Arkeologinen kohde Vähälammi

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Sankila
  Tanila
  Nimi:
  Vähälammi
  Muinaisjäännöstunnus:
  604010009
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  1
  Muinaisjäännöstyyppi:
  asuinpaikat
  Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
  Ajoitus:
  kivikautinen
  Lukumäärä:
  1
  Lyhyt kuvaus:
  Pellolla sijaitseva kivikautinen asuinpaikka.
  Tutkimukset:
  Miettinen Timo & Miettinen Mirja 1971 inventointi, kohde 5

  Soininen Tuija-Liisa 1998 inventointi, kohde 9

  Luoto Kirsi 2010 inventointi

  Luoto Kirsi 2011 tarkastus
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)

  Aiemmat löydöt:
  KM 18530 (kvartsi-iskoksia 4 kpl)

  KM 31461:1 - 2 (saviastianpala ja kvartseja)
  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212305
  Peruskartan nimi:
  NOKIA
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  X1 6816910 X2 6817030 X 
  Y1 2478080 Y2 2478350 Y 
  Z1 78 Z2 79 Z 
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6818716 P2 (ETRS-TM35FIN) 6818846 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 318069 I2 (ETRS-TM35FIN) 318333 I 
  p1 6821598 p2 6821706 (YKJ)
  i1 3318157 i2 3318432 (YKJ)
  Koordinaattiselite:
  Muinaisjäännösalueen äärikoordinaatit.
  Kohteen laajuus:
  Kohde on laajuudeltaan noin kaksi hehtaaria.

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Kohde sijaitsee Pirkkalan kirkonkylän koulusta noin 100 - 300 metriä länsiluoteeseen, koulun urheilukentän, Säijäntien ja Vähälammin vesijättömaan rajaamalle alueelle. Alue on loivasti etelään ja lounaaseen viettävää peltoa korkeudella 78 - 82 m mpy. Pieni osa asuinpaikkaa sijaitsee Säijäntien pohjoispuolella vuoden 2010 inventointialueella. Pelto Säijäntien eteläpuolella oli inventointiajankohtana heinää kasvavaa joutomaata. Säijäntien pohjoispuolinen alue oli heinällä.
  Kohteen kuvaus:
  Asuinpaikka sijaitsee kirkonkylän koulusta 100-300 metriä länsiluoteeseen, koulun urheilukentän ja pohjoisessa olevan Säijäntien ja lounaassa olevan Vähälammin rajaamalla, lounaaseen ja etelään laskevalla pellolla. Löydöt paikalta ovat kvartsi-iskoksia ja saviastian pala. Asuinpaikka sijaitsee 78 - 82 m mpy olevalla alueella. (Miettinen & Miettinen 1971; Soininen 1998, 61 - 63).

  Vuoden 2010 tarkastuksessa asuinpaikan Säijäntie pohjoispuolinen peltoalue oli heinällä. Säijäntien eteläpuolinen alue on joutomaata, joka tarkastushetkellä kasvoi heinää. Asuinpaikkaa koskevia uusia havaintoja ei vuoden 2010 tarkastuksen yhteydessä tehty. Inventoinnin yhteydessä inventoinjalle kuitenkin luovutettiin Vähälammin asuinpaikalta ojankaivuun yhteydessä 1980-luvulla löydetty esineen katkelma.

  Puinen esine oli löydettäessä hyväkuntoinen, mutta nyt vuosien säilytyksen jälkeen kuivunut ja halkeillut. Se löydettiin mudasta noin metrin syvyydestä, Vähälammin kivikautisen asuinpaikan alueelta, noin 380 metriä lounaaseen Sankilan tilan päärakennuksesta. Esineen löytöpaikan koordinaatit ovat x: 6816960, y: 2478200 (P: 6821643, I: 3318279). Esine on pituudeltaan 40 cm ja paksuudelta 5 - 10 cm oleva puikulamainen, pyöreäreunaiseksi veistetty pulikka. Se on keskeltä päitään paksumpi, ja ilmeisesti toinen päistä on katkennut. Esineen keskellä on yhdellä puolella veistetty rastimainen kuvio. Samalla puolella on myös mahdollinen toinen veistetty rasti noin 10 cm päässä esineen keskellä olevasta rastista. Esine on mahdollisesti jonkinlaisen melan tai airon osa.

  Luokitusehdotus:
  Luokka 2. Kivi- tai varhaismetallikautinen asuinpaikka pellolla.
  Ehdotus suoja-alueeksi:
  Suoja-alueeksi ehdotetaan vuoden 1998 inventoinni mukaisesti löytöaluetta lakisääteisine suoja-alueineen (ks. Soininen 1998, 63).
  Lähistön kohteet:
  Kohteesta noin 160 metriä pohjoiskoilliseen sijaitsee Sankilan historiallisen ajan kylän- ja kartanonpaikka ja noin 520 metriä pohjoiseen Vihtamon (604010005) kivikautinen asuinpaikka. 160 metriä itään kohteesta sijaitsee Sorkkalan (Sionkylä) (604010009) historiallinen kylänpaikka. Kuikonnokan (1000016639) kivikautinen irtolöytöpaikka sijaitsee noin 570 metriä pohjoiskoilliseen kohteesta.

Media

 • Kohteen kuva

  DSCN0085.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Pirkkala Vähälammin kivikautista asuinpaikkaa Säijäntien pohjoispuolella. Kuvattu koillisesta.
  • Kuvausaika: 22.9.2010
  Kohteen kuva

  DSCN1809_18.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Ojankaivuun yhteydessä 1980-luvulla Vähälammin asuinpaikalta löydetty puisen esineen katkelma.
  • Kuvausaika: 12.8.2010
  Kohteen kuva

  DSCN1811_19.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Vähälammin asuinpaikalta löydetyssä puisessa esineenkatkelmassa on yhdellä puolella veistetty rasti.
  • Kuvausaika: 12.8.2010

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Sankila Pirkkala
   
    Hallinnollinen alue
  Avaa Tanila Pirkkala
   
    Hallinnollinen alue
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Pirkkala, Sorkkala - Sankila Maakaapeloinnin arkeologinen valvonta 2018 Pirkkala
   
    Valvonta
   
  29.11.2018 18.12.2018
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Arkeologinen inventointi Pirkkalan Sankilan tilan (RN:o 1:435) määräalalla 2010 Pirkkala
   
    Arkeologinen inventointi
   
  12.08.2010 31.12.2010
  Avaa Pirkkala. Arkeologinen perusinventointi 1998 Pirkkala
   
    Arkeologinen inventointi
   
  01.01.1998 31.12.1998
  Avaa Pirkkalan inventointi 1971 Pirkkala
   
    Arkeologinen inventointi
   
  01.01.1971 31.12.1975

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 505 2017 18.12.2017 Pirkkalan Sorkkalan-Sankilan-Pirkkalankylän alueen maakaapelointihanke
  Avaa 394 2018 03.08.2018 Maakaapelilinjan toteuttaminen Pirkkalan Vähälammin muinaisjäännösalueella ELTEL Networks Oy
  Avaa 798 2019 17.01.2020 Pirkkalan Sorkkalan-Pirkkalankylän-Katajalan alueen ilmajohtosähköverkon purkutyön suunnitelma
  Avaa 290 2022 11.05.2022 Pirkkala, Elenia Oy:n maakaapelointihanke osoitteessa Anian Rantatie 97 ELTEL Networks Oy

Kartta