Rakennetun ympäristön kohde Tampereen konservatorio

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  VII - Pyynikinrinne
  Inventointinumero:
  2016/0010
  Nimi:
  Tampereen konservatorio
  Osoite:
  F.E. Sillanpään katu 9 - Ammattikoulunkatu 1 - Kisakentänkatu 7 - Lundelininpolku 2
  Kohdetyyppi:
  kulttuuri
  opetus
  Rakennusten lukumäärä:
  1
  Inventointipäivämäärä:
  30.11.2016

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  arkkitehtoninen
  Historiallinen arvo:
  sivistyshistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Konservatorion rakennus edustaa muodoltaan ja materiaaleiltaan 1960- ja 1970-luvun vaihteen rationalistista modernismia. Massiivinen portaikko, lasiseinäinen aula ja kohoavat kattomuodot ovat tunnistettavia julkisen rakentamisen ja taidelaitoksen piirteitä. Rakennuksen muotoilu antaa viitteen sisällä tapahtuvasta toiminnasta ja kutsuu kulttuurielämysten pariin.

  Konservatorio kertoo suomalaisen musiikinopetuksen historiasta. Varta vasten musiikkioppilaitokseksi rakennettuna kiinteistönä se liittyy myös hyvinvointivaltion kehitykseen ja tavoitteisiin tarjota taiteen perusopetusta ja harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille.

  Rakennus istuu luontevasti Pyynikintorin kokonaisuuteen ja sulkee torialueen kulman arvokkaalla tavalla.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Tampereen konservatorio on myöhempi lisä Pyynikintorin arvomaisemassa. Rakennuksen julkisivumateriaalina on käytetty punatiili. Suuri sisäänkäyntiportaikko Pyynikintorin kulmassa ilmentää julkisen kulttuurilaitoksen tuntua ja tuo sukulaisuutta naapurissa sijaitsevaan Tampereen lyseon monumentaaliseen portaikkoon.

  Historia:
  Tampereen musiikkioppilaitosopetuksen juuret ovat vuosina 1917-1924 toimineessa Ilmari ja Gerda Veneskosken perustamassa Tampereen musiikkikoulussa. Tämän jälkeen vuonna 1926 perustettiin Tampereen kansankonservatorio, joka osittain toimi Helsingin sivuosastona. Itse Tampereen konservatorio katsotaan perustetun vuonna 1931, jolloin perustettiinTampereen musiikkiopisto -niminen oppilaitos dir. mus. Mauno Suomen johdolla. Vuoteen 1950 opistolla toimi vuokratuissa luokkatiloissa, ja soitonopetusta annettiin myös opettajien kotona. Oppilasmäärä kasvoi 1950-luvun lopulla jopa tuhanteen. 1960-luvulla opetusta alettiin painottaa musiikin ammattiopintoihin.

  Tilakysymyksen ratkaisemiseksi omaa musiikkiopistotaloa suunniteltiin pitkään. Tampereen kaupungin arkkitehtiosaston Teuvo Viitanen laati piirustukset vuonna 1972 (pääpiirustukset 26.10.1972). Rakennus valmistui elokuussa 1974 ja opistotalon vihkiäisiä vietettiin helmikuussa 1975. Vuonna 1978 musiikkiopiston nimi vaihtui Tampereen konservatorioksi, ja laitos kuului musiikkioppilaitosten valtionapujärjestelmään. Vuonna 1997 konservatorio tuli osaksi Tampereen ammattikorkeakoulua. Nykyisin Tampereen konservatoriossa opiskelee musiikin, tanssin ja musiikkiteknologian ammatillisen koulutuksen opiskelijoita sekä satoja lapsia ja nuoria musiikin perusopetuksessa.

  Rakennusta ylläpitävä Tampereen konservatoriotalon säätiö järjesti vuonna 2013 yleisen arkkitehtuurikilpailun Tampereen Musiikkiakatemiatalon laajennuksesta. Kilpailuohjelman mukaan laajennusehdotukset sijoitettiin tontin yläosaan nykyisen rakennuksen länsipuolelle, jossa nykyisin sijaitsee henkilökunnan pysäköintialue.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Konservatoriorakennusta ympäröi puistomainen tontti, jossa on rakennuksen jykevään tyyliin sopivasti havuvoittoisia lajeja: kuusia, matalaa mäntyä, pensaikkoja. Lyseon ja konservatorion välistä kulkee Lundelininpolku, portaittainen kävely-yhteys Kisakentänkadulta Pyynikintorille. Tämä väylä yhdistää luontevasti yksityisen asuinalueen ja julkisen toriympäristön. Yhteys tulisi pitää kunnossa ja avoimena.

  Vuonna 2016 liikennejärjestelyjä konservatorion edustalla selkeytettiin, ja paikalla on nyt kolmiomainen liikenneaukio, jossa kevyt liikenne ja autot kohtaavat.

  Toimenpidesuositukset:
  Arvojen säilymiseksi on tärkeää säilyttää rakennuksen kappaleista koostuva arkkitehtoninen hahmo ja alkuperäiset julkisivumateriaalit. Sisäänkäyntisivun voimakas asema maisemassa tulisi säilyttää.
  Kirjalliset lähteet:
  Tampereen kaupunki, 2012. Modernin rakennuskulttuurin kohteet. Tampereen kaupunki, Tampere.

  Niemelä, Jari, Tiilestä tehty Tampere – punatiilirakennuksia eilen, tänään ja huomenna. Tampere-Seura ry 2006.

  Mukala, Jorma (toim.), Musiikkiakatemiatalon laajennus, Tampere. Arkkitehtuurikilpailuja 4/2014 julkaisussa Arkkitehti 6/2014.

  Viertola, Katja ja Jokinen, Suvi. Musiikin perusteiden uudet tuulet. Yleisten aineiden opetuksen kehitys Tampereen konservatoriossa. Opinnäyte, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2013.

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Nimi Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
    Tampereen konservatorio F. E. Sillanpäänkatu 9 oppilaitos
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Alue 3 Oppilaitosten kortteli Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus kaupunkikortteli
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    VII Pyynikinrinne Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  puisto
  kaupunginosa
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampereen Pyynikintorin ympäristön rakennetun kulttuuriympäristön inventointi Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  05.09.2016 09.12.2016
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampereen keskustan rakennettu kulttuuriympäristö 2012 (arvoalueet ja modernit kohteet) Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  01.01.2012 31.12.2012

Kartta