Arkeologinen kohde Sankilanlahti 1

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Sankila
  Nimi:
  Sankilanlahti 1
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000018716
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  4
  Muinaisjäännöstyyppi:
  asuinpaikat
  Tyypin tarkenne:
  kellarit
  Laji:
  mahdollinen muinaisjäännös
  Ajoitus:
  historiallinen
  Selkeä ajoitus:
  1800- 1900 -luku
  Lukumäärä:
  4
  Lyhyt kuvaus:
  Kaksi kellarikuoppaa ja kaksi nauriskuoppaa vaahtermetsikössä Sankilan tilakeskuksen koillisreunalla.
  Tutkimukset:
  Luoto Kirsi 2010 inventointi
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
  Aiemmat löydöt:
  Ei aiempia löytöjä.
  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212305
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  X1 6817302 X2  X 
  Y1 2478469 Y2  Y 
  Z1 82 Z2  Z 
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6819098 P2 (ETRS-TM35FIN) 6819128 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 318444 I2 (ETRS-TM35FIN) 318477 I 
  p1 6821972 p2  (YKJ)
  i1 3318564 i2  (YKJ)
  Koordinaattiselite:
  Kellarin 1 koordinaatit.
  Kohteen laajuus:
  Kohde on laajuudeltaan noin 20 x 30 metriä.

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Kohde sijaitsee Pirkkalan vanhalta kirkolta noin 1,4 kilometriä itäkoilliseen, Sankilan tilan päärakennuksesta noin 70 metriä itäkoilliseen olevassa vaahterametsikössä. Maasto viettää paikalla jyrkähkösti kohti itää. Rinteen päällä, kuopanteiden länsipuolella on tasaisempi alue. Matkaa Sankilanlahden rantaan on kohteelta pohjoiseen noin 110 metriä.
  Kohteen kuvaus:
  Tilakeskuksen ja sen itäpuolisen pellon väliin jäävässä pienessä vaahteraa kasvavassa metsikössä on jyrkähkösti itään viettävässä rinteessä kaksi kellarikuopannetta sekä näiden vieressä kaksi pienempää, mahdollisesti nauriskuoppaa. Kellareiden ja nauriskuoppien yläpuolella on tasaisempi alue, jonka reunalla on resentti peltoraunio.

  Kellari 1:

  Kellarikuopanteista eteläisempi on laajuudeltaan 4 x 7,5 metriä. Syvyyttä rakenteella on noin 1,5 metriä. Kellari sijaitsee jyrkähkösti itään viettävässä rinteessä. Rakenteen itäpäässä, alarinteen puolella, on valli, jonka leveys on 1,5 - 3 metriä. Kuoppa rakenteen keskellä on jyrkkäseinämäinen, eikä rakenne vaikuta kovinkaan vanhalta. Tilalla asuneen informantin mukaan ei kellari kuitenkaan ole ollut ainakaan hänen aikanaan käytössä. Kyseessä lienee 1800 - 1900-luvulla, ennen 1960-lukua käytössä olleen kellarin jäännös. Rakenteen yhteinäiskoordinaatit ovat P: 6821972, I: 3318564.

  Kellarin eteläpuolella, noin neljän metrin päässä kellarista on niin ikään rinteeseen kaivettu, laajuudeltaan 1,5 x 1,5 metriä ja syvyydeltään 0,4 - 0,5 metriä oleva kuopanne. Kuopanteen etelälaidalla on suurehkoja, halkaisijaltaan noin 0,5 metriä olevia kiviä, jotka lienee pudotettu siihen ylärinteen puolella sijaitsevalta pellolta. Yksi kivistä, kooltaan 50 x 30 cm, on muodotaan pitkänomainen ja vaikuttaa työstetyltä. Kuopanne lienee nauris- tai perunakuoppa. Rakenteen eteläpuolelle, noin 5 metrin päähän on kaivettu pellolta kohti alarinnettä vievä oja.

  Kellarin 1 yläpuolella, tasaisemmalla alueella, kohdassa P: 6821969, I: 3318548, kooltaan 1,5 x 2,5 x 0,3 metriä oleva kiviraunio. Kiviraunio on tilalla asuneen informantin mukaan resentti peltoraunio.

  Kellari 2:

  Rakenne sijaitsee kellari 1:stä noin 10 metriä pohjoiseen. Se on laajudeltaan noin 2,5 x 4,5 metriä ja syvyyttä sillä on noin metri. Rakenne sijaitsee itään viettävässä rinteessä. Kyseessä lienee 1800 - 1900-luvulla, ennen 1960-lukua käytössä olleen kellarin jäännös. Rakenteen ykj-koordinaatit ovat P: 6821982, I: 2478469.

  Kellarikuopan pohjoispuolella, noin metrin päässä kuopanteesta on pienempi kuoppa. Tämän kuopan laajuus on 1 x 1,5 metriä ja syvyyttä sillä on noin 0,3 metriä. Kyseessä lienee pieni nauris- tai perunakuoppa.

  Luokitusehdotus:
  Nuori asutushistoriallinen kohde, ei täytä kiintälle muinaisjäännökselle asetettuja kriteerejä.
  Ehdotus suoja-alueeksi:
  -
  Lähistön kohteet:
  Kohteesta noin 320 metriä lounaaseen sijaitsee Vähälammin (604010009) kivikautinen asuinpaikka ja noin 320 metriä luoteeseen Vihtamon (604010005) kivikautinen asuinpaikka. Sankilan (Sangila) historiallisen ajan kylän- ja kartanonpaikka sijaitsee noin 80 metriä lounaaseen kohteesta. Kuikonnokan (1000016639) kivikautinen irtolöytöpaikka sijaitsee kohteesta noin 250 metriä pohjoiskoilliseen.

Media

 • Kohteen kuva

  DSCN0075.TIF

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Kellari 2:n pohjoispuolella oleva mahdollinen nauriskuoppa. Kuvattu koillisesta.
  • Kuvausaika: 21.9.2010
  Kohteen kuva

  DSCN0077.TIF

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Mahdollinen nauriskuoppa kellari 1:n eteläpuolella. Kuvattu idästä.
  • Kuvausaika: 21.9.2010
  Kohteen kuva

  DSCN0071.TIF

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Kohde Sankilanlahti 1, kellari 1. Kuvattu länsiluoteesta.
  • Kuvausaika: 21.9.2010
  Kohteen kuva

  DSCN0073.TIF

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Kohde Sankilanlahti 1, kellari 2. Kuvattu itäkaakosta.
  • Kuvausaika: 21.9.2010

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Sankila Pirkkala
   
    Hallinnollinen alue
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Arkeologinen inventointi Pirkkalan Sankilan tilan (RN:o 1:435) määräalalla 2010 Pirkkala
   
    Arkeologinen inventointi
   
  12.08.2010 31.12.2010

Kartta