Tutkimushanke Asuinalueiden inventointi ja arvottaminen (1960-1980 -luvut) Saukonmäki, Kaarilan aukio, Haukiluoma ja Linnainmaa (ns. EHYT -hanke)

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Nimi:
  Asuinalueiden inventointi ja arvottaminen (1960-1980 -luvut) Saukonmäki, Kaarilan aukio, Haukiluoma ja Linnainmaa (ns. EHYT -hanke)
  Hankkeen tyyppi:
  Rakennusinventointi
  Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Selvityksessä on inventoitu Saukonmäen, Kaarilan aukion, Haukiluoman ja Linnainmaan asuinalueet ja arvotettu ne kaupunkikuvan ja rakennuskulttuurin näkökulmasta. Raportti liittyy Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Tampereella -työhön, jonka tarkoituksena on etsiä asuntorakentamiseen soveltuvia alueita olevaa kaupunkirakennetta täydentäen ja jatkaen.

  Nyt laadittu raportti on jatkoa alkuvuodesta 2010 valmistuneelle työlle, jossa inventoitiin ja arvioitiin kuusi 1960- ja 1970-lukujen asuinaluetta kaupunkikuvan ja rakennuskulttuurin näkökulmasta. Vertailukelpoisuuden vuoksi tässä työssä on käytetty edellisen vaiheen raporttia runkona raportin rakenteen ja arviointikriteeristön osalta. Kohdealueista 1960-luvun alueita olivat Saukonmäki ja Kaarilan aukio sekä 1980-luvun alueita Haukiluoma ja Linnainmaa. Pohja-aineistona työssä on käytetty Tampereen kaupungilla laadittuja korttelikortteja, joihin on koottu tiedot asemakaavoituksen vaiheista eli alkuperäisestä asemakaavasta ja siihen tehdyistä muutoksista sekä rakennuskannasta kortteleittain.

  1960- ja 1970 – lukujen toimintaympäristöä, suunnittelun ihanteita ja rakentamisen realiteetteja kansallisesti ja Tampereen oloissa on tarkasteltu edellisen vaiheen raportissa. Tässä työssä on taustoituksen osalta näin ollen keskitytty kuvaamaan vastaavasti 1980-luvun viitekehystä. 1970-luvun puolivälissä postmodernin suuntauksen aiheuttama murros modernistisessa suomalaisessa arkkitehtuurissa oli jo havaittavissa. Käytännössä monet alueet kuitenkin kaavoitettiin ja toteutettiin vanhojen oppien mukaan rakennusprosessia optimoiden.

  Saukonmäki on työn tarkastelualueista veistoksellisin kokonaisuus. Alueen yleissuunnitelman on laatinut professori Olli Kivinen, joten yhtymäkohdat Helsingin Pihlajamäkeen ovat ilmeiset. Kokonaisuus koostuu korkeimmalla paikalla sijaitsevista pistetaloista, rinnettä myötäilevistä lamelleista ja linjakkaasta liikerakennuksesta. Tarkastelualueeseen kuuluu myös viereinen viehättävä Saukonpuisto ja ala-asteen koulu vuodelta 1960.

  Kaarilan aukio on osa paremmin tunnettua Puisto-Kaarilaa lähellä historiallisia Kaarilan ja Raholan kartanoita. Arkkitehtoniselta ilmeeltään yksinkertaiset mutta laadukkaat 1960-luvun lamellitalot sekä uudemmat rivitalot muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden pihan ja siihen liittyvän Omenapuiston kanssa.

  Haukiluoma kaavoitettiin vuonna 1976 ja ensimmäiset korttelit toteutettiin vuonna 1979. Aluerakentamisen katsotaan valmistuneen vuonna 1986. Suhteellisen nopeasta rakentumisesta huolimatta alueen rakennuskanta on sekalaista niin rakennustyypeiltään, arkkitehtoniselta ilmeeltään kuin laatutasoltaankin. 1980-luvun alueelle tyypillisesti Haukiluoma on sangen pientalovaltainen. Alueen ytimessä on päiväkodin, lähikaupan ja lamellikerrostalojen kortteleita, joiden lähiympäristössä olisi laadullista kehitettävää ja todennäköisesti myös täydennysrakentamispotentiaalia.

  Linnainmaa on ilmeeltään harvinaisen yhtenäinen, sillä toteutussuunnittelu keskittyi yhdelle arkkitehtitoimistolle lähes kokonaan 1980-luvun vaihteessa. Pientalojen suuri osuus, punatiiliverhous rakennuksissa sekä panostaminen monilajiseen lähiviherympäristöön ovat 1980-luvun alueen tyyppiominaisuuksia. Itse kaavaratkaisu vuodelta 1976 on sen sijaan vanhahtava, sillä avoin korttelirakenne ja väljät katutilat ilmentävät ennemminkin edeltäviä suunnitteluihanteita.

  Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  WSP Finland Oy
  Hankkeen alkupvm:
  01.09.2010
  Hankkeen loppupvm:
  31.12.2010

Liitetiedostot

 •  

  haukiluomakorttelikortit.pdf

  • Kuvaus: korttelikortit Haukiluoma
  Lataa

  linnainmaakorttelikortit.pdf

  • Kuvaus: korttelikortit Linnainmaa
  Lataa

  asuinalueidenarvottaminen6080luvut.pdf

  • Kuvaus: raportti
  Lataa

  Saukonmaki_korttelikortit.pdf

  • Kuvaus: korttelikortit Saukonmäki
  Lataa

  kaarilakorttelikortit.pdf

  • Kuvaus: korttelikortit Kaarila
  Lataa

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Haukiluoma Hallinnollinen alue lähiö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Kaarila Hallinnollinen alue  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Linnainmaa Hallinnollinen alue omakotialue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    XXI Petsamo Hallinnollinen alue omakotialue
  kaupunginosa
   

Rakennetun ympäristön kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Saukonmäki   Petsamo
   
  Vainionkatu - Petsamonkatu - Kalevan puistotie - Kaupinkatu asuinkiinteistö
  liike-elämä
  vapaa-aika