Rakennetun ympäristön kohde Keskinen (nyk. Timola)

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Kangasala
  Vanha kunta:
  Kuhmalahti
  Kylä:
  Vehkajärvi
  Inventointinumero:
  2016/0061
  Nimi:
  Keskinen (nyk. Timola)
  Osoite:
  Sivulahdentie 296
  Inventointipäivämäärä:
  28.06.2016

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  Arvojen perustelu:
  Asutushistoriallisesti ja sosiaalihistoriallisesti merkittävä kohde

  Ilmeisesti 1800-luvulla perustettu Rantalan tilan torppa, joka välillä autioitunut ja asutettu uudelleen. Itsenäistynyt 1921. Pihapiiri kertoo torpparin elämästä ja asumisen ja elämisen tavasta 1800-1900-lukujen vaihteessa. Asuinrakennus ja aitta ovat säilyttäneet melko hyvin rakennusaikansa rakennusmateriaalit, muodot ja piirteet. Pihapiiri on pinnoiltaan ja kasvillisuudeltaan hahmotettavissa vanhaksi torpaksi.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Keskisen pihapiiri sijaitsee kaukana Vehkajärven kyläkeskustasta, Vehkajärven eteläpuolella Sivulahdentieltä pohjoiseen erkanevan hakkuuaukion läpi vievän pihatien päässä. Tilan pellot ovat metsittyneet. Pihassa on jäljellä perinteistä pihakasvillisuutta, ruusuja ja perennoja.

  Pihapiirin rakennukset:

  1 Asuinrakennus (1800-luku?), paritupatyyppinen, hirsirunkoinen, pitkänurkkainen

  2 Riviaitta, hirsi

  3 Sauna, hirsi, laajennettu rankorunkoisella osalla

  4 Lato, hirsi, muokattu autotalliksi ja laajennettu kylkiäisellä

  Lisäksi pihapiirissä on 1980-90-luvulla rakennettu tornillinen kesämökki ja konevaja.

  Keskinen on 1921 itsenäistynyt Rantalan tilasta erotettu torppa. Torppa lienee perustettu jo 1800-luvulla, mutta autioitunut välillä, sillä 1899 pitäjänkartalle sen kohdalle on merkitty autiotilaa tarkoittava harmaa täplä. Tilasta on lohkottu maata 1900-luvuilla seuraavasti: Suvilahti 1963, Poikkeus 1976, Metsämaa 1980, Suonperä 1985, Timola 1986 (nykyinen pieni rakennusten alla oleva kiinteistö).

  Kirjalliset lähteet:
  Kiinteistötiedot. Maanmittauslaitos, Kiinteistötietojärjestelmä. http://www.ktj.fi/

  Längelmäveden seudun historia. 2, Kuhmalahden historia II. Hämeenlinna 1954.

  Peruskartta 2016 ja ortoilmakuvat. Maanmittauslaitos. http://www.paikkatietoikkuna.fi/

  Peruskartta 1965. Maanmittauslaitos. http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/

  Pitäjänkartta 1899. Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto. http://digi.narc.fi/digi/

  Senaatinkartta 1855. Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto. http://digi.narc.fi/digi/

Kuvat

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Vehkajärvi Hallinnollinen alue  

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kuhmalahden rantaosayleiskaavan ja kirkonkylän sekä Pohjan kyläyleiskaavojen kulttuuriympäristöselvitys 2016 Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  29.04.2016 31.10.2016