Alue Vehkajärvi

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Kangasala
  Vanha kunta:
  Kuhmalahti
  Kylä:
  Vehkajärvi
  Nimi:
  Vehkajärvi
  Alueluokka:
  Hallinnollinen alue

Tekstitiedot

 • Historia:
  Vehkajärven kylä on asutettu ilmeisesti myöhäiskeskiajalla Pälkäneen suunnasta käsin. Ensimmäinen kirjallinen maininta kylästä on vuoden 1543 maakirjassa. Kylässä on ollut kaksi kantataloa, Näppilä ja Raukola. Näppilä on 1700-luvulla jaettu Näppiläksi, Riihimäeksi, Rantalaksi ja Anttilaksi ja Raukola Yli- ja Ala-Raukolaksi sekä Perkiöksi. Kyläkeskus on sijainnut maantien varressa, Vehkajärven rannalla, kirkon läheisyydessä. Maanviljelyn lisäksi metsästys, kalastus ja metsätalous ovat olleet vehkajärveläisten elinkeinoja.

  Isojako kylällä tehtiin verrattain myöhään, vasta 1840-luvulla, jolloin kyläkeskuksesta joutuivat muuttamaan nykyisille paikoilleen Ala-Raukolan ja Perkiön talot. Samassa yhteydessä perustettiin kaikkiaan kuusi uudistaloa Nuottajärvi, Pappinen, Taipale, Kylänlahti, Wievula (Liehu) ja Mylläri. Viisi näistä sai tiluksensa kylän pohjoisosasta ja yksi Mylläri-niminen uudistila perustettiin etelään Sahankulmalle, Luopioisten rajalle.

  Pitkään kirkkomatkaan väsyneet vehkajärveläiset rakensivat omin luvin ja omin varoin 1841 kirkon ja kellotapulin Vehkajärven kylän pohjoispuoliselle harjulle, joka sittemmin on tunnettu Kirkkoharjuna. Vehkajärvi kuului vuoteen 1896 asti kappeliseurakuntana Sahalahden seurakuntaan. Kuhmalahden kuntaan ja seurakuntaan kylä on liitetty 1910, yhtä aikaa Pajulan kylän kanssa. Syrjäinen Vehkajärvi muodosti pitkään yhdessä Pajulan kanssa oman itsenäisen aluekokonaisuuden, jossa oli oma kirkko, lainajyvästö, osuuskauppa ja yhdistykset.

  Kuvaus:
  Nykyisin Vehkajärven kylän keskustassa, vanhan kylätontin tuntumassa ovat enää Anttilan ja Rantalan tilakeskukset. Muuta vanhimat talot, kuten Näppilä, Riihimäki ja Yli-Raukola ovat hajaantuneet kyläkeskuksen tuntumaan 1800-luvun ja 1900-luvun alun aikana. Suuri muutos kylän liikenneoloihin tapahtui 1960-luvun alussa maantien 325 (Vehkajärventie) valmistuessa. Muutos oli merkittävä myös maisemallisesti, sillä tielinja halkoi kylän vanhan keskustan läpi. 1960-70-luvuilla alkanut maaltamuutto näkyy selvästi kylässä autioina taloina ja näivettyneinä palveluina. Koulu lopetti toimintansa 1974 ja osuuskauppa 1980-luvulla. Kesäasutus sen sijaan on kasvanut voimakkaasti 1950-luvulta lähtien. Vehkajärven ja kylän pohjoisosan muiden pienempien järvien rannoille ja saariin on sen jälkeen rakennettu runsaasti kesämökkejä.

  Vehkajärveä leimaa rikkonaisuus ja pitkät etäisyydet: kirkonkylä, Sahankulma, Liehunkulma ja Savimaantien, entisen maantien varteen, kyläkeskuksen länsipuolelle muodostunut torppari- ja mäkitupalaisalue (arvoalue A12) muodostavat kukin oman erillisen osakokonaisuutensa. Maisemallisesti Vehkajärvi on komeaa seutua. Etenkin Vehkajärveen työntyvä kirkkoharju, Vehkajärven järvenselkä ja kirkonkylänseutu peltoaukeineen, tilakeskuksineen ja vielä hahmotettavine palveluineen muodostavat kertovan ja kerroksellisen kokonaisuuden, vaikka maisema onkin paikoin kasvamassa umpeen.

  Vehkajärven kylältä on rantaosayleiskaavan alueelta erikseen inventoitu 9 kulttuurihistoriallisesti ja/tai maisemallisesti merkittävää pihapiiriä/kohdetta sekä kaksi aluekokonaisuutta, arvoalue A11 vehkajärven kyläkeskusta ja A12 Savimaantien asutus.

  Aiemmat tutkimukset:
  Kulttuuriympäristöinventointi, Kuhmalahti, Vehkajärvi 2003. Rakennuskulttuurityö Kivikenkä.

  Raine Raitio, Kuhmalahden yleispiirteinen rakennusinventointi 2001.

  Kirjalliset lähteet:
  Kiinteistötiedot. Maanmittauslaitos, Kiinteistötietojärjestelmä. http://www.ktj.fi/

  Längelmäveden seudun historia. 2, Kuhmalahden historia II. Hämeenlinna 1954.

  Raitio, Raine: Kuhmalahden historia 3, 1865-1995. Kuhmalahden kunta, 1996.

  Peruskartta 2016 ja ortoilmakuvat. Maanmittauslaitos. http://www.paikkatietoikkuna.fi/

  Peruskartta 1965. Maanmittauslaitos. http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/

  Pitäjänkartta 1899. Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto. http://digi.narc.fi/digi/

  Senaatinkartta 1855. Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto. http://digi.narc.fi/digi/

  Isojakokartta 1810-1851. Kansallisarkisto.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  vehkajärvi.JPG

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Vehkajärven kylän rajat. Pohjakartta: Maanmittauslaitos, maastokartta.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  vehkajärvi 1855.JPG

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Karttaote 1855 laaditusta senaatinkartasta Vehkajärven kylän kohdalta. Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto. http://digi.narc.fi/digi/
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  vehkajärvi 1899.JPG

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Karttaote 1899 laaditusta pitäjänkartasta Vehkajärven kylän kohdalta. Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto. http://digi.narc.fi/digi/
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  vehkajärvi 1950-l.JPG

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Karttaote 1950-luvun peruskartasta Vehkajärven kylän kohdalta. Maanmittauslaitos. http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  vehkajärvi-kult-hist-arvot.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Vehkajärven kylän kulttuurihistorialliset arvot.
  • Kuvausaika:

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Ala-Raukola Vehkajärvi
   
    Ala-Raukolantie 21  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Vehkajärven kirkko Vehkajärvi
   
    Kuusisentie 8 kirkollinen
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Näppilä Vehkajärvi
   
    Kuusisentie 79 ja 84b  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Nuottajärvi Vehkajärvi
   
    Liehuntie 207  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Lepooni Vehkajärvi
   
    Mattilantie 19 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Riihimäki Vehkajärvi
   
    Riihimäentie 14  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Keskinen (nyk. Timola) Vehkajärvi
   
    Sivulahdentie 296  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Rantala Vehkajärvi
   
    Vehkajärventie 754  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Yli-Raukola Vehkajärvi
   
    Vehkajärventie 812  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Anttila Vehkajärvi
   
    Venehniementie 9  

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kuhmalahden rantaosayleiskaavan ja kirkonkylän sekä Pohjan kyläyleiskaavojen kulttuuriympäristöselvitys 2016 Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  29.04.2016 31.10.2016
  Avaa Kulttuuriympäristöinventointi , Kuhmalahti , Vehkajärvi Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Rakennusinventointi
   
  01.01.2003 25.09.2003