Maakuntamuseon lausunto 210 / 2013 Tampere, Hervanta, Kanjoninkatu 2-4, korttelin täydennysrakentaminen liike- ja toimistorakennuksella, asemakaavan muutosluonnos (kaava 8417)

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Tampere
 • Kaupunginosa:
  Hervanta
 • Dnro / vuosi: 210 / 2013
 • Otsikko:
  Tampere, Hervanta, Kanjoninkatu 2-4, korttelin täydennysrakentaminen liike- ja toimistorakennuksella, asemakaavan muutosluonnos (kaava 8417)
 • Lausunnon saaja:
  Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen / Maankäytön suunnittelu
 • Lausunnon pvm:
  13.06.2013
 • Tiivistelmä:
  Tampereen kaupunki pyytää Pirkanmaan maakuntamuseolta lausuntoa otsikossa mainitusta hankkeesta. Kaava-alue sijaitsee Hervannan kaupunginosan pohjoisosassa, Hervannan pääsisääntulonäkymän tuntumassa. Pirkanmaan maakuntamuseo on hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta antamassaan lausunnossa (diar. 213/2012) todennut, että kaava-alueen rakennuskannasta tulee liittää perustiedot kaavaselostukseen. Tämä on toteutunut asianmukaisesti. Lisäksi maakuntamuseo totesi lausunnossaan, että hankkeessa tulee huomioida uudisrakentamisen kaupunkikuvalliset vaikutukset. Luonnoksessa tämä tavoite on huomioitu ja kaupunkikuvallisesti näkyvälle paikalle sijoittuvan rakentamisen laadukkuutta pyritään ohjaamaan mm. rakennustapaohjeilla. Kaavaluonnoksen liiteaineistoissa on mukana alueelle suunnitellun uuden toimisto- ja liikerakennuksen luonnokset.

  Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Mikäli hanke etenee luonnoksessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti, kaavaehdotusta ei ole välttämätöntä lähettää lausunnolle Pirkanmaan maakuntamuseoon.

Sisältö

 • Lausunnon teksti

Alueet

 • Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
   
  Avaa
  Tampere
   
    Hervanta Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  lähiö
  kaupunginosa
   

Arkeologiset kohteet

Rakennetun ympäristön kohteet

Hankkeet