ja ravitsemus
  teollisuus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Finlaysonin tehdasalue TR9 Kutomo Seelanti   I kaupunginosa Näsi
   
  Finlaysoninkuja 3 teollisuus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Frenckellin konttori   II
   
  Frenckellinaukio 1 , Puutarhakatu 2 liike-elämä
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Frenckellin alue   II
   
  Frenckellinaukio 2 , Satakunnankatu 15 kulttuuri
  teollisuus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Tampellan Häkilä-rakennus   IX - Tampella
   
  Häkiläpolku 1 / Juhlatalonkatu 3  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Tampellan Pellavamakasiini   IX - Tampella
   
  Häkiläpolku 2 / Juhlatalonkatu 5  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Finlaysonin tehdasalue TR10 Kutomo Plevna   I kaupunginosa Näsi
   
  Itäinenkatu , Finlaysoninkatu , Polttimonkatu majoitus ja ravitsemus
  teollisuus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Tampellan juhlatalo / Komediateatteri   IX - Tampella
   
  Juhlatalonkatu 1 / Lapintie 3a kulttuuri
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Finlaysonin tehdasalue TR52 Voimalaitos   I kaupunginosa Näsi
   
  Kanavaraitti 12 teollisuus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Finlaysonin tehdasalue TR15 Puuvillamakasiini   I kaupunginosa Näsi
   
  Kanavaraitti , Palatsinraitti 3 teollisuus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Kehräsaari - Liljeroosin tehdasalue   III - Hämeenkadun eteläpuoli ja Laukontori
   
  Kehräsaari liike-elämä
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Tampellan pellavatehdas (lankavarasto, kehräämö, pääkonttori ja myymälä)   IX - Tampella
   
  Kelloportinkatu 1 / Kelloportinkatu 3  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Tampereen teatteri   II
   
  Keskustori 2 , Hämeenkatu 14 b kulttuuri
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Takon tehdasalue   III
   
  Kirkkokatu 7 , Laukontori 2 , Värjärinkuja 1 teollisuus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Wilhelm von Nottbeckin puisto , Finlaysonin puisto   I kaupunginosa Näsi
   
  Kuninkaankatu vapaa-aika
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Finlaysonin palatsi   I kaupunginosa Näsi
   
  Kuninkaankatu 1 asuinkiinteistö
  majoitus ja ravitsemus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Finlaysonin kirkko   I kaupunginosa Näsi
   
  Kuninkaankatu 4 a kirkollinen
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Finlaysonin tallipiha   I kaupunginosa Näsi
   
  Kuninkaankatu 4, Näsijärvenkatu 4 matkailu
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Puuvillatehtaankatu 4 Talousrakennus   I Näsi
   
  Näsilinnankatu 3 a , Puuvillatehtaankatu muu
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Näsinpuisto   I kaupunginosa Näsi
   
  Näsinpuisto vapaa-aika
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Vanha kauppaoppilaitos / Steiner-koulu   XI - Kyttälä
   
  Pellavatehtaankatu 4 / Satakunnankatu 13 opetus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Kirjastonpuisto   II
   
  Puutarhakatu 1  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Ensimmäinen postitalo , Barkerintalo ja Pikkutalo   I kaupunginosa Näsi
   
  Puuvillatehtaankatu 3, Kuninkaankatu 6 ja Puuvillatehtaankatu 5, Näsilinnankatu 5 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Puuvillatehtaankatu 4 / Postitalo   I kaupunginosa Näsi
   
  Puuvillatehtaankatu 4, Näsilinnankatu 3 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Grand Hotel Tammer   XI - Kyttälä
   
  Rongankatu 1a / Satakunnankatu 13a majoitus ja ravitsemus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Koskitalo / Sähkölaitos   XI - Kyttälä
   
  Satakunnankatu 13b / Valssipadonraitti 2  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Tammerkosken alavoimala   XII - Kyttälä
   
  Tammerkosken alavoimalaitos muu
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Koskipuisto   XI - Kyttälä
   
  Tammerkosken itärannan puistoalue. muu
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Satakunnansilta   XI - Kyttälä
   
  Tammerkosken ylittävän Satakunnankadun silta.  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Törngrenin aukio - Tampellan piippu   IX - Tampella
   
  Törngrenin aukio teollisuus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Keskiputouksen voimalaitos / Valssipadonraitti 1 / Valssipadonraitti 3   XI - Kyttälä
   
  Valssipadonraitti 1 / Valssipadonraitti 3 muu
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Ryselinin talo   IX - Tampella
   
  Valumallinpolku 4 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Lavoniuksen talo / Villa Lavonius / Villa Jugend   IX - Tampella
   
  Valumallinpolku 5 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Villa Nykopp / Villa Pääjohtaja   IX Tampella
   
  Valumallinpolku 7 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Villa Sakari   IX - Tampella
   
  Valumallinpolku 11 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Villa Sandsund   IX - Tampella
   
  Valumallinpolku 12 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Verkatehtaan pääkonttori, värjäämö ja piipun jalka   XII
   
  Verkatehtaankatu 2 - Vuolteentori 2 kulttuuri
  teollisuus
  vapaa-aika
   
  Avaa            

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Koskimaiseman puistot - Koskipuiston ja Kirjastonpuiston historiallinen selvitys Tampere
   
    Muu
   
     
  Avaa Tammerkoski rak. inventointi Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
     
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Herrainmäen rakennetun ympäristön inventointi 2016 Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  15.02.2016 29.04.2016
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampereen keskustan arkeologinen osayleiskaavainventointi Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  03.03.2014 08.10.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden digitointi Siiriin, Tampereen I, II ja III kaupunginosa Tampere
   
    Luettelointi
   
  14.01.2013 20.03.2013
  Avaa Finlaysonin tehdasalue Tampereella; Rakennuskanta - historia ja tulevaisuus Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  01.01.1994 30.10.1994

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 289 2018 15.06.2018 Tampere, Frenckellin vanhan pannuhuoneen terassisuunnitelma Casagrande Laboratory
  Avaa 98 2020 19.03.2020 Tampere, I Finlayson, Finlaysonin pääkonttori Tr34 toimitilojen muutos- ja korjaustyöt Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy
  Avaa 132 2020   Tampere, Finlayson, Asemakaava 8800, Sara Hildénin taidemuseo Finlaysonille, Aloituskokous 5.3.2020, Pirkanmaan maakuntamuseon kommentit Tampereen kaupunki, asemakaavoitus
  Avaa 185 2020 31.03.2020 Tampere, Kehräsaaren entisen Liljeroosin tehdasalueen kulttuurihistorialliset arvot ja suojelutilanne Arkkitehtuuritoimisto Olli Tapio Ky
  Avaa 240 2020 17.04.2020 Tampere, Finlayson, Aloituskokous, asemakaava 8800 Sara Hildénin taidemuseo Finlayson, muistio ja OAS kommenteille Tampereen kaupunki
  Avaa 288 2020 19.05.2020 Tampere, I (Finlayson), Sara Hildénin taidemuseo, Finlayson, asemakaava nro 8800. (TRE: 7476/10.02.01/2019) asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tampereen kaupunki