Tutkimushanke Rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden digitointi Siiriin, Tampereen I, II ja III kaupunginosa

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Nimi:
  Rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden digitointi Siiriin, Tampereen I, II ja III kaupunginosa
  Hankkeen tyyppi:
  Luettelointi
  Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden digitointi Siiriin Myytti-rahoituksella. Kohteena Tampereen I, II ja III kaupunginosan, eli Tammerkosken länsirannan kohteet ydinkeskustassa. Hanke toteutettiin yhteistyössä Kuva-arkiston kanssa. Kulttuuriympäristöyksikön osuus tehtiin 14.1. - 20.3.2013. Tekijänä FM Heli Haavisto.
  Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  KYY / Miinu Mäkelä, Hannele Kuitunen
  Hankkeen alkupvm:
  14.01.2013
  Hankkeen loppupvm:
  20.03.2013

Tekstitiedot

 •  
  Johdanto:
  Rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden digitointi Siiriin /KYY:n osuus 2013

  Hankkeen aikana Tampereen museoiden Siiri-tietokantaan tallennettiin perustiedot ja valokuvat Tampereen I, II ja III kaupunginosan arvokkaista rakennetun kulttuuriympäristön kohteista. Kohteet perustuvat Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuuri 1998 –teokseen sekä tekeillä olevaan Tampereen keskustan rakennettu kulttuuriympäristö 2012 –selvitykseen. Finlaysonin tehdasalueen kohteiden määrittelyssä ja nimeämisessä seurattiin Lasse Kosusen 1994 tekemää selvitystä alueen rakennuskannasta ja Työväenmuseo Werstaan Finlaysonin alueen opasta. Tehdasrakennuksista käytetään niille vakiintuneita TR1, TR2 jne. nimityksiä, kirjaimet ja numero kirjoitetaan yhteen.

  ARVOT

  Rakennetun ympäristön kohteita ei hankkeen aikana inventoitu tai arvotettu. Kohteiden historia- ja taustatiedot ovat pääosin Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuuri 1998 –kirjasta, muut lähteet on mainittu kohteittain. Osa kohteista on inventoitu aiemmin.

  ALUEET – Tampereen I, II ja III kaupunginosat

  Hankkeen puitteissa Siiriin täydennettiin Tampereen I kaupunginosan (mm. Finlaysonin alue, Näsilinna ja Näsinpuisto), II kaupunginosan (Keskusta, Hämeenkadun pohjoispuoli) sekä III kaupunginosan (Hämeenkadun eteläpuoli ja Laukontori) aluetiedot. Aluetietoihin lisättiin lyhyt kuvaus alueiden sijainnista ja rajauksesta sekä merkittävästä rakennuskannasta.

  RKY-ALUEET

  Siiriin luotiin kolme Museoviraston määrittelemää RKY-aluetta eli Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö-aluetta: Tammerkosken teollisuusmaisema, Hämeenpuisto sekä Tampereen Hämeenkatu, Hämeensilta ja Keskustori. Alueiden määrittely ja rajaus löytyy Museoviraston sivuilta http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_list.aspx. RKY-alueilla sijaitsevat kohteet linkitettiin alueisiin.

  RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KOHTEET

  Tampereen I - III kaupunginosasta Siiriin tallennettiin yhteensä noin 100 kohdetta, joista 60 oli rakennetun ympäristön kohdetta ja 40 rakennusta. Rakennetun ympäristön kohteisiin tallennettiin lyhyesti kohteen perustiedot, historia, merkittävimmät muutosvaiheet, tyylisuunta ja sijaintitiedot. Kohteet ja rakennukset valokuvattiin nykytilassaan ja osaan liitettiin sijaintikartat. Kohteet merkittiin MAP-infoon kartalle.

  VALOKUVAT

  Jokaiseen kohteeseen linkitettiin sen alkuperäistä asua, käyttöä ja merkittävimpiä muutosvaiheita avaavia Kuva-Siirissä olevia valokuvia. Tämä täsmensi tietoja etenkin Näsilinnan ja Näsinpuiston, Finlaysonin tehdasalueen sekä Finlaysonin palatsin ja Wilhelm von Nottbeckin puiston kulttuuri- ja rakennushistoriallisista vaiheista. Hankkeen aikana kaikista kohteista otettiin valokuvat nykytilassa, talvella 2013. Yhteensä alue-, kohde- ja rakennuskuvia sekä katunäkymiä otettiin hankkeen yhteydessä n. 400 kpl, 2-8 per kohde. Näistä Kuva-Siiriin tallennettiin noin 80 kpl. Loput hankkeen aikana otetut kuvat löytyvät Siiristä Rakennetun ympäristön kohteiden yhteydestä.

  MYYTTI-RAHOITUS

  Myytti on vuonna 1997 Suomen museoliiton ja Museoviraston aloitteesta käynnistetty projekti, jonka tavoitteena on saattaa museoiden kokoelmat luetteloiduksi sähköiseen muotoon. Myytti-rahoitusta on vuositasolla myönnetty 252 270 euroa. Lisäksi museoille on myönnetty tietoyhteiskuntarahoitusta sisältötuotantohankkeisiin ja laitehankintoihin. Myytti-rahoitukseen ovat oikeutettuja valtionosuutta saavat museot. Hakemukset käsiteltiin vuosina 1997-2002 Suomen museoliitossa ja vuodesta 2003 alkaen Museoviraston tiedonhallintakeskuksessa. Museoiden kokoelmatietojen sähköinen tallentaminen helpottaa kokoelmien hallintaa museossa, mahdollistaa selkeämmän työnjaon museoiden kesken, monipuolistaa yleisöpalveluja ja takaa alueellisesti tasa-arvoisen saavutettavuuden. Museoissa oleva tieto saadaan paremmin kansalaisten ulottuville.

  Lähde: http://www.museoliitto.fi/index.php?k=7969#.UTR_yoH-nTo

  Projektitutkija

  FM Heli Haavisto 2013

  Pirkanmaan maakuntamuseo

  Hankealue:
  Tampereen I, II ja III kaupunginosa.
  Menetelmät:
  Kohdetietojen tallennus perustuen pääosin Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuuri 1998 –teokseen. Maastokäynnit ja kohteiden valokuvaus. Valokuvien ja tietojen tallennus Tampereen museoiden Siiri-tietokantaan. Kuvien tallennus Kuva-Siiriin. Kohteiden merkintä MAP-infoon kartalle.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  025.JPG

  • Kuvaaja: Heli Haavisto
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika: 24.1.2013

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Hämeenpuisto Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö puisto
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    I Satakunnankadun pohjoispuoli ja Näsinkallio Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    II Hämeenkadun pohjoispuoli ja Keskustori Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    III Hämeenkadun eteläpuoli ja Laukontori Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   
  Avaa Tampere
   
    Rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden digitointi Siiriin, Tamperen I, II ja III kaupunginosan hankealue    
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Tammerkosken teollisuusmaisema Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö kaupunkikortteli
  puisto
  teollisuusalue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Tampereen Hämeenkatu, Hämeensilta ja Keskustori Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö kaupunkikortteli
  puisto
   

Rakennetun ympäristön kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Takon tehdasalue   III
   
  Kirkkokatu 7 , Laukontori 2 , Värjärinkuja 1 teollisuus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Wilhelm von Nottbeckin puisto , Finlaysonin puisto   I kaupunginosa Näsi
   
  Kuninkaankatu vapaa-aika
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Finlaysonin palatsi   I kaupunginosa Näsi
   
  Kuninkaankatu 1 asuinkiinteistö
  majoitus ja ravitsemus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Taidekeskus Mältinranta ja Alamuseo   I kaupunginosa Näsi
   
  Kuninkaankatu 2 kulttuuri
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Näsilinna , Hämeen museo , Milavida   I kaupunginosa Näsi
   
  Kuninkaankatu 2b matkailu
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Purjehdusseuran paviljonki   I kaupunginosa Näsi
   
  Kuninkaankatu 2c, Pajasaari 2 kokoontuminen
  vapaa-aika
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Finlaysonin kirkko   I kaupunginosa Näsi
   
  Kuninkaankatu 4 a kirkollinen
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Finlaysonin tallipiha   I kaupunginosa Näsi
   
  Kuninkaankatu 4, Näsijärvenkatu 4 matkailu
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Laukonlinna III
   
  III
   
  Laukontori 6 a asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Laukonhovi , Laukontori 6b   III - Hämeenkadun eteläpuoli
   
  Laukontori 6b asuinkiinteistö
  liike-elämä