Arkeologinen kohde Frenckellin paperitehdas

Takaisin Näytä kartalla
 Kuva ei ole julkinen

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  II kaupunginosa
  Tammerkoski
  Nimi:
  Frenckellin paperitehdas
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000018817
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  3
  Muinaisjäännöstyyppi:
  teollisuuskohteet
  Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
  Ajoitus:
  uusi aika
  Selkeä ajoitus:
  1700 - 1900-luvut
  Lyhyt kuvaus:
  V. 1779 asemakaavan mukaista kaupunkialuetta, 1870-luvulta alkaen Frenckellin paperitehtaan aluetta. Sisältää alakohteina erilliset rekisterikohteet Frenckellin massahiomo, Frenckellin teollisuuspiha ja Frenckellin koskisiipi.
  Tutkimukset:
  Luoto 2008, 2009, 2010, 2011 inventointi, koekaivaus, kartoitus

  Heiskanen 2010, karttaselvitys

  Raninen 2010, valvonta

  Tupala 2011, valvonta ja dokumentointi

  Raninen 2014, inventointi
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)

  Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212309
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  Z1 89 Z2 91 Z 
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6822652 P2 (ETRS-TM35FIN) 6822858 P 6822697
  I1 (ETRS-TM35FIN) 327591 I2 (ETRS-TM35FIN) 327744 I 327668
  Koordinaattiselite:
  ETRS-TM35FIN
  Paikannustarkkuus (arvio):
  2 metriä
  Kohteen laajuus:
  7741 neliömetriä.
  Rajausperusteet:
  Historialliset kiinteistörajat.

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Hoidettua puistoa, jossa kaksi eri korkeuksilla sijaitsevaa pihaa. Puiston itäosassa 1900-luvun alussa rakennettu pannuhuone (nyk. lehtienlukusali), jonka itäpuolella rinne laskeutuu Tammerkosken rantatasanteelle. Myös rantatasanne ja kosken länsirannassa kulkeva jalkakäytävä ovat muinaisjäännösaluetta.
  Kohteen kuvaus:
  1870-luvulta 1920-luvulle käytössä ollutta teollisuuspihaa, jonka alueelta on runsaasti koekaivaus- ja valvontahavaintoja paperitehtaan aikaisista rakenteista, jossain määrin myös mahdollisesti vanhemmasta kaupunkirakentamisesta. Läntisessä puiston yläpihassa on havaittu monenlaisia puurakenteita, puiston alapihassa mm. pihakiveystä ja rilliraiteita (Frenckellin teollisuuspiha), kosken rannassa mm. pihakiveystä ja betonirakenteita sekä massahiomon raunio (Frenckellin massahiomo). V. 2010 valvonnassa (S. Raninen) havaittu nurmikon alla Frenckellin koskisiiven (lumppusiipi ja hollanteri) seinää koskettavia maanalaisia betoni- ja harkkokivirakenteita.

  Luokitusehdotus:
  2
  Ehdotus suoja-alueeksi:
  Suoja-aluerajaus perustuu teollisuuspihan kiinteistörajoihin ja pohjoisessa Puutarhakadun linjaan paitsi rantatasanteella, jossa suoja-alue ulottuu Freckellin koskisiiven kaakkoispäätyyn asti.
  Lähistön kohteet:
  Frenckellin paperitehdas, Frenckellin massahiomo, Frenckellin sisäpiha

Kuvat

 • Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 137
  • Alanumero: 35
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja:
  • Kuvausaika:
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 137
  • Alanumero: 36
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja:
  • Kuvausaika:
  Avaa

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Kohteen kuva 
  Avaa
  II Hämeenkadun pohjoispuoli ja Keskustori Tampere
   
    Hallinnollinen alue
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tammerkosken teollisuusmaisema Tampere
   
    Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Tampere Frenckellin paperitehdas kaukojäähdytysputkilinjan koekaivaus 2019 Tampere
   
    Koekaivaus
   
  14.01.2019 25.02.2019
  Avaa Tampere Kirjastonpuisto Frenckellin pannuhuoneen edustan kaupunkiarkeologinen maatutkaus 9.4.2018 Tampere
   
    Kartoitus
   
  09.04.2018 09.04.2018
  Avaa Tampere Kirjastonpuisto Frenckellin pannuhuoneen alueen kaupunkiarkeologinen maatutkaus 2017 Tampere
   
    Kartoitus
   
  01.11.2017 05.04.2018
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampereen keskustan arkeologinen osayleiskaavainventointi Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  03.03.2014 08.10.2014
  Avaa Frenckellin patomuuri. Arkeologinen valvonta 2010 Tampere
   
    Valvonta
   
  12.08.2010 17.09.2010
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere, Kirjastonpuisto. Frenckellin paperitehtaan kenttäkiveyksen kartoitus 2010 Tampere
   
  Tampere
   
  Kaivaus
  Kartoitus
   
  08.08.2010 02.03.2011

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 346 2017 25.08.2017 Tampere, II, Puutarhakatu 1, Frenckellin pannuhuoneen muutossuunnitelmat, poikkeamislupahakemus Tampereen kaupunki, Poikkeamislupatyöryhmä
  Avaa 289 2018 15.06.2018 Tampere, Frenckellin vanhan pannuhuoneen terassisuunnitelma Casagrande Laboratory
  Avaa 544 2018 16.10.2018 Tampere, Puutarhakatu 1, rakennuslupahakemus kirjastorakennuksen laajentamiselle, korjaus- ja muutostöille sekä käyttötarkoituksen muutokselle Tampereen kaupunki
  Avaa 575 2018 12.12.2018 Kaukojäähdytysputkilinjan suunnittelu Tammerkosken rannoille ja Finlaysonin alueelle Tampereella AX-Prosessit Oy
  Avaa 705 2018 01.02.2019 Tampere, Frenckellin vanhan pannuhuoneen sähköliittymän suunnitelma Tampereen Tilapalvelut Oy
  Avaa 17 2019 16.01.2019 Tampere, Keskustori 2030 -ideasuunnitelman luonnos Tampereen kaupunki
  Avaa 51 2019 15.03.2019 Tampere, Frenckellin vanhan pannuhuoneen sade- ja jätevesiviemärisuunnitelma Tampereen Tilapalvelut Oy
  Avaa 72 2019 12.02.2019 Tampere, Frenckellin paperitehtaan muinaisjäännösalueen koekaivauksen esiraportti ja kaukojäähdytysputken sijoittaminen Tampereen Sähkölaitos Oy
  Avaa 114 2019 26.03.2019 Tampere, Frenckellin asemakaavan uudistaminen Tampereen kaupunki
  Avaa 569 2019 23.10.2019 Valokaapelin asentaminen Tampereen Frenckellin ja Kirjastonpuiston alueelle Tampereen Tilapalvelut Oy