Alue Sorila

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Tampere
  Vanha kunta:
  Aitolahti
  Kylä:
  Sorila
  Kaupunginosa:
  Sorila
  Nimi:
  Sorila
  Alueluokka:
  Hallinnollinen alue
  Aluetyyppi:
  rekisterikylä

Tekstitiedot

 • Historia:
  1540 Sorilan kylässä oli 6 tilaa, kaksi Juudasta, joista toista sanottiin Peukuseksi ja toinen hävisi. 1700 -luvulla Sorilan tiiviin ryhmäkylän muodosti Kulkas, Marttilat ja Korpi. Ryhmäkylästä n. 400 metriä länteen oli Peukusen tontti. Ryhmäkylän uudet pienet tontit olivat sepän pajan uusi tontti ja entisen sotilaan tontti. Ruovedelle johtava maantie kulki kyläraitin keskelle. 1800 -luvulla maantie Teiskoon kulki nyt Kulkkaan tontin länsipuolelta. Laalaahteen ja Hirviniemeen johtanut tie noudatteli jo nykyisen Aitoniementien linjausta. Aitolahden ensimmäinen kansakoulu aloitti Peukusen pirtissä 1892. 1900 -luvun alussa kylän ensimmäinen osuuskauppa aloitti toimintansa ja Pohjois-Hämeen Tietopuolinen Karjanhoitokoulu aloitti 1925. Sotien jälkeen kylään nousi siirtokarjalaisille ruotsalaistaloja sekä vapaa-ajan asutus keskittyi Jokivalkamantien ja Jokivalkamantörmän varsille.
  Kuvaus:
  Sorilan kylän pellot ovat isojaon ajoista lähtien sijainneet kyläkeskuksen ympärillä ja kyläteiltä kohti jokilaaksoa laskevilla etelärinteillä. Sorilan kylän uudempi asutus on sijoittunut Pulesjärventien, Hinkkalantien, Aitoniementien, Perämäentien ja Hirsimoisiontien varsille.
  Kirjalliset lähteet:
  Tampereen Kaupunkiympäristön kehittäminen / Maankäytön suunnittelu, 2014. Tampereen Aitolahden ja Teiskon kulttuuriympäristöselvitys, luonnos 31.1.2014. Tamperen kaupunki, Tampere

Media

 • Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 2
  • Alanumero: 399
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Miinu Mäkelä
  • Kuvausaika: 10.09.2012
  Lataa Avaa

Arkeologiset kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Muinaisjäännös­tunnus Muinaisjäännös­tyyppi Laji Ajoitus
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Myllylampi Sorila
   
    1000008708 työ- ja valmistuspaikat
   
  kiinteä muinaisjäännös historiallinen
   

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Peukunen - Sorinrinne Sorila
   
    Aitoniementie 25 maatalous
  opetus
   
  Avaa Tampere
   
  Koto-Mäki - Hirsimoisiontie 11     Hirsimoisiontie 11 asuinkiinteistö
   
  Avaa Tampere
   
  Jaanala Sorila
   
    Ison Lumojan tie 16 vapaa-aika
   
  Avaa Tampere
   
  Annala Sorila
   
    Jokivalkamanmäki 26 vapaa-aika
   
  Avaa Tampere
   
  Suviranta Sorila
   
    Jokivalkamantörmä 17 vapaa-aika
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Kulkas ( ja Korpi ) Sorila
   
    Kaitavedentie 282 - Pulesjärventie 12 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Partola Sorila
   
    Kantapartolantie 45 - Kantapartolantie 101 - Kantapartolantie 45 - Kantapartolantie 95 maatalous
   
  Avaa Tampere
   
  Eräkallio Sorila
   
    Lumoniementie 67 vapaa-aika
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Päivölä - Heitoksenperä Sorila
   
    Perämäentie 31 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Pirjola - Peuranta Sorila
   
    Pulesjärventie 231 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Sorilan vanha paloasema   Sorila
   
  Sorilanraitti 4 palo- ja pelastus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Sorilanraitti 5 , Sorilan koulu Sorila
   
  Sorila
   
  Sorilanraitti 5 opetus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Karjanhoitokoulu - Sorilan päiväkoti Sorila
   
    Sorilanraitti 14 - Sorilanraitti 4 - Sorilanraitti 8 hoito
  opetus
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Nurmi-Sorilan osayleiskaava, Aitolahden kulttuuriympäristöinventointi Tampere
   
  Aitolahti
   
  Rakennusinventointi
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
    18.04.2007
  Avaa Tampere, Sorilan suunnittelualueen arkeologinen inventointi 2020 Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  29.06.2020 30.06.2020
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere Sorila Pulesjärventie 17 Tampere
   
  Aitolahti
   
  Valvonta
   
  09.09.2015 16.09.2015
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Avaa Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat. Maisema- ja ympäristöselvitys Tampere
   
    Muu
   
  01.01.2007 01.06.2007

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 380 2014 13.11.2014 Nurmi-Sorilan osayleiskaavaehdotus Kaupunkiympäristön kehittäminen, Maankäytön suunnittelu
  Avaa 405 2015 30.10.2015 Tampere, Nurmi-Sorila, Utukantie-Palokyläntie-Pulesjärventie-Hinkkalantie kaapelointisuunnitelma