Rakennetun ympäristön kohde Hervannan toimintakeskus

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Hervanta
  Inventointinumero:
  2020/0024 - 2023/0018
  Nimi:
  Hervannan toimintakeskus
  Osoite:
  Insinöörinkatu 38 - Lindforsinkatu 1 - Valtaraitti 33
  Kohdetyyppi:
  hoito
  kokoontuminen
  kulttuuri
  majoitus ja ravitsemus
  vapaa-aika
  Rakennusten lukumäärä:
  3
  Inventointipäivämäärä:
  17.08.2023

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  arkkitehtoninen
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  sivistyshistoria
  sosiaalihistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Arvot: Sosiaalihistoriallinen, rakennustaiteellinen, rakennushistoriallinen ja kaupunkikuvallinen.

  Arkkitehtien Raili ja Reima Pietilän vuosina 1974–1979 suunnittelema Hervannan keskusakseli edustaa teoriaa kompaktista kaupunkirakenteesta vastapainona puutarhakaupungille. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö on toteutettu punatiilestä, joka luo kontrastin sekä selkeän oman identiteetin ympäristön betoniarkkitehtuurille. Keskusakselissa sijaitseva toimintakeskus, jossa myös terveysasema sijaitsee, on osa tätä laajempaa maisemakokonaisuutta.

  Vuonna 1989 valmistunut toimintakeskus edustaa ainutlaatuista, valtakunnallisesti merkittävää yksilöllistä ja laadukasta arkkitehtuuria. Kokonaisuus on säilynyt sekä ulkoisesti että suurelta osin myös sisätiloiltaan käytännössä autenttisena. Terveysaseman sisätiloissa on tallella Pietilöiden suunnittelemaa kiinteää sisustusta.

  Hervannan kirjasto edustaa maisemallisesti keskeistä rakennuskokonaisuutta, joka on tunnettujen arkkitehtien tuotantoa. Rakennus edustaa rakennustaiteellisesti ja rakennusteknisesti kunnianhimoista suunnittelua ja on säilyttänyt hyvin ominaispiirteensä julkisivujensa ja keskeisimpien kirjastotilojen osalta.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Hervannan toimintakeskus on valmistunut vuonna 1989 Raili ja Reima Pietilän suunnittelemana keskusakselille. Toimintakeskukseen kuuluu kolme punatiilistä rakennusta, jotka yhdistyvät keskikäytävällä toisiinsa. Kokonaisuudelle on leimallista ylös- ja ulospäin kaartuvat räystäät ja itämaiset vaikutteet näkyvät parhaiten kirjaston sisustuksesta vaaleansinisineen kupoleineen ja suihkulähteineen. Toimintakeskuksen tiloissa on kirjasto, terveysasema, elokuvateatteri ja poliisiasema. Tontin lounaisosassa on Laila Pullaisen pronssi- ja maaveistos Muusa, 1989. Toimintakeskuksen nuorisotilan kahvilaan on siirretty Pietilän entiseen Branderin kahvilaan suunnittelema sisutus.
  Historia:
  Tampereen vuoden 1966 yleiskaavasuunnitelmassa syntyi ajatus Tampereen vanhan kaupunkirakenteen ulkopuolelle rakennettavasta satelliitista. Vuonna 1967 arkkitehtiliitto järjesti asiasta asemakaavakilpailun, jonka voitti arkkitehti Arno Ruusuvuoden ehdotus, johon liittyi keskusakselisuunnitelma yleisille rakennuksille. Tämän asemakaavan mukaisesti ryhtyivät arkkitehdit Reima ja Raili Pietilä kehittämään keskusakselia vuosina 1974–1979, ja tämän pohjalta toteutettiin vuonna 1979 vapaa-aika ja seurakuntakeskus sekä keskusakselin toisessa rakennusvaiheessa vuosina 1985-1989 toimintakeskus, johon liittyy myös vuonna 1989 valmistunut Hervannan terveysasema.

  Vuonna 2006-2007 liikekeskusta laajennettiin itäpuolelle arkkitehtitoimisto Eero Lahti Oy:n suunnittelemalla kauppakeskus DUOn kokonaisuudella.

  Terveysasemaa kunnostettiin arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy:n vuonna 2004 laatimien suunnitelmien pohjalta.

  Täydennetty kirjastoinventoinnin yhteydessä:

  Kirjastotoimen historia

  Vuonna 1948 Hervanta sai pienen lainausaseman, joka sijoitettiin koulun yhteyteen (Kalske 2011, 40). Hervannan kirjasto aloitti Ahvenisjärven koulun tiloissa vuonna 1975 (Wacklin 2011, 70). Suunnittelijana toimi arkkitehtitoimisto Harry W. Schreck & kumppanit (Hakanen & Vanha-aho 2023).

  Se muutti kuusi kertaa suurempiin tiloihinsa Hervannan toimintakeskukseen, jossa tilat avattiin yleisölle maaliskuussa 1989 (Wacklin 2011, 85). Hervannan kirjaston koivuhyllyt aiottiin huutokaupata, mutta ne lahjoitettiinkin vuonna 1989 Messukylän kirjastolle sen muuttaessa uusiin tiloihin Takahuhtiin (Alajoki & Saarikko 1997, 54).

  Hervannasta tuli Tampereen kaakkoisen alueen aluekirjasto vuonna 2005 (Hakanen & Vanha-aho 2023).

  Rakennuspaikan ja rakennuksen historia

  Ajatus Hervannasta, Tampereen kaupunkirakenteen ulkopuolelle sijoittuvasta satelliittikaupunginosasta, syntyi Tampereen yleiskaavasuunnitelmassa 1966. Vuonna 1967 järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voitti arkkitehti Aarno Ruusuvuoren ehdotus, johon sisältyi suunnitelma julkisten rakennusten keskusakselista. (Museovirasto 2009.)

  Tampereen asemakaavaosastolla vuonna 1975 valmistunut Hervannan yleissuunnitelma mukaili Ruusuvuoren suunnitelman kokonaisrakennetta ja liikenneratkaisuja. Kuitenkin betoninharmaan ja kaavamaisen laatikkoarkkitehtuurin vastapainoksi kaivattiin vehreyttä ja julkisia rakennuksia, joita suunnittelemaan kutsuttiin kansainvälisesti menestynyt arkkitehtipariskunta Raili ja Reima Pietilä (Murtojärvi 2023, 9, 11.) Pietilät olivat ehdottaneet Hervannan julkisten rakennusten arkkitehtuuriksi tiilestä muurattuja rakennuksia, jotka sitoisivat Hervannan osaksi Tampereen punatiilisen tehdasarkkitehtuurin perintöä (Pietilä 1978). Pietilät suunnittelivatkin Hervannan keskusakselin kaikki keskeiset julkiset rakennukset: Hervannan liikekeskuksen, Hervannan kirkon ja vapaa-aikakeskuksen sekä Hervannan toimintakeskuksen eli kirjaston, terveyskeskuksen ja elokuvateatterin 1970- ja 1980-lukujen kuluessa (Murtojärvi 2023, 16).

  Toimintakeskukselle osoitettiin tontti jo vuonna 1974 valmistuneessa asemakaavassa (Ala-Uotila 2019, 12). Pietilöiden julkisista rakennuksista ensimmäisenä valmistuivat seurakunta- ja vapaa-aikakeskus vuonna 1979. Toimintakeskuksen suunnittelu käynnistyi vuonna 1978, ja Pietilät tekivät ekskursion Roomaan, jossa kylpyläraunioihin tutustuminen herätti uudenlaisia ajatuksia tiilenkäyttötapoihin. (Pietilä ja Pietilä 1989, 30.)

  Hervannan toimintakeskus vihittiin käyttöön toukokuussa 1989 ja kirjaston avajaisia vietettiin jo muutamaa kuukautta aiemmin (Murtojärvi 2023, 66). Vastaavana mestarina toimi Teuvo Toivonen (Pietilä ja Pietilä 1989, 33). Toimintakeskukseen kuuluivat kolme itsenäistä rakennusta: elokuvateatteri sekä useita toimintoja sisältäneet terveyskeskus ja kirjastorakennus. Kirjastorakennuksessa sijaitsi alun perin itse kirjastotoiminnan lisäksi myös paloasema, poliisiasema, nuorisokeskus, diskoteekki sekä kaksi pienliiketilaa (Murtojärvi 2023, 22). Kirjasto sijoitettiin toiseen kerrokseen, koska palo- ja poliisiasema tarvitsivat suoran yhteyden katutilaan (Ala-Uotila 2019, 12).

  Vuonna 1999 kortistolaatikot poistettiin tietokonepäätteiden tieltä. Päätepöytämalli suunniteltiin yhdessä Raili Pietilän ja Eevaliisa Vaskon kanssa. (Hakanen ja Vanha-aho 2023.) Paloasematoiminnan siirtyminen uuteen paloasemarakennukseen vuonna 2003 vapautti tiloja muille toiminnoille: esimerkiksi kalustohalliin sijoitettiin ravintolatoimintaa. Poliisiaseman tilat siirrettiin rakennuksen koilliskulmaan entisen paloaseman majoitus- ja sosiaalitilojen paikalle, ja kirjasto puolestaan laajeni uuden lehtienlukusalin ja tietotorin muodossa vanhoihin poliisiaseman tiloihin. (Murtojärvi 2023, 38; Wacklin 2011, 87.) Tilat avautuivat yleisölle toukokuussa 2004. Tietotorin henkilökunnalle remontoitiin tilat alakertaan kokoushuoneeseen. (Hakanen ja Vanha-aho 2023.)

  Vuonna 2011 palvelupisteitä uudistettiin ja keskitettiin lähelle sisäänkäyntiä. Kirjastosalin näyttelytilaa ympäröinyt aita poistettiin, lajitteleva palautusautomaatti otettiin käyttöön ja lainausautomaatteja lisättiin. (Hakanen ja Vanha-aho 2023.) Lehtisali ja tietotori siirrettiin vuonna 2021 takaisin kirjaston päätilojen yhteyteen toiseen kerrokseen, ja katutason tiloihin sijoitettiin kokoustilat Reima ja Raili, jotka avattiin asiakaskäyttöön vuonna 2023.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Hervannan toimintakeskus muodostaa yhdessä kauppakeskus Duon, Hervannan kirkon ja vapaa-aikakeskuksen kanssa Hervannan keskusalueelle tunnistettavan, matalakerroksisen ja tiilijulkisivuisen hahmon. Pietilöiden suunnittelema keskusalue hahmottuu kontrastina Hervannan muutoin korkealle ja materiaaliltaan betoniselle rakennuskannalle. Pietilöiden suunnittelemat Hervannan julkiset rakennukset edustavat suunnittelijoidensa persoonallista, paikallisuutta korostavaa suunnittelua.

  Jalankulun ja ihmisen mittakaavan huomioivat rakennukset leikittelevät muotokielellään kutsuen ihmisiä tutkimaan rakennusten väliin jääviä tiloja. Hervannan toimintakeskuksen polveileva julkisivumuotoilu, kaarevat ja tilaa ylhäältä rajaavat korkeat räystäsaiheet ja toisen kerroksen sillat kirjaston ja terveyskeskuksen välillä luovat mielenkiintoista ulkotilaa. Pietilöiden tavoitteena olikin luoda kokonaisuus, joka yhdistyy lähialueen viheralueisiin ja sitoutuu luonnonpaikkaan.

  Kirjastorakennuksen toiseen kerrokseen, diskoteekin päälle sijoittuu Käärmeterassiksi nimetty ulkotila, johon on suunniteltu myös kiinteää kalustusta. Arkkitehtuurikokonaisuudessa on huomioitu myös ulkovalaistus. Alueen maisemakokonaisuus palkittiin Puutarhaliiton ja Suomen betoniteollisuuden keskusjärjestön jakamalla Vuoden ympäristöpalkinnolla vuonna 1991 (Murtojärvi 2023, 30).

  Tärkeä ulkotilojen sarja linkittyy toimintakeskuksen ja vapaa-aikakeskuksen väliin jäävään puistoon, Runoilijan aukioon, jonne on sijoitettu kuvanveistäjä Laila Pullisen suunnittelema maareliefi ja viisimetrinen pronssiveistos Muusa (Ala-Uotila 2019, 16; Murtojärvi 2023, 30).

  Toimintakeskuksen itäpuolelle sijoittuu Hervannan sisäisen liikenteen pääväylänä toimiva Insinöörinkatu. Etelässä kirjastorakennusta rajaa kevyenliikenteenväylä, lännessä Valtaraitti. Toimintakeskuksen itäjulkisivu on vedetty sisään katulinjasta alun perin palo- ja poliisiaseman autojen tilatarpeen vuoksi. Nykyisin kyseisellä aukiolla on ravintola- ja torikojuja. Itäpuolelle on myös sijoitettu alkuperäiseen kompositioon kuuluva jätekatos, jota on täydennetty Molok-jätesäiliöllä.

  Toimintakeskuksen pohjoispuolella sijaitsee Taito Uusitalon suunnittelemat kaksi rakennusta vuosilta 1983 ja 1985. Länsipuolella sijaitsevat Pietilöiden suunnittelemat, 1970-luvun lopussa valmistuneet Hervannan kirkko sekä vapaa-aikakeskus. Itäpuolella sijaitsee Pietilöiden suunnittelema kauppakeskus Duon vanha osa, joka valmistui vuonna 1978 ja jota laajennettiin itäpuoleltaan vuonna 2007. (Murtojärvi 2023, 16–17.)

  Aiemmat tutkimukset:
  Kirjastoinventoinnista:

  Hervannan keskusakseli on arvotettu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (Museovirasto 2009).

  Hervannan toimintakeskuksen rakennukset on suojeltu 18.12.2002 hyväksytyssä asemakaavassa suojelumerkinnällä sr-8: ” Rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.”

  Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuuri 1998 -julkaisussa Pietilöiden Hervantaan suunnittelemat julkiset rakennukset on listattu luokkaan RM II, valtakunnallisesti merkittävä. Kirjastorakennuksen osalta mainitaan monimuotoiset tiilijulkisivut, räystäsaiheet, Laila Pullisen Muusa-veistos sekä Branderin kahvilan nuorisotiloihin siirretty sisustus.

  Hervannan kirjastosta on toteutettu rakennushistoriallinen selvitys vuonna 2023. Selvityksen on laatinut arkkitehti Marjukka Murtojärvi Neva Arkkitehdeilta. Kyseisessä selvityksessä käsiteltiin kirjastorakennuksen lisäksi elokuvateatterirakennus. Toimintakeskuskokonaisuuteen kuuluu myös terveyskeskus, josta rakennushistoriallisen selvityksen on laatinut Anna-Leena Lehto vuonna 2014.

  Kirjalliset lähteet:
  Leskinen, Marja ja Jaakola, Juha, 1998. Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuuri 1998. Tampereen kaupungin kaavoitusyksikkö, Tampere. S. 250

  Närhi, Mikko 1993. Hervanta Vuorenpeikkojen maa. Tampereen kaupunki, Tampere.

  Närhi, Mikko 2013. Matrix - vuorenpeikon poika. Hervannan tiedotusyhdistys, Tampere.

  Seppänen, Jouko 2002. Hervanta arkkitehtuuriopas ehdotus "925294" erämaasta innovaatioveturiksi. HerPro, Tampere.

  Täydennetty kirjastoinventoinnin yhteydessä:

  Alajoki, Jaana. Saarikko, Taina. (1997) Messukylän kirjaston historia 1865–1995. Lahjakirjoista kirjastoksi. Tampere: Tampereen kaupunginkirjasto, Pirkanmaan maakuntakirjasto.

  Ala-Uotila, S. (2019) Monikulttuurinen kirjasto - Raili ja Reima Pietilän suunnitteleman Hervannan kirjaston kehityssuunnitelma. Diplomityö: Tampereen yliopisto. Saatavilla [31.5.2023] https://urn.fi/

  URN:NBN:fi:tty-201905101573

  Hakanen, Liisa. Vanha-aho, Ulla-Maija. (2023) Hervannan kirjaston historiaa -koonti. Sähköpostiviesti 7.9.2023.

  Kalske, Marja. (2011) Ahlmanin koululta Aleksille. Lempäälän kirjasto 1861–2011. Lempäälän kunnan kirjastopalvelut.

  Murtojärvi, Marjukka. 2023. Hervannan toimintakeskus. Kirjasto- ja elokuvateatterirakennukset. Rakennushistoriallinen selvitys. Arkkitehtitoimisto Neva.

  Museovirasto. (2009) Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt. Hervannan keskusakseli. Saatavilla [31.5.2023] http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1248

  Pietilä, Reima. (1978) ’Hervannan läntinen keskusta-akseli’ julkaisussa Arkkitehti 5–6/1978, s. 58–61.

  Pietilä, Reima. Pietilä, Raili. (1989) ’Hervannan toimintakeskus’ julkaisussa Arkkitehti 8/1989, s. 30–35.

  Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuuri 1998. Tampereen kaupungin ympäristötoimi kaavoitusyksikkö julkaisuja 2/98. Tampere 1998.

  Tampereen kaupungin digitaalinen arkisto, asemakaava 18.12.2002.

  Tampereen kaupungin digitaalinen arkisto, rakennuslupapiirustukset.

  • Raili ja Reima Pietilä Arkkitehdit, 1984 ja 1986.

  • Tampereen tilakeskus, Mauri Niemi, 2003.

  Wacklin, Matti. (2011) Kaikkien sielujen apteekki. Tampereen kaupunginkirjasto 150 vuotta. Tampere: Tampereen kaupunginkirjasto – Pirkanmaan maakuntakirjasto.

  Suulliset lähteet:
  Täydennetty kirjastoinventoinnin yhteydessä:

  Manninen, Kati. Kirjastovirkailija. Kohdekäynti 17.8.2023.

  Pohjola, Sirpa. Kirjastovirkailija. Kohdekäynti 17.8.2023.

  Vilenius, Suvi. Palvelupäällikkö. Kohdekäynti 17.8.2023.

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: 927
  • Alanumero: 14
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja:
  • Kuvausaika:
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: 927
  • Alanumero: 18
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja:
  • Kuvausaika:
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: 927
  • Alanumero: 578
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Sirpa Koivu
  • Kuvausaika:
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 135
  • Alanumero: 33
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Anna-Leena Lehto
  • Kuvausaika: 19.05.2014
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 135
  • Alanumero: 34
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Anna-Leena Lehto
  • Kuvausaika: 19.05.2014
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 135
  • Alanumero: 35
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Anna-Leena Lehto
  • Kuvausaika: 19.05.2014
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 135
  • Alanumero: 36
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Anna-Leena Lehto
  • Kuvausaika: 19.05.2014
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 135
  • Alanumero: 37
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Anna-Leena Lehto
  • Kuvausaika: 06.05.2014
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 135
  • Alanumero: 38
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Anna-Leena Lehto
  • Kuvausaika: 19.05.2014
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 135
  • Alanumero: 39
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Anna-Leena Lehto
  • Kuvausaika: 24.05.2014
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 135
  • Alanumero: 40
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Anna-Leena Lehto
  • Kuvausaika: 19.05.2014
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 135
  • Alanumero: 41
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Anna-Leena Lehto
  • Kuvausaika: 19.05.2014
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 135
  • Alanumero: 42
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Anna-Leena Lehto
  • Kuvausaika: 24.05.2014
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 135
  • Alanumero: 43
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Anna-Leena Lehto
  • Kuvausaika: 19.05.2014
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 135
  • Alanumero: 44
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Anna-Leena Lehto
  • Kuvausaika: 03.06.2014
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 135
  • Alanumero: 45
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Anna-Leena Lehto
  • Kuvausaika: 06.05.2014
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 135
  • Alanumero: 46
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Anna-Leena Lehto
  • Kuvausaika: 19.05.2014
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 135
  • Alanumero: 47
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Anna-Leena Lehto
  • Kuvausaika: 19.05.2014
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 135
  • Alanumero: 48
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Anna-Leena Lehto
  • Kuvausaika: 22.05.2014
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 135
  • Alanumero: 49
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Anna-Leena Lehto
  • Kuvausaika: 19.05.2014
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 135
  • Alanumero: 50
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Anna-Leena Lehto
  • Kuvausaika: 19.05.2014
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 135
  • Alanumero: 51
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Anna-Leena Lehto
  • Kuvausaika: 19.05.2014
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 135
  • Alanumero: 52
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Anna-Leena Lehto
  • Kuvausaika: 19.05.2014
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 514
  • Alanumero: 372
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Verna Hahtola
  • Kuvausaika: 17.08.2023
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 514
  • Alanumero: 373
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Verna Hahtola
  • Kuvausaika: 17.08.2023
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 514
  • Alanumero: 374
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Verna Hahtola
  • Kuvausaika: 17.08.2023
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 514
  • Alanumero: 375
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Verna Hahtola
  • Kuvausaika: 17.08.2023
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 514
  • Alanumero: 376
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Verna Hahtola
  • Kuvausaika: 17.08.2023
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 514
  • Alanumero: 377
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Verna Hahtola
  • Kuvausaika: 17.08.2023
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 514
  • Alanumero: 378
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Verna Hahtola
  • Kuvausaika: 17.08.2023
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 514
  • Alanumero: 379
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Verna Hahtola
  • Kuvausaika: 17.08.2023
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 514
  • Alanumero: 380
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Verna Hahtola
  • Kuvausaika: 17.08.2023
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 514
  • Alanumero: 381
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Verna Hahtola
  • Kuvausaika: 17.08.2023
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 514
  • Alanumero: 382
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Verna Hahtola
  • Kuvausaika: 17.08.2023
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 514
  • Alanumero: 383
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Verna Hahtola
  • Kuvausaika: 17.08.2023
  Avaa

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Nimi Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
    Kirjasto Insinöörinkatu 38 kirjasto
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
    Terveysasema Insinöörinkatu 38 hoitolaitos
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Avaa Tampere
   
    Hervannan keskusakseli Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö kaupunkikortteli
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Hervanta Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  lähiö
  kaupunginosa
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkanmaan modernit kirjastot 2023 Hämeenkyrö
  Juupajoki
  Kangasala
  Kihniö
  Lempäälä
  Nokia
  Orivesi
  Pirkkala
  Punkalaidun
  Pälkäne
  Ruovesi
  Tampere
  Vesilahti
  Virrat
  Ylöjärvi
  Akaa
  Mänttä-Vilppula
  Sastamala
   
    Rakennusinventointi
   
  23.05.2023 12.09.2023
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkanmaan terveyskeskukset Hämeenkyrö
  Ikaalinen
  Juupajoki
  Kangasala
  Kihniö
  Kuhmoinen
  Lempäälä
  Nokia
  Orivesi
  Parkano
  Pirkkala
  Punkalaidun
  Pälkäne
  Ruovesi
  Tampere
  Urjala
  Valkeakoski
  Vesilahti
  Virrat
  Ylöjärvi
  Akaa
  Mänttä-Vilppula
  Sastamala
   
    Rakennusinventointi
   
  31.08.2020 30.10.2020
  Avaa Tampereen Hervannan Toimintakeskuksen terveysaseman rakennushistoriaselvitys Tampere
   
    Rakennushistoriaselvitys
   
  22.04.2014 13.06.2014
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 414 2014 15.12.2014 Tampere, Hervanta, Hervannan toimintakeskus, Lindforsinkatu 1, terveysasemarakennuksen sisäilmakorjaus- ja tilamuutostyöt sekä julkisivumuutos sekä kirjastorakennuksen huoneisto-, palo-osastointi- ja käyttötarkoituksen muutos Tampereen kaupungin rakennusvalvonta
  Avaa 3 2015 24.02.2015 Tampere, Hervanta, terveysasemarakennuksen muutos- ja korjaussuunnitelma, odotusaula Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy
  Avaa 398 2023 02.06.2023 Hervannan toimikeskuksen elokuvateatterirakennus - laajennussuunnitelmat Neva arkkitehdit

Kartta