Tutkimushanke Tampereen Hervannan Toimintakeskuksen terveysaseman rakennushistoriaselvitys

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Tampere
 • Nimi:
  Tampereen Hervannan Toimintakeskuksen terveysaseman rakennushistoriaselvitys
 • Hankkeen tyyppi:
  Rakennushistoriaselvitys
 • Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Rakennushistoriaselvityksen tarkoituksena on tuottaa kokonaiskuva Hervannan vuonna 1989 valmistuneen toimintakeskuksen terveysasemaosan kulttuurihistoriallisista, erityisesti arkkitehtonisista ominaispiirteistä ja arvoista. Tilakohtaisesti dokumentoidaan ja arvotetaan keskeiset aula- ja odotustilat, porrashuoneet ja muut julkisessa käytössä olevat tilat. Sarjallisena toistuvat tilat tyypitellään ja dokumentoidaan tyyppiesimerkkeinä. Erityishuomion kohteena ovat tilojen kulttuurihistorialliset, erityisesti arkkitehtoniset, arvot ja ominaispiirteet, mutta myös rakennustekniset ominaispiirteet näkyviltä osiltaan. Selvitys soveltuu muutossuunnittelun lähtöaineistoksi ja suojelutavoitteiden määrittelyyn. Selvityksessä annetaan myös toimenpidesuosituksia suunnittelussa hyödynnettäväksi.

  Selvitys koostuu esi- ja kenttätöiden lisäksi aineiston tallennus- ja analysointivaiheista. Lisäksi järjestetään kaksi työneuvottelua työn aloitusvaiheessa sekä työn loppuvaiheessa, ennen sen valmistumista. Neuvotteluihin kutsutaan tilaajan lisäksi myös pääsuunnittelija.

  Rakennushistoriaselvityksen tiedot tallennetaan Pirkanmaan maakuntamuseon Siiri-tietojärjestelmään. Erikseen dokumentoitavista tiloista laaditaan huonekor-tit. Rakennushistoriaselvityksen aineistosta tuotetaan tilaajalle yhteenvetoraportti, joka käsittää hankkeen kuvauksen, Hervannan toimintakeskuksen yleispiirteisen analysoinnin, terveysaseman inventointilomakkeen huonekortteineen ja toimenpidesuositukset. Aineistoon liitetään myös sisätilojen ominaispiirteitä havainnollistavat pohjapiirroskaaviot. Yhteenvetoraportti ja valokuvat toimitetaan tilaajalle myös digitaalisessa muodossa. Aineiston jatkokopioinnista vastaa tilaaja. Alkuperäinen inventointiaineisto jää Pirkanmaan maakuntamuseolle, jolla on oikeudet aineistoon. Tilaaja saa käyttää aineistoja kyseisen hankkeen vaatimiin tarkoituk-siin. Muusta käytöstä sovitaan erikseen.

  Inventointi kestää yhteensä 2 kuukautta ja alkaa huhtikuussa 2012. Tarkemmasta aikataulusta sovitaan erikseen työn tilaamisen yhteydessä. Työhön palkataan rakennustutkija (FM) ja työtä ohjaa Pirkanmaan maakuntamuseon rakennustutkija Hannele Kuitunen. Työ valmistuu 15.06.2014 mennessä.

 • Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  Pirkanmaan maakuntamuseo
 • Hankkeen alkupvm:
  22.04.2014
 • Hankkeen loppupvm:
  13.06.2014

Tekstitiedot

Kuvat

Liitetiedostot

  lehto_kannet_0614_konv.pdf

  • Kuvaus:

  Hervannan_terveysaseman_RHS.pdf

  • Kuvaus: Hervannan toimintakeskuksen terveysaseman rakennushistoriaselvitys (RHS)

Arkeologiset kohteet

Alueet

 • Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Avaa Tampere
   
    Hervannan keskusakseli Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö kaupunkikortteli
   
   
  Avaa
  Tampere
   
    Hervanta Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  lähiö
  kaupunginosa
   

Rakennetun ympäristön kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
   
  Avaa
  Tampere
   
  Hervannan toimintakeskus - Insinöörinkatu 38 - Lindforsinkatu 1 - Valtaraitti 33   Hervanta
   
  Insinöörinkatu 38 - Lindforsinkatu 1 - Valtaraitti 33 hoito
  muu
   

Muistomerkit

Lausunnot