Arkeologinen kohde Tursiannotko

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Pirkkala
  Nimi:
  Tursiannotko
  Muinaisjäännöstunnus:
  604010015
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  15
  Muinaisjäännöstyyppi:
  asuinpaikat
  Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
  Ajoitus:
  historiallinen
  kivikautinen
  moniperiodinen
  rautakautinen
  Selkeä ajoitus:
  kivikautinen, rautakautinen, keskiaikainen
  Lukumäärä:
  1
  Lyhyt kuvaus:
  Tursiannotkossa on rautakautista ja keskiaikaista asuinpaikkakerrostumaa toisiinsa sekoittuneina. Lisäksi on merkkejä kivikautisesta asutusvaiheesta.
  Tutkimukset:
  Kaivaus Sanni Salomaa ja Kari Uotila 2021.

  Tarkastus ja valvonta Vadim Adel 2021

  valvonta Timo Sepänmaa, Hannu Poutiainen 2018

  koekaivaus Teemu Tiainen 2018

  MaatutkakartoitusTarja Knuutinen 2018

  Yleisökaivaus 2017 Raninen

  Opetuskaivaus 2017 Raninen

  Opetuskaivaus 2016 Raninen

  Kaivaus 2015 Raninen

  Valvonta 2013 Raninen

  Kaivaus 2013 Raninen

  Kaivaus 2012 Raninen

  Koekaivaus 2010 Adel

  Koekaivaus 2008 Salminen

  Koekaivaus 2001 Pietiläinen & Katiskoski

  Koekaivaus 1999 Kankkunen

  Inventointi 1998 Soininen, kohde 15

  Inventointi 1993 Kankkunen

  Tarkastus 1992 Soininen

  Tarkastus 1988 Hirviluoto

  Tarkastus 1987 Hirviluoto

  Inventointi 1971 Miettinen, kohde 12
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)

  Aiemmat löydöt:
  HM 3064:6 (miekanväistin)

  KM 38577:1-273 (asuinpaikkalöytöjä)

  KM 32615 (asuinpaikkalöytöjä)

  KM 31640 (saviastianpaloja, pronssi- ja luuesineitä)

  KM 31466:1-21 (asuinpaikkalöytöjä)

  KM 28385 (kaksi värttinänpyörää ja solki)

  KM 27998 (asuinpaikkalöytö)

  KM 24514:1-2 (rannerengas ja luisen harppuunan osa)

  KM 23788 (myöhäisrautakautinen luulusikka)

  KM 18537 (piinpala)
  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212305
  Peruskartan nimi:
  NOKIA
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  X1 6816119 X2  X 
  Y1 2476526 Y2  Y 
  Z1 83 Z2  Z 
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6817780 P2 (ETRS-TM35FIN) 6818210 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 316361 I2 (ETRS-TM35FIN) 316865 I 

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Kohteen kuvaus:
  Kohde sijaitsee Pyhäjärven Kotolahden koillisrannalla, Pirkkalankylässä. Sen länsireunalla on kallioselänteitä ja pohjoispuolella Hiidenmäen kallioalue. Tursiannotko-nimisen ojanotkon itäpuolella kulkee Pirkkalan kirkon ja Lempäälän välinen tie, Anian rantatie, josta erkanee länteen Kierikantie. Muinaisjäännösalue jatkuu pitkälle myös Anian rantatien itäpuolella. Alueen eteläosassa on toinen notko, jossa virtaa Kotolahteen laskeva Juoksianoja. Muinaisjäännösalueen laajuus on noin 0,5x0,4 km. Osa siitä on peltoa ja niittyä, osa omakotitalo- ja kesäasutuksen käytössä, osa joutomaata.

  Alueelta on löytynyt erityisesti rautakautisia ja keskiaikaisia asuinpaikkakerrostumia toisiinsa sekoittuneina. Alueella on sijainnut keskiaikaisen Pirkkalan asutuskeskus (ks. alakohde Pirkkalankylä). Lisäksi on todettu merkkejä kivikautisesta asutuksesta. Kivikautinen asutus on sijainnut pääasiassa Sapalan pellolla Kierikantien eteläpuolella. Vahvimmat rautakautiset kerrokset ovat Kierikantien pohjois- ja eteläpuolella, vanhalla Sapalan pellolla sekä vanhojen pihapiirien tuntumassa tien itäpuolella. Myös Laukaan pelloilta on rautakautisia löytöjä. Niiden länsireunaan on rakennettu kaksi uutta omakotitaloa ja kuorittu peltoa. Merkkejä rautakautisesta asuinpaikasta on myös mj-alueen kaakkoisosassa, Juoksijanojan tienoilta (alakohde Juoksianoja 1). Sen koillispuolelta on lisäksi löydetty merkkejä mahdollisesta kalmistokiveyksestä tai muusta kivirakenteesta (alakohde Katajamäki). Tursiannotkon alueella sijaitsee myös uhrilähde (alakohde Hiidenmäki). Kesällä 2001 tehtiin koekaivaus uuden navetan, Sapalan aitan ja palaneen navetan paikalla, jolloin löytyi pitkänomainen W-E-suuntainen kiveys, mahdollisesti rakennuksen perustus. Kiveyksen päältä löydettiin palanutta savea, historiallisen ajan keramiikkaa, sarvi- tai luuesineen katkelma ja värittömän pullolasin kappale.

  Vuosina 2008 ja 2010 alueella tehtiin kairausta ja koekaivauksia kevyenliikenteen väyläsuunnitelmien vuoksi. Paikalla on tehty yhdystien pengerluiskan kohdalla ja läheisyydessä kaivauksia 2012, joissa on todettu rautakautiseen asuinpaikkaan viittaavia rakenteita ja löytöjä sekä joitakin historiallisen toiminnan merkkejä. Kesän 2013 kaivauksessa tutkittiin rautakautisia ja keskiaikaisia kulttuurikerroksia, jolloin löydettiin hyvin säilynyttä luuesineistöä ja erilaisia puurakenteita. Syksyllä 2013 vielä suoritettiin rakennustyön valvontaa. Dokumentoituihin rakenteisiin sisältyi mm. uuninpohjaksi tulkittu kivi- ja puurakenne, todennäköinen aidanseiväslinja ja savirakenteita, joiden yhteydessä sijaitsi kivi-, puu- ja pärepunosrakenteita. Vuonna 2017 tutkimuksissa saatiin talteen runsaasti rautakaudentyyppistä löytöaineistoa. Kaivauksessa dokumentoitiin kiveys (multapenkin tai seinälinjan perustus?), puulinjoja ja ojan pohjaksi tulkittu anomalia. Ne sijaitsivat kerroksissa, joista löytyi runsaasti rautakaudentyypin keramiikkaa, mutta myös hieman tiiltä ja muita historialliseen sekoittumiseen viittaavia löytöjä.

  Vuoden 2021 kaivaukset:

  Kohteesta tutkittiin nuorimpina ilmiöinä kivillä vuorattu kuoppa ja kivilinja, sekä neliön mallisista kivirakenteista muodostuva rakenne. Näitä stratigrafisesti vanhemmiksi ajoittuu kolme savipatjallista, ojien ympäröimää rakennetta, sekä yksi kivilinjojen muodostama neliön mallinen rakenne, jotka muodostavat mahdollisesti neljä eri rakennuksen jäännettä. Stratigrafian perusteella mahdolliset rakennukset ajoittuvat hieman eriaikaisiksi. Lisäksi kohteesta tutkittiin näitä vanhempina tuntemattomaksi jääneitä kivirakenteita, sekä yksittäisiä paalunsijoja. Aivan pohjimmaisina kaivausalueella esiintyi paksu savikerros, ja sen alla mahdollisesti pääosin luonnonmuovaamaan ojan reunalla esiintyvä kivirakenne. Viimeksi mainitut ilmiöt saattavat liittyä kaikkein aktiivisinta ihmisasutusta edeltävään vaiheeseen tai aikaisempaan peltoviljelyyn.

  Löytöinä koristelematonta karkeaa ja koristeltua hienoa keramiikkaa, joka ajoittuvat myöhäisrautakaudelta varhaiskeskiaikaan. Lisäksi kohteesta löytyi palanutta savea ja savitiivistettä, palanutta ja palamatonta luuta, luuesineitä kuten luulusikoita, lasihelmiä, erilaisia metalliesineitä ja savikiekkoja.Osteologisessa analyysissä tunnistettiin koti- ja riistaeläinten sekä kalojen luita, ja kasvijäänneanayysissä löytyi ohran ja vehnän jyviä sekä hernettä.

Media

 • Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 65
  • Alanumero: 74
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 10.09.2010
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 65
  • Alanumero: 76
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 10.09.2010
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 65
  • Alanumero: 77
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 10.09.2010
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 109
  • Alanumero: 4
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja:
  • Kuvausaika:
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 217
  • Alanumero: 1
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 25.04.2015
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 217
  • Alanumero: 4
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 25.04.2015
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 217
  • Alanumero: 6
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 25.04.2015
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 230
  • Alanumero: 1
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 15.06.2016
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 230
  • Alanumero: 2
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 15.06.2016
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 230
  • Alanumero: 3
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 15.06.2016
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 230
  • Alanumero: 4
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 15.06.2016
  Avaa

Esinelinkit

 •  
  Kohteen kuva

  Linkitetty EsineSiiri-kohde

  • Museon nimi: Tampereen museot
  • Päänumero: HM 3064
  • Alanumero: 6
  • Yleisnimi: Metalliesine
  • Tarkenne:
  Avaa

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Avaa Pirkkala Pirkkala
   
    Hallinnollinen alue
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Pirkkala Tursiannotko. Arkeologinen kaivaus 19.7.-27.9.2021 Pirkkala
   
    Kaivaus
   
  19.07.2021 15.06.2022
  Avaa Pirkkala, Tursiannotkon mj-alueen NE-osa. Pellon salaojitustöiden ja siihen liittyvän kivien poiston arkeologinen valvonta 2021 Pirkkala
   
    Valvonta
   
  09.06.2021 17.08.2021
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pyhäjärven Kotolahden alustava vedenalainen tutkimus Pirkkala
   
    Arkeologinen inventointi
   
  04.06.2019 13.08.2020
  Avaa Pirkkala Pirkkalankylä Maakaapeliojan kaivamisen arkeologinen valvonta 2019 Pirkkala
   
    Valvonta
   
  14.01.2019 14.01.2019
  Avaa Pirkkalankylä Maakaapeliojan kaivamisen Arkeologinen valvonta 2018 Pirkkala
   
    Valvonta
   
  17.12.2018 18.12.2018
  Avaa Pirkkala, Pirkkalankylä Tursiannotko Arkeologinen koekaivaus 2018 Pirkkala
   
    Koekaivaus
   
  15.11.2018 15.11.2018
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala, Pirkkalankylä. Arkeologinen maatutkaus Kaipilan tilan pihapiirin pohjoispuolella 30.10.2018 Pirkkala
   
    Kartoitus
   
  30.10.2018 30.10.2018
  Avaa Pirkkala, Pirkkalankylä-Sankila-maakaapelilinjan arkeologiset tutkimukset 2018 Pirkkala
   
    Arkeologinen inventointi
  Koekaivaus
   
  09.07.2018 17.07.2018
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala Pirkkalankylä (Bircala) ja Tursiannotko. Yleisökaivaus 2017. Pirkkala
   
    Kaivaus
   
  06.07.2017 15.11.2017
  Avaa Pirkkala Pirkkalankylä ja Tursiannotko - Opetuskaivaus historiallisella kylänpaikalla ja esihistoriallisella asuinpaikalla 2016 Pirkkala
   
    Kaivaus
   
  06.06.2016 17.06.2016
  Avaa Pirkkala, Tursiannotko. Kaivutöiden arkeologinen valvonta 24.11.2015 Pirkkala
   
    Valvonta
   
  24.11.2015 24.11.2015
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalankylä (Bircala) ja Tursiannotko 2015 Pirkkala
   
    Kaivaus
   
  21.09.2015 25.09.2015
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala Pirkkalankylä (Bircala) ja Tursiannotko, arkeologinen valvonta 2013 Pirkkala
   
    Valvonta
   
  14.10.2013 03.12.2013
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalankylä (Bircala) ja Tursiannotko, pelastus- ja koekaivaus 2013 Pirkkala
   
    Kaivaus
  Koekaivaus
   
  01.01.2013 31.12.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkalankylä (Bircala) ja Tursiannotko, historiallisen kylätontin ja moniperiodisen asuinpaikan kaivaus 2012 Pirkkala
   
    Kaivaus
   
  28.09.2012 26.10.2012
  Avaa PIRKKALA, TURSIANNOTKO ja PIRKKALANKYLÄ (BIRCALA). Koekaivaus esihistoriallisen ja historiallisen ajan asuinpaikalla 2010 Pirkkala
   
    Koekaivaus
   
  25.08.2010 30.12.2010
  Avaa Pirkkala. Pirkkalankylä. Arkeologinen koekairaus 2008 Pirkkala
   
    Muu
   
  17.08.2008 24.09.2008
  Avaa Pirkkala, Tursiannotko, Rautakautisen ja historiallisen ajan muinaisjäännösalueen koekaivaus 2001 Pirkkala
   
    Koekaivaus
   
  25.05.2001 30.11.2001
  Avaa Pirkkala, Pirkkalankylä Tursiannotko koekaivaus 1999 Pirkkala
   
    Koekaivaus
   
  28.05.1999 04.06.1999
  Avaa Pirkkala. Arkeologinen perusinventointi 1998 Pirkkala
   
    Arkeologinen inventointi
   
  01.01.1998 31.12.1998
  Avaa Pirkkalan inventointi 1971 Pirkkala
   
    Arkeologinen inventointi
   
  01.01.1971 31.12.1975

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 117 2013 12.03.2013 ARKEOLOGISEN KAIVAUKSEN 2012 TULOKSET JA MAANTIEN 3022 PARANTAMINEN PIRKKALAN PIRKKALANKYLÄSSÄ Pirkkalan kunta
  Avaa 192 2014 13.05.2014 Tarkastus Pirkkalan Anian Rantatiellä (mt 3022) Tursiannotkon ja Pirkkalankylän kiinteiden muinaisjäännösten alueella Museovirasto
  Avaa 205 2014 27.05.2014 Pirkkala, Pirkkalankylän kulttuuripolkuluonnos
  Avaa 283 2014 08.08.2014 Pirkkala, Anian Rantatien ajoliittymästä Pirkkalan kunta, Mikko Keränen
  Avaa 74 2015 23.04.2015 Pirkkala, Kierikantie 17, avonaisen kone-/puukatoksen rakentaminen Heikki Hakamäki
  Avaa 176 2015 04.05.2015 Täydentävä tieto varastokatoksen rakentamissuunnitelmaan, vaihtoehtoinen rakennuspaikka 4. Heikki Hakamäki, Juhani Ruponen/Pirkkalan kunta
  Avaa 518 2015 13.01.2016 PIRKKALAN PIRKKALANKYLÄN KULTTUURIMAISEMA JA SEN MERKITYS
  Avaa 531 2016 30.01.2017 PIRKKALA, KIINTEISTÖ 604-413-1-75. MUINAISJÄÄNNÖKSEN SUOJELUMERKINNÄN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖARVOJEN VAIKUTUS TONTIN KÄYTTÖÖN
  Avaa 305 2017 22.06.2017 Vahingoittuneen muinaisjäännöksen tarkastuskertomus
  Avaa 392 2017 03.10.2017 Pirkkala, Kierikantie 13, grillikodan rakentaminen
  Avaa 505 2017 18.12.2017 Pirkkalan Sorkkalan-Sankilan-Pirkkalankylän alueen maakaapelointihanke
  Avaa 18 2018 22.02.2018 Elenia Oy:n maakaapelointihankkeen suunnitelmamuutos Pirkkalan Pirkkalankylän alueella Eltel Networks Oy
  Avaa 186 2018 03.05.2018 Pirkkalan Pirkkalankylän-Sorkkalan-Sankilan alueen maakaapelointihankkeen suunnitelmamuutos
  Avaa 336 2018 24.08.2018 Pirkkala, Lennu Juvelan mökin kunnostusmahdollisuudet Kulttuurikoordinaattori Juha Koivisto, Pirkkalan kunta
  Avaa 423 2018 27.08.2018 Pirkkalan Sorkkalan-Sankilan-Pirkkalankylän alueen maakaapelointihanke ja arkeologisten tutkimusten tulokset Elenia Oy
  Avaa 506 2018 21.09.2018 Pirkkalan Sapalan alueelle suunnitellun kaapelointireitin muutos Eltel Networks Oy
  Avaa 66 2019 07.01.2019 Kaapelityömaa Pirkkala Pirkkalankylä/Tursiannotko Mikroliitti Oy, ELTEL Networks Oy
  Avaa 169 2019 23.04.2019 Maakaapelireitin osan toteuttaminen suuntaporaamalla Pirkkalan Pirkkalankylän/Tursiannotkon muinaisjäännösalueella Eltel Networks Oy
  Avaa 339 2019 03.06.2019 Maakaapelireitin osan toteuttaminen Pirkkalan Pirkkalankylän-Tursiannotkon muinaisjäännösalueella ELTEL Networks Oy
  Avaa 509 2019 15.08.2019 Maakaapelin asennus Anian rantatien länsipuolelle Kierikantien eteläpuolella, Pirkkalan Tursiannotkon muinaisjäännösalueella ELTEL Networks Oy
  Avaa 727 2019 11.11.2019 SELVITYSPYYNTÖ MAAKAAPELOINTIIN LIITTYVISTÄ LUVATTOMISTA KAIVUTÖISTÄ PIRKKALAN TURSIANNOTKON MUINAISJÄÄNNÖSALUEELLA ELTEL Networks Oy
  Avaa 798 2019 17.01.2020 Pirkkalan Sorkkalan-Pirkkalankylän-Katajalan alueen ilmajohtosähköverkon purkutyön suunnitelma
  Avaa 47 2020 06.02.2020 ELTEL NETWORKS OY:N SELVITYS MAAKAAPELOINTIIN LIITTYVISTÄ LUVATTOMISTA KAIVUTÖISTÄ PIRKKALAN TURSIANNOTKON MUINAISJÄÄNNÖSALUEELLA ELTEL Networks Oy
  Avaa 368 2021 07.06.2021 Pirkkala, Kaipilan pellon salaojitus, tila 604-413-11-4 Kärki Farms
  Avaa 532 2021 02.07.2021 Pirkkala, Pirkkalankylä, Tursiannotkon mj-alue. Kaipilan tilan vanhan pihapiirin uuden pihaliittymän (Y17) vaatimat tutkimukset Museovirasto
  Avaa 614 2021 16.08.2021 PIRKKALA, PELLON SALAOJITUS TILAN 604-413-5-75 ALUEELLA
  Avaa 750 2021 05.11.2021 Pirkkala, Pirkkalankylä, Kaipilan tilan RN:o 604-413-11-4 liittymätien Y17 rakentaminen Pirkanmaan ELY-keskus
  Avaa 576 2022 01.09.2022 Pirkkala, Kaipilan tilan 604-413-11-4 salaojituksen täydentäminen
  Avaa 761 2022 06.10.2022 Pirkkalan Kaipilan tilan 604-413-11-4 pellolle suunnitellun salaojan arkeologisen koekaivauksen tulokset

Kartta