Alue Ania

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Pirkkala
  Kylä:
  Ania
  Nimi:
  Ania
  Alueluokka:
  Hallinnollinen alue
  Aluetyyppi:
  rekisterikylä

Tekstitiedot

 • Historia:
  Ania mainitaan kirjallisissa lähteissä 1400-luvulla. Myös varhaisemmasta asutuksesta on merkkejä. Vielä isonjaon aikaan v. 1762 kylän talot, Heikkilä, Uotila, Outinen, Rekola ja Äijälä sijaitsevat tiivinä ryhmänä Hylkiänojan suussa, lähellä Pyhäjärven rantaa. Talot on siirretty nykyisille paikoilleen vanhan Hylkiänojan ympäristöön raivatun kyläpellon laidoille, silloisten polkujen suunnassa. Kylän etelläpuolella olevalla Höökinmäellä on ollut talojen mäkitupa-asutusta. Myös pohjoiseen mentäessä on laaja eri kylien takamaa, jonne on perustettu torppia 1800-luvun aikana. Ania kylän torppia ovat olleet mm. Pyhältö, Viitaniemi ja Kränstolppa. Anian koulu perustettiin v. 1902 Anian kylään, Heikkilän maalle. Koulu siirrettiin v. 1922 Kylän pohjoisrajan tuntumaan.
  Kuvaus:
  Anian kylä sijaitsee kunnan länsiosassa, laajojen metsäselänteiden rajaamalla alueella Pyhäjärven rannassa lähellä Lempäälän rajaa. Kylä on melko kaukana Pirkkalan muusta asutuksesta. Anian nykyiset talot Heikkilä, Äijälä, Uotila, Outinen sijaitsevat vanhan kylän itäpuolella sijaitsevan laajan, kumpuilevan peltoaukean laidoilla Tilakeskukset sijaitsevat metsäisessä rinteessä, joka laskee pellolle. Vanhat pihapiirit rakennuksineen ovat säilyneet hyvin Äijälässä, Uotilassa ja Outisessa. Heikkilä on autioitunut ja rakennuskannasta vain neljä rakennusta jäljellä. Rekola on autioitunut, jäljellä on vain kivijalkoja ja puolikas asuinrakennusta.

  1900-luvun alun huvilakulttuuria edustavat Louhivuonlinna ja Pyhäranta, jälkimmäistä ei inventoitu. Rakennus, jossa ilmeisesti oli kylän ensimmäinen kauppa 1900-luvun alussa, on säilynyt Metsärinteen tilalla.

  Alueella ovat mm. Pyhältön, Viitaniemen ja Rajalahden tilat, jotka ovat entisiä Anian tilojen torppia. Anian kylän aluetta leimaavat laajat metsäalueet. Peltoalueet sijoittuvat Pyhäjärven ranta-alueella ja Anian rantatien varteen.

  Kirjalliset lähteet:
  Pitkin poikin Pirkkalaa, Jyväskylä 1997. Kuninkaan kartasto 1776-1805, julk. SKS, Tampere 1989. Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet, julk. B 174, Tampereen seutukaavaliitto, 3 painos, Tampere 1990. Rakennettu kulttuuriympäristö, Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 16, Helsinki 1993.

  Arkistolähteet:

  Kiinteistörekisteri,Pirkanmaan-Satakunnan maanmittauslaitos, Tampere. Isojakokartat, Hämeen maanmittaustoimiston arkisto, Hämeenlinna.

Media

 • Kohteen kuva

  Isojakokartta, Ania, Röring 1762.jpg

  • Kuvaaja: Jari Heiskanen
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Isojakokartta, Ania, Röring 1762.
  • Kuvausaika: 13.8.2002

Arkeologiset kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Muinaisjäännös­tunnus Muinaisjäännös­tyyppi Laji Ajoitus
  Avaa Pirkkala
   
    Ania Ania
   
    1000001975 asuinpaikat
   
  kiinteä muinaisjäännös historiallinen
   
  Avaa Pirkkala
   
    Ania Heikkilä Ania
   
    604010021 asuinpaikat
   
  kiinteä muinaisjäännös historiallinen
   
  Avaa Pirkkala
   
    Ania Kränstolppa Ania
   
    604010019 työ- ja valmistuspaikat
   
  kiinteä muinaisjäännös historiallinen
   
  Avaa Pirkkala
   
    Ania Outinen Ania
   
    604010020 kivirakenteet
   
  kiinteä muinaisjäännös historiallinen?
   
  Avaa Pirkkala
   
    Kenttämäenoja Ania
  Toppari
   
    604010014 asuinpaikat
   
  kiinteä muinaisjäännös kivikautinen
   

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Anian koulu - Anian rantatie 886 Ania
   
    Anian rantatie 886 opetus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Outinen - Anian rantatie 1114 Ania
   
    Anian rantatie 1114 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Metsärinne Ania
   
    Anian rantatie 1138 asuinkiinteistö
  kulttuuri
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Heikkilä - Daavidintie 28 Ania
   
    Daavidintie 28 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Pyhältö - Kranstolpantie 95 Ania
   
    Kranstolpantie 95 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Viitaniemi - Kranstolpantie 178 Ania
   
    Kranstolpantie 178 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Rajalahti - Kranstolpantie 218 Ania
   
    Kranstolpantie 218 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Riekko - Riekontie 67 Ania
   
    Riekontie 67 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Uotila - Äijäläntie 39 Ania
   
    Äijäläntie 39 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Äijälä - Äijäläntie 97     Äijäläntie 97 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Louhivuonlinna - Äijäläntie 284 Ania
   
    Äijäläntie 284 vapaa-aika