Rakennetun ympäristön kohde Lavoniuksen talo / Villa Lavonius / Villa Jugend

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  IX - Tampella
  Inventointinumero:
  2016/0041
  Nimi:
  Lavoniuksen talo / Villa Lavonius / Villa Jugend
  Osoite:
  Valumallinpolku 5
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Rakennusten lukumäärä:
  1
  Inventointipäivämäärä:
  11.04.2016

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  arkkitehtoninen
  Historiallinen arvo:
  henkilöhistoria
  sosiaalihistoria
  teollisuushistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Rakennushistoriallinen arvo: arkkitehtoninen

  Lavoniuksen talo on muutoksista huolimatta vaivatta tunnistettavissa 1900-luvun alun ylemmän keskiluokan huvilatyyliseksi asuinrakennukseksi. Rakennuksessa on nähtävissä selkeitä jugendtyylin piirteitä, kuten erkkeri, siro tornirakennelma, kaartuvat katonlappeet, paikoin epäsymmetrinen ikkuna-aukotus, avoräystäät ja koristeellisesti muotoillut katonkannattimet. Sisätiloissa on säilynyt tilajaon pääpiirteiden lisäksi muutamia alkuperäisiä tai 1930-lukulaisia muotoja ja materiaaleja.

  Historiallinen arvo: henkilöhistoria, sosiaalihistoria, teollisuushistoria

  Lavoniuksen talo on toiminut Tampellan tehtaan johtoportaaseen kuuluneen insinööri Lavoniuksen perheen asuinrakennuksena sekä myöhemmin yrityksen edustustilana. Se kertoo 1900-luvun alun ylemmän keskiluokan rakentamisen, asumisen ja elämäntavasta. Vuorineuvos Lavonius oli merkittävä suomalainen tekstiiliteollisuusjohtaja ja poliitikko.

  Ympäristöarvo: maisemakokonaisuus, maisemallisesti merkittävä sijainti

  Rakennus on osa Herrainmäen puistoaluetta, joka rakennuksineen muodostaa ehjän, säilyneen, alueen teollisuushistoriaan kytkeytyvän saarekkeen modernin asuinalueen keskellä. Selvästi ympäristöään korkeammalla Herrainmäellä rakennuksineen on merkittävä maisemallinen arvo. Lavoniuksen talolla on lisäksi merkittävä asema pohjoiseen Paasikiventielle ja Näsijärvelle aukeavassa maisemassa.

Tekstitiedot

 •  
  Historia:
  HISTORIA JA KUVAUS

  Rakennus on muiden mäen vanhimpien talojen tapaan toiminut Tampellan ylempään johtoon kuuluneen insinöörin asuinrakennuksena. Se tunnetaan pitkäaikaisen asukkaansa, vuorineuvos Magnus Lavoniuksen mukaan Lavoniuksen talona tai Villa Lavoniuksena. Sittemmin talosta on käytetty myös sen tyylipiirteistä johtuvaa nimeä Villa Jugend.

  Magnus Karl Lavonius (1870–1948) valmistui diplomi-insinööriksi vuonna 1893. Hän tuli Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy:n (myöh. Tampellan) palvelukseen Tampereelle kutomonjohtajaksi 1895. Vuonna 1909 hänestä tuli Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n Lapinniemen tehtaan isännöitsijä eli toimitusjohtaja, ja hän johti tehdasta aina vuoteen 1945 saakka. Lisäksi Lavonius oli aktiivisesti mukana politiikassa sekä kunnallisella että valtiollisella tasolla toimien mm. Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana, valtiopäiväedustaja sekä ministerinä. Vuorineuvoksen arvon Lavonius sai vuonna 1930.

  Lavoniuksen talon on suunnitellut arkkitehti Birger Federley ja se valmistui ilmeisesti 1901. Rakennus on sekä julkisivuiltaan että pohjaltaan muita Herrainmäen huviloita koristeellisempi ja monimuotoisempi. Talo on pohjaltaan vapaanmuotoinen hirsirakennus, joka on vanhojen valokuvien ja rakennuspiirustusten perusteella alkujaan ollut vuorattuna pysty- ja vaakapaneloinnilla. Ikkunat ovat olleet jugendtyylille tyypilliset, yläosastaan pieniruutuiset ja koristeellisesti muotoiltujen ikkunakehysten ympäröimät. Myös ikkunoiden sijoitus on jugendin tapaan paikoin epäsymmetrinen. Rakennus on perustettu nurkkakiville ja sen sokkeli on ollut tiilimuurattu. Kaakkoissivulla on pieni tornimainen erkkeri, luoteissivulla suippeneva monikulmainen tornirakennelma ja koillissivulla pieni ja lounaissivulla kookas poikkipääty. Pääsisäänkäynti on rakennuksen lounaissivulta pienen pilasterien kannattaman katoksen alta. Katto on ollut muodoltaan päädyistä aumattu satulakatto. Räystäät ovat avoimet ja katonkannattimet koristeellisesti muotoillut.

  Valmistuessaan talon ensimmäisessä kerroksessa on ollut asuintilat yhdelle perheelle ja keittäjä-taloudenhoitajalle. Keittiön, tarjoiluhuoneen, ruokasalin ja eteishallin lisäksi talossa on ollut tuolloin makuuhuone, herrojen ja rouvien huone, kylpyhuone ja kaksi verantaa.

  1930-luvulla huvilaa on laajennettu rakennusmestari Oskari Helmisen suunnitelmien mukaisesti. Tuolloin kellarikerroksen tehtiin alkuperäisten pesutuvan ja jääkellarin lisäksi lisää varastotiloja, kattilahuone ja kylpyhuone. Ensimmäisen kerroksen eteläkulman veranta muutettiin asuintilaksi ja sitä laajennettiin. Aiemmin kylmälle ullakolle rakennettiin asuintiloja: neljä makuuhuonetta, lasikattoinen eteishalli ja kylpyhuone. Ullakkokerroksen huoneiden ikkunoiden rakentamiseksi tehtiin mm. laatikkomainen ullakkolaajennus, joka poikkesi voimakkaasti rakennuksen alkuperäisestä tyylistä ja muotokielestä. Myös lounaissivun parveke on 1930-luvun lisäys.

  Ilmeisesti 1960-luvun tienoilla huvilasta tuli Tampellan, 1990-luvulla Tamrockin ja sittemmin Sandvikin edustustila. Rakennusta on kunnostettu useaan otteeseen, mm. rakennettu hissi, purettu hella ja kaakeliuunit, muutettu itäkulman veranta lämpimäksi, vaihdettu ikkunoita ja julkisivuihin peiterimoitettu pystylaudoitus.

  2000-luvulla rakennus myytiin yksityisomistukseen. Koska rakennus sijaitsee puistoalueella, siihen ei kuulu tonttia. Omistajan ja Tampereen kaupungin kanssa on solmittu maankäyttösopimus. Uuden omistajan toimesta talossa tehtiin täydellinen peruskorjaus, jonka yhteydessä lähes kaikki rakennusmateriaalit uusittiin. Muutossuunnitelmista vastasivat arkkitehdit Lasse Kosunen ja Seija Hirvikallio ja niissä on pyritty huomioimaan rakennuksen tyylipiirteet. Näkyvimpiä ulkoisia muutoksia olivat 1930-luvun ullakkolaajennuksen purkaminen, katon kattaminen kuparipellillä sekä sokkelin muuttaminen tiilisestä graniittiseksi. Sisätiloissa on säilynyt mm. alkuperäiset puiset peilipintaiset väliovet ja eteishallin sorvatut pylväät sekä 1930-luvun laajennuksen aikainen ylähallin lasikatto. Myös ensimmäisen kerroksen alkuperäinen huonejako on säilynyt pääosin hahmotettavissa.

  Asuinrakennuksen julkisivut ovat säilyttäneet kohtalaisesti rakennusaikansa muodot, ilmeen ja tyylipiirteet. Sisätiloissa on huonejaon pääpiirteiden lisäksi säilynyt joitain alkuperäisiä tai 1930-lukulaisia piirteitä ja materiaaleja.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Lavoniuksen talo sijaitsee Herrainmäen koilliskulmassa. Pohjoispuolella on kallioleikkaus ja sen alapuolella 1895 valmistunut Porin rata, joka on myöhemmin levennetty kaksi- ja sittemmin kolmiraiteiseksi. Myös itäpuolella on kallioleikkaus ja sen juurella Tampellan entisen höyryvoimalaitoksen piippu. Kaakkoispuolella on Tampellan tehdasalueen ns. luolan eturakennus. Rakennuksen lounaispuolella on Herrainmäen hoidettu puistoalue. Maisema avautuu esteettä Näsijärvelle ja Lapinniemeen.

  Herrainmäen puistoalueen hiekkapintainen puistokäytävä kaartaa rakennuksen lounaispuolitse. Myös rakennuksen ympäri kiertää hiekkapintainen kulkuväylä. Sokkelin ympärys on kivetty noppakivin. Rakennuksen koillis- ja luoteispuolille on istutettu muutamia pensaita. Pihan pohjoislaidalla on pensasaita. Maasto laskee koilliseen.

  Toimenpidesuositukset:
  Lavoniuksen talon kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:

  - Julkisivujen aukotuksen, kattomuodon, runkomuodon sekä rakennusajankohdalle ominaisten tai niitä vastaavien julkisivumateriaalien, muotojen säilyminen.

  - Rakennuksen sisätilojen huonejaon, pintojen ja kiinteän sisustuksen alkuperäisten tai niitä vastaavien rakennusosien ja materiaalien, kuten listoitusten, väliovien (mukaan lukien ikkunoiden ja ovien lukot ja heloitus) säilyminen.

  - Rakennuksen ja sitä ympäröivän pienen nurmialueen pintojen, kulkuväylien ja kasvillisuuden muodostaman puistomaisen pihan sekä puuston säilyminen.

  - Rakennuksen keskeisen aseman säilyminen puistoalueen sekä eteläpuolisten pellavantorin, Tampellan esplanadin ja Juhlatalonkadun maisemissa.

  - Uudisrakentamisen välttäminen alueella.

  Kaava:
  Asemakaava 1995
  Suulliset lähteet:
  Rakennuksen omistajat ja asukkaat

Kuvat

 • Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: 605
  • Alanumero: 8:1:2
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ilpo Peuhkuri
  • Kuvausaika: 28.08.1990
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: 605
  • Alanumero: 8:1:5
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ilpo Peuhkuri
  • Kuvausaika: 28.08.1990
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: 605
  • Alanumero: 8:1:6
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ilpo Peuhkuri
  • Kuvausaika: 28.08.1990
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: 605
  • Alanumero: 8:41
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Ilpo Peuhkuri
  • Kuvausaika:
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: 1027
  • Alanumero: 26
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Tiia Salonen
  • Kuvausaika: 29.01.2009
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 446
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 25.10.2013
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: TKA Staf
  • Alanumero: 50:1019
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: E. M. Staf
  • Kuvausaika: 16.11.1950
  Avaa

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  004 Valumallinpolku 5 asuinrakennus - muu
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    IX Armonkallio - Naistenlahti - Tampella Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Tammerkosken teollisuusmaisema Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö kaupunkikortteli
  puisto
  teollisuusalue
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Herrainmäen rakennetun ympäristön inventointi 2016 Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  15.02.2016 29.04.2016