Rakennetun ympäristön kohde Kehräsaari - Liljeroosin tehdasalue

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  III - Hämeenkadun eteläpuoli ja Laukontori
  Nimi:
  Kehräsaari - Liljeroosin tehdasalue
  Osoite:
  Kehräsaari
  Kohdetyyppi:
  liike-elämä
  Rakennusten lukumäärä:
  1

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  teollisuushistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Suojeltu kaavassa, osa RKY-aluetta ja kansallismaisemaa

Tekstitiedot

 •  
  Historia:
  Aiemmin Renforsin naulaverstaan sijaintipaikkana toimineen, silloin Renforsin saarena tunnetun, tontin osti vuonna 1871 värjäri Henrik Liljeroos. Värjäämisen lisäksi Liljeroos aloitti saarella myös kankaiden kutomisen ja vuonna 1891 Henrik Liljeroos nuorempi perusti villankehruutehtaan. Kehruutoiminnan johdosta saaren nimi vakiintui Kehräsaareksi.

  Alueen rakennuskannan vanhinta osaa edustaa U-muotoinen 1897 valmistunut tehdasrakennus. Lambert Pettersonin suunnittelema rakennus oli alkujaan osittain yksi- ja kaksikerroksinen, jonka tiiliset ulkoseinät olivat kantavia. Tehtaan kaksikerroksista kulmaosaa korotettiin vuonna 1937 Auttila & Nopan toimiston suunnitelmien mukaan. Samaan aikaan saaren ja manteren välinen vesikaistale täytettiin maalla, jolloin tontti saatettiin nykyiseen muotoonsa. Vuonna 1896 valmistunutta kehruusiipeä korotettiin 1940 jälleen Auttila & Nopan suunnitelmien mukaan.

  Vuonna 1949 Bertel Strömmer suunniteli tontin etelälaitaan viisikerroksisen laajennuksen, jonka länsiosa valmistui vuonna 1950. Vuoden 1939 kaksikerroksisen osan korotus rakennettiin 1971 Pentti Turusen suunnitelmien mukaan. Samanaikaisesti kahden edellä mainitun osan väli rakennettiin umpeen nykyiseen asuunsa. Tämän lisäksi tontin luoteisosaan rakennettiin väestönsuoja ja vuonna 1973 vedenpuhdislaitos Turusen suunnitelmien pohjalta.

  Nykyisellään rakennukset ovat liike-elämän käytössä ja niissä toimii muun muassa käsityöläisiä, ravintoloita sekä toimistoja. Kehräsaaren rakennukset muodostavat olennaisen osan Tampereen punatiilisestä teollisuusympäristöstä. Vanhat rakennukset sekä savupiippu on suojeltu asemakaavassa.

  Kirjalliset lähteet:
  Jaakola, Juha, Leskinen, Marjatta (1998), Tampereen kaupungin rakennuskulttuuri 1998, Tampereen kaupungin ympäristötoimi kaavoitusyksikkö julkaisuja 2/98, Tampere.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    III Hämeenkadun eteläpuoli ja Laukontori Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Tammerkosken teollisuusmaisema Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö kaupunkikortteli
  puisto
  teollisuusalue
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Kehräsaari - rakennushistoriaselvitys Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  01.04.2017 18.08.2017
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden digitointi Siiriin, Tampereen I, II ja III kaupunginosa Tampere
   
    Luettelointi
   
  14.01.2013 20.03.2013

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 185 2020 31.03.2020 Tampere, Kehräsaaren entisen Liljeroosin tehdasalueen kulttuurihistorialliset arvot ja suojelutilanne Arkkitehtuuritoimisto Olli Tapio Ky