Alue Hervanta

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Hervanta
  Nimi:
  Hervanta
  Alueluokka:
  Hallinnollinen alue
  Aluetyyppi:
  kaupunkikortteli
  lähiö
  kaupunginosa

Tekstitiedot

 • Historia:
  Hervannan kaupunginosa on nuori verrattuna muuhun Tampereeseen. Alueen rakennussuunnittelu alkoi 1960-luvulla ja rakentaminen alkoi 1970-luvun alussa. Hervannan perustaminen liittyi Tampereen yleiseen laajenemiseen, joka oli vallitseva piirre 1960-1970 -lukujen vaihteessa.

  Kaupunginosan kaupunkisuunnittelun ideologinen pohja perustui omavaraisen tytärkaupungin luomiselle, jossa yhdistyisivät korkeakoulualue, teollisuusalue ja asuinalue. Tavoitteena oli tiiviin palvelukeskittymän luominen, joka houkuttaisi väestöä sekä tiheästi asutulta kaupunkiseudulta että maaseudulta. Hervantaa suunnitellessa pyrittiin rakennusten asettelussa ja tieverkkojen vetämisessä selkeyteen. Suunnitelmien lähtökohtana oli tiivis kompaktikaupunki, jota korostettiin ajalle ominaisella ruutukaavalla.

  Merkittävä Hervannan rakentamista esitävä tekijä oli teknillisen korkeakoulun siirtopäätös Hervantaan. Ensimmäinen valmis asuintalo Hervantaan sijaitsi (ja sijaitsee yhä) Orivedenkatu 15:ssä. Rakentaminen aluksi erittäin kiivasta, aikaa myöten se laantui mutta ei pysähtynyt.

  Keskeinen osa Hervantaa on ns. keskusakseli, jossa sijaitsevat Hervannan liikekeskus, vapaa-aikakeskus, kirkko ja toimintakeskus. Kokonaisuuden suunnittelivat Raili ja Reima Pietilä ja se valmistui aikavälillä 1979-1989. Pietilöiden arkkitehtuuri Hervannassa on Museoviraston toimesta valittu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

  Palvelut ovat merkittävä osa Hervantaa, josta esimerkkinä Hervannan lähipalvelukeskukset, joissa toimivat palvelut sekä päiväkodit ja korttelikoulut. Tällaisia lähipalvelukeskuksia olivat Keinupuiston (1973), Pallopuiston (1974), Pelipuisto (1976), Maijalanpuisto (1984) ja Helapuisto (1987). 1980-luvulla lähipalvelukeskusten käyttöaste vähitellen heikkeni, kun palvelut keskittyivät Hervannan keskustaan.

  Hervannan väestö on ollut monimuotoista. Alueen suuri vuokra-asuntotarjonta on tuonut alueelle paljon pienituloisia mutta erinäiset koulut ovat houkutelleet opiskelijoita. Luonnon läheisyys ja toisaalta lyhyt ajomatka Tampereen keskustaan ovat kuitenkin houkutelleet myös hyvätuloisia perheitä pientaloalueille. Hervanta on kärsinyt voimakkaista kasvukivuista, koska nuorille ei ollut tiloja ja juurettomuuden tuntemukset saattoivat aiheuttaa syrjäytymistä ja sen sivuoireita. Nämä ilmiöt ovat osaltaan vaikuttaneet negatiivisiin mielikuviin alueesta mutta toisaalta vahvistanut alueen asukkaiden keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta.

  Kuvaus:
  Kaupunginosa on rakennettu noin 2,5 neliökilometrin alueelle ja se sijaitsee muuta kaupunkia selkeästi korkeammilla kallioilla. Hervannan korkein kohta on 160 metriä ja matalin 115 metriä merenpinnan yläpuolella. Maaperä on kallioista, joka on vaikuttanut myös Hervannan nykyilmeeseen.

  Luonto on keskeinen osa Hervantaa. Suolijärvellä, Särkijärvellä ja Ahvenisjärvellä on merkittävä asema hervantalaisille toimien arvokkaina virkistysalueina. Myös esimerkiksi kevyen liikenteen väylien varrella on useita pieniä metsiköitä, jotka luovat vastapainon tiiviisti rakennetulle betoniympäristölle. Luontoa on laajasti jätetty myös esimerkiksi talojen ja korttelien pihoihin.

  Keskeinen Hervannan tuntomerkki on ollut tiivis kerrostalorakentaminen ja varsinkin perinteinen mielikuva alueesta muodostuu yleisesti raskaista, harmaista betonielementtikerrostaloista. Kuitenkin alueella on käytetty myös muita pintamateriaaleja eri aikoina. Talojen rakennuksessa on yleisesti seurattuna vallalla olevaa muotia ja esimerkiksi 1980-luvulla muotiin tulleet tiilipinnat esiintyvät yleisesti kyseisellä vuosikymmenellä rakennetuissa taloissa. Keskeinen osa kerrostalorakentamista on ollut myös korttelipihojen idea, joissa useampi talo jakaa yhteisen piha-alueen keskellään.

  Hervannassa on myös pientaloalueita, jotka yleisesti muodostavat eräänlaisia reuna-alueita kerrostaloalueiden ja luonnonvaraisten alueiden välissä. Pientalot ovat yleisesti olleet talotehtaiden tyyppitaloja ja näin ollen edustaneet vallitsevia tyylivirtauksia.

  Hervannan keskustan muutokset ovat aiheuttaneet merkittävää keskustelua. Liikekeskuksen ympärille syntyneen uuden rakennuskannan ja varsinkin liikekeskuksen laajennuksen on katsottu heikentäneen Pietilöiden arkkitehtuurin voimakkuutta ja perusolemusta.

  Kirjalliset lähteet:
  Koponen, Olli-Paavo, ’ Hervannan keskusakseli ja myytti Reima Pietilän arkkitehtuurin suomalaisuudesta’. Teoksessa Johansson, Eriika & Paatero Kristiina & Tuomi Timo, Raili ja Reima Pietilä. Modernin arkkitehtuurin haastajat. Aldus Oy, Lahti 2008, 32-41.

  Närhi, Mikko, Hervanta vuorenpeikkojen maa. Ecuprint, Tampere 1993.

  Pikkupeura, Arja, Hervannanmaa – kivenheitto kaupungista. Hervannanmaan perinneyhdistys ry, Tampereen kaupunki. Hermes Oy, Tampere 2002.

  Seppänen, Jouko, Hervanta-arkkitehtuuriopas. Ehdotus ”925294” erämaasta innovaatioveturiksi. Tampereen Offsetpalvelu Oy, Tampere 2002.

  Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuuri 1998, Tampereen kaupungin ympäristötoimi,

  kaavoitusyksikkö. Julkaisuja 2/98. Tammer-Paino Oy, Tampere 1998.

  Ylönen, Ari, Hervanta: Arkkitehtien ajatuksista asukkaiden kotilähiöksi, City-Offset, Tampere 1997.

  Kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvitys. Tampereen kaupunki. Suunnittelupalvelut/Selvitykset ja arvioinnit. Julkaisuja 1. Esa Print Oy 2008.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  IMG_1064.JPG

  • Kuvaaja: Tuomo Salonen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Hervannan toimintakeskuksen alkupää, ns. torikäytävä
  • Kuvausaika: 16.9.2011
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 2
  • Alanumero: 740
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Eija Haapalainen
  • Kuvausaika: 24.10.2003
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 2
  • Alanumero: 741
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Eija Haapalainen
  • Kuvausaika: 24.10.2003
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 2
  • Alanumero: 742
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Eija Haapalainen
  • Kuvausaika: 24.10.2003
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 2
  • Alanumero: 743
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Eija Haapalainen
  • Kuvausaika: 24.10.2003
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 2
  • Alanumero: 744
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Eija Haapalainen
  • Kuvausaika: 24.10.2003
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 2
  • Alanumero: 745
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Eija Haapalainen
  • Kuvausaika: 24.10.2003
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 2
  • Alanumero: 746
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Eija Haapalainen
  • Kuvausaika: 24.10.2003
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 2
  • Alanumero: 747
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Eija Haapalainen
  • Kuvausaika: 24.10.2003
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 2
  • Alanumero: 748
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Eija Haapalainen
  • Kuvausaika: 24.10.2003
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 2
  • Alanumero: 749
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Eija Haapalainen
  • Kuvausaika: 24.10.2003
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 2
  • Alanumero: 750
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Eija Haapalainen
  • Kuvausaika: 24.10.2003
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 2
  • Alanumero: 751
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Eija Haapalainen
  • Kuvausaika: 24.10.2003
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 2
  • Alanumero: 752
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Eija Haapalainen
  • Kuvausaika: 24.10.2003
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 2
  • Alanumero: 753
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Eija Haapalainen
  • Kuvausaika: 24.10.2003
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 2
  • Alanumero: 754
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Eija Haapalainen
  • Kuvausaika: 24.10.2003
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 2
  • Alanumero: 755
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Eija Haapalainen
  • Kuvausaika: 24.10.2003
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 2
  • Alanumero: 756
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Eija Haapalainen
  • Kuvausaika: 24.10.2003
  Avaa

Arkeologiset kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Muinaisjäännös­tunnus Muinaisjäännös­tyyppi Laji Ajoitus
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Lukonlahdentie Messukylä
   
  Hervanta
   
  1000037226 työ- ja valmistuspaikat
   
  kiinteä muinaisjäännös historiallinen
   

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Hervannan lukio   Hervanta
   
  Ahvenisjärventie 19 - Opettajanraitti 12 - Opiskelijankatu 31 opetus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Insinöörinkatu 23 - Hervannan liikekeskus Duo   Hervanta
   
  Insinöörinkatu 23 liike-elämä
  vapaa-aika
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Hervannan toimintakeskus - Insinöörinkatu 38 - Lindforsinkatu 1 - Valtaraitti 33   Hervanta
   
  Insinöörinkatu 38 - Lindforsinkatu 1 - Valtaraitti 33 hoito
  muu
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Hervannan vapaa-aikakeskus - Lindforsinkatu 5 - Valtaraitti 26   Hervanta
   
  Lindforsinkatu 5 - Valtaraitti 26 vapaa-aika
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Hervannan kirkko - Lindforsinkatu 7   Hervanta
   
  Lindforsinkatu 7 kirkollinen
   
  Avaa Tampere
   
  Etelä-Hervannan koulu   Hervanta
   
  Mekaniikanpolku 9 - Elementinpolku 12 - Ahvenisraitti 23 opetus
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa ETELÄ-HERVANNAN KOULUN RAKENNUSHISTORIASELVITYS Tampere
   
    Rakennushistoriaselvitys
   
  01.09.2017 31.12.2017
  Avaa Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys - Hervannan keskeisten asuinalueiden kaupunkirakenne ja pysäköintialueet Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  01.01.2017 02.10.2017
  Avaa Tampereen Hervannan Toimintakeskuksen terveysaseman rakennushistoriaselvitys Tampere
   
    Rakennushistoriaselvitys
   
  22.04.2014 13.06.2014
  Avaa Korkean rakentamisen selvitys Tampereen aluekeskuksissa Tampere
   
    Muu
   
  01.01.2014 27.01.2015
  Avaa Hervannan lukion alueen täydennysrakentaminen - Kaupunkikuvaselvitys Tampere
   
    Muu
   
  01.01.2013 31.12.2014

Muistomerkit

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Ikuisen teekkarin muistomerkki
   
  muistokivi
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Teekkarilakki 100-vuotta -muistomerkki
   
  monumentaaliveistos
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  TTKY:N 25-vuotismuistomerkki
   
  muu
   

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 210 2013 13.06.2013 Tampere, Hervanta, Kanjoninkatu 2-4, korttelin täydennysrakentaminen liike- ja toimistorakennuksella, asemakaavan muutosluonnos (kaava 8417) Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen / Maankäytön suunnittelu
  Avaa 435 2014 28.11.2014 Tampere, Hervantajärvi 1, asuinalueen kerrostalovaltainen pohjoisosa, asemakaava nro 8192, osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen, Maankäytön suunnittelu
  Avaa 123 2017 12.04.2017 Tampere, Hervanta, Orivedenkatu 11, Valtaraitti 12, pysäköintialue asumiskäyttöön, asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaava 8668 Tampereen kaupunki
  Avaa 417 2017 17.10.2017 Tampere, Hervanta, Orivedenkatu 11, Valtaraitti 12, pysäköintialue asumiskäyttöön, tarkistettu osllistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto, asemakaava 8668 Tampereen kaupunki
  Avaa 577 2017 09.01.2018 Tampere, Hervanta, pohjoisakselin täydennysrakentaminen, asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arivointisuunnitelma, kaava 8603 Tampereen kaupunki
  Avaa 362 2018 20.07.2018 Tampere, Hervanta, pohjoisakselin täydennysrakentaminen, valmisteluaineisto, asemakaava 8603 (TRE:9055/10.02.01/2017) Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, Kaupunkiympäristön suunnittelu, Asemakaavoitus