Alue XV Tammela, keskiosa

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  XV Tammela, keskiosa
  Nimi:
  XV Tammela, keskiosa
  Alueluokka:
  Hallinnollinen alue
  Aluetyyppi:
  kaupunkikortteli
  kaupunginosa

Tekstitiedot

 • Historia:
  Tammelan kaupunginosat saivat nimensä noin nykyisen Tammelankatu 2:n tontilla sijainneen vanhan Tammelan torpan mukaan. Torppa oli kuulunut Hatanpään kartanon alaisuuteen. Tammelan alueen maat olivat suurelta osin viljelys- ja laidunmaata vielä pitkälle 1800-luvun jälkipuoliskolle. Tampereen kaupunki osti Tammelan alueen Hatanpään kartanolta 1876 yhdessä Kyttälän alueen kanssa. Tammelan torppa purettiin 1890-luvulla uudisrakennuksen tieltä. Vuoden 1880 ensimmäisessä väestölaskennassa alueen asukasmääräksi merkittiin 202. Vuoteen 1900 mennessä asukasmäärä oli kasvanut huimasti yli seitsemään tuhanteen. Tammelaan oli laadittu ensimmäinen asemakaava jo 1877 F.L. Caloniuksen toimesta. Vasta Caloniuksen toinen asemakaava vuodelta 1887 johti rakennustöihin. Tässä kaavassa alueelle oli kaavoitettu ruutujaolla 44 korttelia, 170 tonttia ja joukko varastokortteleita. Tässä kaavassa myös Tammelan tori sai nykyisen muotonsa ja paikkansa. Alue suunniteltiin eritoten työläisten asuinalueeksi.

  Puutalovaltaiset Tammelan kaupunginosat kärsivät pahoja vaurioita kansalaissodan taisteluissa 1918. Erityisen pahasti tuhoista kärsi Tammelan eteläosa (XVI), joka sodan jälkeen rakennettiin monin paikoin täysin uudelleen. Puutalovaltainen Tammela alkoi muuttua muun yhteiskunnan mukana 1950-luvulta alkaen. Vuonna 1966 valmistunut Antero Sirviön laatima uusi asemakaava muutti alueen 6-7 kerroksisten betonitalojen alueeksi. Rakennuskannan muuttuminen oli myös sekä seuraus että syy alueen sosiaaliseen muutokseen. Entinen vuokrataloalue muuttui omistusasumiseen painottuvaksi.

  Uudelleen rakentamisen ohella sotien välisen ajan merkittävin vaikutus Tammelaan oli moottoriliikenteen lisääntymisellä. Alueen pääkatu oli vanhastaan ollut Tammelankatu, jonka länsipäässä kulki silta rautatien yli kantakaupunkiin Hämeenkadulle. Silta valmistui 1898. Lisääntyneen liikenteen myötä vanha silta jouduttiin korvaamaan alikulkutunnellilla, joka valmistui 1936 yhdistäen Hämeenkadun ja Puolimatkankadun (nyk. Itsenäisyydenkatu). Tammelan kaupunginosaan valmistui myös Tampereen ensimmäinen asfaltoitu katu Annikinkadulle 1929. Samoin Tampereen ensimmäiset liikennevalot asennettiin Tammelaan Itsenäisyydenkadun ja Tammelan puistokadun kulmaan.

  Tammela oli pitkään leimallisesti kenkätehtaiden aluetta, vaikka muutakin teollisuutta alueelta löytyi. Alueen asukkaista työväestöön kuului vuonna 1919 lähes 80 prosenttia. Monet Tammelan nykyisistä asuinrakennuksista ovat entisiä kenkätehtaiden tuotantolaitoksia, kuten esimerkiksi entinen Aaltosen kenkätehdas. Toisaalta alueella on myös tehtaiden työläisilleen asunnoiksi rakennuttamia taloja, kuten Aaltosen kenkätehtaan rakennuttamat Akonlinna ja Pikilinna.

  Tammelan keskiosaan kuuluva Puu-Tammela kuuluu pääosin alueen vanhimpaan rakennuskantaan. Suurin osa Tammelasta saneerattiinn 1960- ja 1970-lukujen kuluessa kerrostaloalueeksi ja esiin nousi myös kysymys alueen itäreunassa sijaitsevien kaupungien omistamien vanhojen ja huonokuntoisten puurakennusten kohtalosta. Puurakennusten säilyttämisvaatimukset voimistuivat 1980-luvun kuluessa ja Tampereen 1990 pidettyjä asuntomessuja suunniteltaessa Puu-Tammela nousi yhdeksi messukohteeksi. Alueen suunnittelusta järjestettiin kilpailu, jonka voitti arkkitehti Jukka Linko avustajansa Maritta Nylenin kanssa.

  Kilpailun perusteella alueen asemakaava muutettiin siten, että pääosa vanhoista rakennuksista säilytettiin. Osa myytiin yksityisille kunnostettaviksi ja osan kaupunki kunnosti itse. Samalla aluetta täydennysrakennettiin. Vanha rakennuskanta on pääosin kaupungin rakennustoimistossa Bertel Strömmerin johdolla suunniteltua ja edustaa 1920-luvun klassismia. Strömmerin lisäki muita suunnittelijoita ovat olleet mm. Vilho Kolho ja Eetu Murros.

  Kirjalliset lähteet:
  Keskinen, Jouni; Peltola, Jarmo; Suodenjoki, Sami 2005: Tamperelaiset - Tehdaskaupungin väestö, alue ja asuminen 1918 - 1940. Tampereen museoiden julkaisuja 79, Saarijärven Offset Oy.

  Tampereen keskustan rakennettu kulttuuriympäristö-luonnos, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Tampereen kaupunki, 2012.

  Wacklin, Matti (1997), Tammela - Suutarien pääkaupunki, Tampereen tammelalaiset, Tampereen kaupunki, Tekstitaso Oy & Offset, Tampere.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  Tammela XV värit.JPG

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Tammela A XV.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Akolinna - Akonlinna   XV - Tammela, keskiosa
   
  Aaltosenkatu 27 / Aaltosenkatu 29 / Kyllikinkatu 10 / Kyllikinkatu 12 / Mäkipäänkatu 28 / Mäkipäänkatu 30 /Väinölänkatu 11 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Branderin kenkätehdas / Markuksentori   XV - Tammela, keskiosa
   
  Ainonkatu 12 / Tapionkatu 11 / Tammelan puistokatu 14 / Tammelan puistokatu 16 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Osmonpuisto (länsiosa)   XV - Tammela, keskiosa
   
  Ainonkatu / Tammelan puistokatu muu
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Annikinkatu 4 / Tapionraitti 3 / Puu-Tammela   XV - Tammela, keskiosa
   
  Annikinkatu 4 / Tapionraitti 3 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Tapionraitti 9 ja Tapionraitti 11 / Puu-Tammela   XV - Tammela, keskiosa
   
  Annikinkatu 10 / Kalevan puistotie 8 / Puu-Tammelan raitti 9 / Tapionraitti 9 / Tapionraitti 11 asuinkiinteistö
   
  Avaa Tampere
   
  Asunto Oy Tampereen Annikinkatu 17   XV - Tammela, keskiosa
   
  Annikinkatu 17 / Kalevan puistotie 6 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  PMK:n talo   XV - Tammela, keskiosa
   
  Erkkilänkatu 11 / Peltokatu 16 teollisuus
  vapaa-aika
  varastointi
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Tammelan koulu   XV - Tammela, keskiosa
   
  Ilmarinkatu 17 / Kalevan puistotie 18 / Salhojankatu 25 / Väinölänkatu 18 opetus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Kiinteistö Oy Kullervo / Kullervonkatu 31 / Puu-Tammela   XV - Tammela, keskiosa
   
  Kalevan puistotie 12 / Kullervonkatu 31 / Puu-Tammelan raitti 13 / Tapionraitti 8 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Aaltosen kenkätehdas   XV - Tammela, keskiosa
   
  Kullervonkatu 16 - Kyllikinkatu 15 - Tammelan puistokatu 23 asuinkiinteistö
  teollisuus
   
  Avaa Tampere
   
  Pinkola   XV - Tammela
   
  Kullervonkatu 19 - Aaltosenkatu 21 asuinkiinteistö
  majoitus ja ravitsemus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Kiinteistö Oy Kullervo / Kullervonkatu 25 ja 27 / Puu-Tammela   XV - Tammela, keskiosa
   
  Kullervonkatu 25 / Kullervonkatu 27 / Puu-Tammelan raitti 14 / Salhojankatu 15 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Kullervonkatu 26   XV - Tammela, keskiosa
   
  Kullervonkatu 26 / Salhojankatu 17 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Villa Sofia   XV - Tammela, keskiosa
   
  Kullervonkatu 28 / Puu-Tammelan raitti 16 liike-elämä
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Puu-Tammelan raitti 20   XV - Tammela, keskiosa
   
  Kyllikinraitti 5 / Puu-Tammelan raitti 20 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Lapintien Porin radan ylittävä silta   XV - Tammela
   
  Lapintie liikenne
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Puu-Tammelan raitti 2 / Puu-Tammela   XV - Tammela, keskiosa
   
  Osmonraitti 2 / Osmonraitti 4 / Salhojankatu 7 / Puu-Tammelan raitti 2 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Pajakatu 2   XV - Tammela, keskiosa
   
  Pajakatu 2 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Lidmanin talo   XV - Tammela, keskiosa
   
  Peltokatu 29 / Väinölänkatu 1 asuinkiinteistö
   
  Avaa Tampere
   
  Pinninkatu 21   XV
   
  Pinninkatu 21 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto Oy Terästammela / Terästalo   XV - Tammela, keskiosa
   
  Pohjolankatu 30 / Salhojankatu 3 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Puu-Tammelan raitti 3 / Puu-Tammela   XV - Tammela, keskiosa
   
  Puu-Tammelan raitti 3 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto Oy Tampereen Puu-Tammelan Helmi   XV - Tammela, keskiosa
   
  Puu-Tammelan raitti 18 / Salhojankatu 19a asuinkiinteistö
   
  Avaa Tampere
   
  "Nuorisotalo"   XV
   
  Salhojankatu 5 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Tapionraitti 2 / Salhojankatu 13 / Puu-Tammela   XV - Tammela, keskiosa
   
  Salhojankatu 13 / Tapionraitti 2 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Asunto-Oy Tampereen Tapionraitti 4 / Puu-Tammela   XV - Tammela, keskiosa
   
  Tapionraitti 4 / Puu-Tammelan raitti 12 asuinkiinteistö
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Tammelan koulu - Rakennushistoriaselvitys Tampere
   
    Rakennushistoriaselvitys
   
    20.12.2018
  Avaa Puu-Tammelan dokumentointi Tampere
   
    Dokumentointi
   
    14.05.2003
  Avaa Asemakaava nro:8119 - Kullervonkatu 19 (Pinkola) - RAKENNUSINVENTOINTI / RAKENNUS- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  01.01.2017 31.12.2017
  Avaa Tampereen kantakaupungin rakennetun kulttuuriympäristön digitointihanke 2013 Tampere
   
    Muu
   
  14.10.2013 31.12.2013
  Avaa Tampereen keskustan rakennettu kulttuuriympäristö 2012 Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  01.01.2012 31.12.2012
  Kohteen kuva 
  Avaa
  PAJAKATU 2 - Rakennushistoriaselvitys Tampere
   
    Rakennushistoriaselvitys
   
  01.01.2009 26.09.2009
  Avaa PMK - Puuvillatehtaitten myyntikonttori - rakennushistoriaselvitys Tampere
   
    Rakennushistoriaselvitys
   
  01.10.2005 30.11.2005
  Avaa RATAPIHAN POHJOISPÄÄN JA TAMMELAN LÄNSIOSAN KAUPUNKIKUVASELVITYS Tampere
   
    Maisemahistorian selvitys
   
  01.01.2004 31.12.2004

Muistomerkit

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Emil Aaltosen muistolaatta
   
  laatta