Tutkimushanke Tampereen keskustan rakennettu kulttuuriympäristö 2012 (arvoalueet ja modernit kohteet)

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Nimi:
  Tampereen keskustan rakennettu kulttuuriympäristö 2012 (arvoalueet ja modernit kohteet)
  Hankkeen tyyppi:
  Rakennusinventointi
  Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Selvitys Tampereen keskustan rakennetusta kulttuuriympäristöstä tehtiin vuonna 2012 käynnistymässä olevaa keskustan strategista osayleiskaavaa ja muuta kaupunkiympäristön kehittämistä varten. Selvitys on luonteeltaan kulttuurihistoriallinen inventointi, jossa tunnistettiin 29 arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä ja 15 modernin rakennuskulttuurin kohdetta. Painopiste on rakennetun kulttuuriympäristön kaupunkirakenteellisissa ja alueellisissa kokonaisuuksissa.

  Tampereen keskustan rakennettu kulttuuriympäristö on kehittynyt reilun kahdensadan vuoden kuluessa maisemallisesti komeaan paikkaan. Rakennetun ympäristön kehitystä ovat ohjanneet erityisesti yhteiskunnalliset ilmiöt ja liikenteen historia. Tärkeitä kehitykselle olivat kaupungin perustaminen vuonna 1779, 1800-luvun teollistuminen ja raideliikenne, Suomen itsenäistyminen ja sodat, 1900-luvun autoistuminen, 1960-luvun yhteiskunnallinen herääminen, teollisuuden rakennemuutos ja asema Pirkanmaan pääkaupunkina, lentoliikenne ja kansainvälistyminen. Selvityksen perusteella Tampereen keskustan rakennettua kulttuuriympäristöä voi luonnehtia erittäin monipuoliseksi ja moniarvoiseksi. Kokonaisuutena Tampereen keskustan rakennettu kulttuuriympäristö kuvastaa kiinnostavalla tavalla kaupungin historiallista ja yhteiskunnallista kehitystä. Tampereen kaupunkihistorian aikaperspektiivi on hyvin luettavissa nykyisestä kaupunkikuvasta. Suomen ja ehkä maailmankin mittakaavassa. Tampereen keskusta on ainutlaatuinen kaupunkimiljöö. Kaupunkikuva ja rakennettu kulttuuriympäristö on monitasoisesti vivahteikas ajallisine ja toiminnallisine kerroksineen.

  Rakennetun kulttuuriympäristön moniarvoiset ominaisuudet ovat hyvä lähtökohta Tampereen keskustan strategiselle kaupunkikehittämiselle. Maantieteellinen ahtaus järvien välisellä kannaksella on kääntynyt voitoksi: tiiviiksi pakotettu rakennettu ympäristö tekee kaupunkikuvan eloisaksi ja vilkkaaksi, komeat järvi-, koski ja harjumaisemat ovat läsnä kaupungin ytimessä, sekoittuneet uusi ja vanha arkkitehtuuri kertovat

  kaupungissa vallitsevasta moniarvoisesta ilmapiiristä. Rakennetun kulttuuriympäristön kehittämiseksi on hahmotettavissa kaupunkirakenteellisia keinoja, jotka parantavat entisestään keskustan viihtyisyyttä, vetovoimaa, käytettävyyttä, identiteettiä ja imagoa. Tampereen parisataavuotisessa kaupunkikehityksessä on monia radikaalin uudistumisen vaiheita. Mullistuksissa vanhasta on luovuttu ja uutta on synnytetty tilalle. Rakennetun ympäristön uudistamisessa Tampere on ollut rohkea kautta aikain, mitä voi pitää yhtenä rakennetun kulttuuriympäristön paikallisena ominaispiirteenä. Tulevaisuudessakin on vielä tilaa muutoksille, sillä keskustan alueelta on helposti hahmotettavissa hyvillä paikoilla olevia tehottomassa tai sijaintiinsa nähden toisarvoisessa käytössä olevia alueita. Näissä piillee mahdollisuus uuden hyvän kaupunkiarkkitehtuurin luomiselle ja siten tulevaisuuden kulttuuriympäristön synnylle.

  A-Insinöörien työn valmistuttua tilattiin neljältä rakennetun kulttuuriympäristön asiantuntijalta selvityksen auditoinnit. Auditoinneissa on mm. esitetty näkemyksiä siitä, miten laadittua selvitystä voisi jatkossa jalostaa. Auditoinnit on tämän raportin liitteenä 3.

  Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  A-Insinöörit Suunnittelu Oy / Minna Seppänen, Iida Kalakoski ja Sanna Karppinen
  Hankkeen alkupvm:
  01.01.2012
  Hankkeen loppupvm:
  31.12.2012

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  tre arvoalueet 2012.JPG

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Tampereen keskustan arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt. Tampereen kaupunki, A-Insinöörit Suunnittelu Oy 2012
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  tre modernit kohteet 2012.JPG

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Tampereen keskustan modernin rakennuskulttuurin kohteet. A-Insinöörit Suunnittelu Oy 2012
  • Kuvausaika:

Liitetiedostot

 •  

  Rakennettu_kulttuuriymparisto2012_liite_1-1.pdf

  • Kuvaus: liite 1, alueet
  Lataa

  Rakennettu_kulttuuriymparisto2012_raportti.pdf

  • Kuvaus: raportti
  Lataa

  Rakennettu_kulttuuriymparisto2012_liite_2.pdf

  • Kuvaus: liite 2, modernit kohteet
  Lataa

  Rakennettu_kulttuuriymparisto2012_liite_3.pdf

  • Kuvaus: liite 3, auditoinnit
  Lataa

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    I Finlayson ( Satakunnankadun pohjoispuoli ja Näsinkallio ) Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    II Hämeenkadun pohjoispuoli ja Keskustori Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    III Nalkala ( Hämeenkadun eteläpuoli ja Laukontori ) Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    IV Amuri, Satakunnankadun pohjoispuoli Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    IX Armonkallio - Naistenlahti - Tampella Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Kaleva Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Lapinniemi Hallinnollinen alue  
  Avaa Tampere
   
    Lappi-Käpylä Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    V Amuri, Satakunnankadun eteläpuoli Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    VI Kaakinmaa Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    VII Pyynikinrinne Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  puisto
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    VIII Onkiniemi - Särkänniemi Hallinnollinen alue kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    X Jussinkylä, Juhannuskylä Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XI Kyttälä, Hämeenkadun pohjoispuoli Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XII Kyttälä, Hämeenkadun eteläpuoli Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XIII Ratina Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XIV Osmonmäki - Tammela, pohjoisosa Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XIX Kalevanrinne , Sammonkadun eteläpuoli Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XV Tammela, keskiosa Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XVI Tammela, eteläosa Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XVII Tullin alue ja Sorsapuisto Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XVIII Kalevanharju / Yliopisto ja Kalevankangas Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XX Kaleva, Liisankallio Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XXI Petsamo Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XXII Hatanpää Hallinnollinen alue kaupunginosa
   

Rakennetun ympäristön kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Vellamon kortteli   XVI - Tammela, eteläosa
   
  Aaltosenkatu 35 / Aaltosenkatu 37 / Ilmarinkatu 16 / Ilmarinkatu 18 / Mäkipäänkatu 36 / Mäkipäänkatu 38 / Vellamonkatu 15 / Vellamonkatu 17 asuinkiinteistö
  opetus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Tampereen keskusvirastotalo   II
   
  Aleksis Kiven katu 14-16 , Puutarhakatu 6 hallinto
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Tampereen konservatorio   VII - Pyynikinrinne
   
  F.E. Sillanpään katu 9 - Ammattikoulunkatu 1 - Kisakentänkatu 7 - Lundelininpolku 2 kulttuuri
  opetus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Hotelli Ilves   XII - Kyttälä
   
  Hatanpään valtatie 1 majoitus ja ravitsemus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Koskikeskus   XII - Kyttälä
   
  Hatanpään valtatie 1 / Suvantokatu 3 / Vuolteentori 5 liike-elämä
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Tampereen ateljeetalo - Hälläpyöränkatu 3   Kaleva
   
  Hälläpyöränkatu 3 asuinkiinteistö
  kulttuuri
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Kauppa-Häme   II
   
  Hämeenkatu 16 , Kauppakatu 1 liike-elämä
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Tampereen työväen teatteri - TTT   VI Kaakinmaa
   
  Hämeenpuisto 30 - 32 kulttuuri
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Kalevan uimahalli - Tampereen uintikeskus - Joukahaisenkatu 7   Kaleva
   
  Joukahaisenkatu 7 vapaa-aika
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Naistenlahden voimalaitos   IX - Naistenlahti
   
  Naistenlahdenkatu 2 / Poijukatu 1 / Rauhaniementie 13 / Soukanlahdenkatu 4 muu