Arkeologinen kohde Frenckellin koskisiipi

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  II kaupunginosa
  Tammerkoski
  Nimi:
  Frenckellin koskisiipi
  Muinaisjäännöstunnus:

  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  3
  Muinaisjäännöstyyppi:
  kivirakenteet
  teollisuuskohteet
  Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
  Ajoitus:
  uusi aika
  Selkeä ajoitus:
  1800 - 1900-luvut.
  Lyhyt kuvaus:
  Frenckellin koskisiiven luoteispuolinen seinänvierusnurmikko, jossa valvontahavaintoja harkkokivi- ja betonirakenteista. Aiempi kohdenimi Siiri-tietokannassa Frenckellin patomuuri.
  Tutkimukset:
  Raninen 2010, valvonta

  Raninen 2014, inv.
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)

  Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212309
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  X1 327645 X2 327685 X 327665
  Y1 6822794 Y2 6822861 Y 6822827
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6822791 P2 (ETRS-TM35FIN) 6822858 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 327646 I2 (ETRS-TM35FIN) 327676 I 
  Koordinaattiselite:
  ETRS-TM35FIN
  Paikannustarkkuus (arvio):
  1 m
  Kohteen laajuus:
  1223 neliömetriä.
  Rajausperusteet:
  Frenckellin koskisiipeä reunustava nurmikko Satakunnansillan ja Patosillan kaakkoisreunan välissä.

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Frenckellin koskisiiven koillisseinän edustalla sijaitsevaa nurmikkoa.
  Kohteen kuvaus:
  V. 2010 valvonnassa (S. Raninen) havaittu nurmikon alla Frenckellin koskisiiven (lumppusiipi ja hollanteri) seinää koskettavia maanalaisia betoni- ja harkkokivirakenteita. Havainnot tehtiin rakennusteknisissä koekuopissa, joiden ETRS-TM35FIN-keskikoordinaatit olivat noin x 327 666 y 6 822 804 ja x 327 658 y 6 822 818. Kyseiset rakenteet jatkuivat yli 2 metrin etäisyydelle koskisiiven seinälinjasta. Niihin tulee suhtautua kiinteinä muinaisjäännöksinä.

  Nämä rakenteet voivat liittyä Frenckellin paperitehtaan vesiruuheen, joka kulki jalkakäytävän kohdalla. Koskisiiven kohdalla on aiemmin sijainnut mm. paperitehtaan vanha valssihuone (1809 - 41), joka lienee työtynyt hieman nykyisen koskisiiven koillisseinästä koilliseen (Lyytinen 2001: 9, 10). On hyvin epävarmaa, onko siitä voinut säilyä jäännöksiä myöhemmän raskaan teollisuusrakentamisen jäljiltä.

  V. 2010 valvonnassa havaittiin myös nurmikon luoteispuolisen jalkakäytävän täyttömaakerrosten alla betonirakenteita resentin täyttömaan seassa. Nykyisen jalkakäytävän kohdalla oli kesäkuussa 1933 useita metrejä syvä kaivanto (valokuva: Tampereen museot 1006: 59, Siiri-tietokanta). Jalkakäytävän alla olevat rakenteet ovat tätä nuorempia. Ne ovat ehkä tuhoutuneet patomuurin uusimisessa v. 2011 - 12 eivätkä muutenkaan liene arkeologisesti merkittäviä. Jalkakäytävää ei ole perusteltua määritellä suoja-alueeksi.

  Luokitusehdotus:
  SM-kaavamerkintä
  Ehdotus suoja-alueeksi:
  Suoja-aluetta on kavennettu jalkakäytävän kohdalta.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 137
  • Alanumero: 35
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja:
  • Kuvausaika:
  Avaa

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Kohteen kuva 
  Avaa
  II Hämeenkadun pohjoispuoli ja Keskustori Tampere
   
    Hallinnollinen alue
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tammerkosken teollisuusmaisema Tampere
   
    Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampereen keskustan arkeologinen osayleiskaavainventointi Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  03.03.2014 08.10.2014
  Avaa Frenckellin patomuuri. Arkeologinen valvonta 2010 Tampere
   
    Valvonta
   
  12.08.2010 17.09.2010

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 575 2018 12.12.2018 Kaukojäähdytysputkilinjan suunnittelu Tammerkosken rannoille ja Finlaysonin alueelle Tampereella AX-Prosessit Oy
  Avaa 72 2019 12.02.2019 Tampere, Frenckellin paperitehtaan muinaisjäännösalueen koekaivauksen esiraportti ja kaukojäähdytysputken sijoittaminen Tampereen Sähkölaitos Oy