Arkeologinen kohde Palo

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Vanha kunta:
  Aitolahti
  Kylä:
  Palo
  Nimi:
  Palo
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000018823
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  6
  Muinaisjäännöstyyppi:
  asuinpaikat
  Tyypin tarkenne:
  kylänpaikat
  Laji:
  muu kulttuuriperintökohde
  Ajoitus:
  historiallinen
  Lukumäärä:
  1
  Lyhyt kuvaus:
  1500-luvun lähteissä mainittu, keskiajalle perityvä kylätontti sijaitsee nykyäänkin asutun Utukan tilan tilakeskuksessa.
  Tutkimukset:
  Kirsi Luoto 2010 inventointi

  Arkistoselv. Kalle Luoto, Minttu Kervinen 2020

  Tark.inv. Kirsi Luoto, Helen Mettälä ja Jussi Jusell 2022.

  Nyman, Jan-Erik 2022 koekaivaus
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)

  Aiemmat löydöt:
  Ei aiempia löytöjä.
  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212312
  Peruskartan nimi:
  Aitolahti
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  X1 6827599 X2 6827693 X 
  Y1 2497960 Y2 2498061 Y 
  Z1 105 Z2 108 Z 
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6828499 P2 (ETRS-TM35FIN) 6828589 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 338413 I2 (ETRS-TM35FIN) 338513 I 
  p1 6831365 p2 6831454 (YKJ)
  i1 3338519 i2 3338619 (YKJ)
  Koordinaattiselite:
  Muinaisjäännösalueen äärikoordinaatit.
  Kohteen laajuus:
  Kohde on laajuudeltaan noin 0,4 hehtaaria.

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Kohde sijaitsee noin 3,8 kilometriä koilliseen Aitolahden kirkosta, Sorilanjoen pohjoispuolella. Matkaa jokirantaan on lyhimmillään 250 metriä. Kylätontti sijaitsee peltojen ympäröimällä, ympäristöstään hyvin erottuvalla mäellä. Maasto viettää loivahkosti länteen ja etelään ja hieman jyrkemmin eteläkaakkoon ja kaakkoon mentäessä.
  Kohteen kuvaus:
  Palon kylässä oli vuonna 1540 seitsämän taloa: Utukka, Hempura eli Rahola, Rekola eli Sälli, Rentto, Niilo Raholan tila, Holvasti ja Partola (Arajärvi 1954, 706 - 707). Näistä Holvastista ja Partolasta muodostettiin vuonna 1558 oma kylänsä, koska talot sijaitsivat niin kaukana muista kylän taloista (Nummi, Palokangas, Jokinen & Helsing 2007, 25). Rentto puolestaan liitettiin 1680-luvulla Rekollaan ja Niilo Raholan tila hävisi jo 1550-luvulla. Ensimmäinen majninta Palon kylään liittyen on vuodelta 1433, jolloin lautamiesten luettelossa mainitaan Juho Parto Palon kylän Partolan talosta. (Arajärvi 1954, 41)

  Daniel Ekmanin vuonna 1738 laatimassa Palon ja Partolan kylän kartassa näkyvät kaikki viisi kantatilaa Partola, Holvasti, Utukka, Hempura, Rekola sekä ilmeisesti Rentto, joka 1680-luvulla oli yhdistetty Rekolaan. Olof Rehnströmin vuonna 1763 laatiman Palon kylän 3-osaisen isojakokartan ensimmäisessä osassa on mylly Peurantajärvestä laskevassa ojassa. Palon jakokunnassa Utukka, Hempura ja Rekolaolivat keskenään sarkajaossa, ja niiden kahdessa vainiossa olleet pellot

  jaettiin helposti kolmeksi lohkoksi. Utukan, Hempuran ja Rekolan ja Renton lisäksi kartalla on kaksi tonttia, jotka ovat ilmeisesti torppia.(Nummi, Palokangas, Jokinen & Helsing 2007, 25) Torpat, jos sellaisia ylipäätään ovat, on perustettu vuoden 1750 jälkeen.

  Palo (Pahlo) nimellä kulkevan kylätontin alueella sijaitsee 1700-luvun karttojen mukaan siis kaksi talo: Utukka ja Hempura. Palon kylän muut talot, jotka sijaitsevat Utukasta ja Hempurasta noin 200 - 400 metriä länteen, muodostavat tässä inventoinnissa kohteen Palo (Pahlo) Rentto (ks. sivu X).

  Palo (Pahlo) kylätontin alueella sijaitsee yhä asuttu Utukan tila: Utukka ja Hempura yhdistyivät vuonna 1823 yhdeksi tilaksi. Tilan päärakennus on siiretty paikalle 1900-luvun alussa, jolloin vanha päärakennus oli palanut.(Jaakola 2008, 48) Päärakennus on perustettu kivisille harkoille. Pihapiirissä on myös kolmikerroksinen tiilinen navetta, mutta muinaisjäännösalue ei ulotu sen alueelle. Navetta on peräisin 1900-luvun alusta ja perustuksiltaan massiivinen. Navetan pohjoispuolella on nurkkakivillä seisova, 1800-luvun lopussa tai 1900-luvun alussa tehty asuinrakennus, jonka perustusta on paikoin korjattu betonilla. Kylätontin alue on pääasiassa hoidettua, nurmella olevaa pihaa, jossa kasvaa muutamia suurempia koivuja, pensaita ja istutuksia.

  Luokitusehdotus:
  Luokka 2. Historiallisen kartta-aineiston perusteella paikannettu, 1500-luvun asiakirjoissa mainittu asuinpaikka, joka on edelleen käytössä. Kohteen tarkempi rajaus sekä vanhimpien kulttuurikerrosten ja rakenteiden sijainnin ja säilyneisyyden selvittäminen vaatii lisätutkimuksia.
  Ehdotus suoja-alueeksi:
  Suoja-alueeksi ehdotetaan 10 metriä.
  Lähistön kohteet:
  Kohteesta noin 200 metriä itään sijaitsee samaan historialliseen kuulunut kohde Palo (Pahlo) Rentto. Kohteesta noin 350 metriä eteläkaakkoon sijaitsee historiallinen myllynpaikka Holvasti ja noin 400 metriä pohjoiseen puolestaan historiallisen ajan myllynpaikka Myllymoisio. Kohteilla ei ole vielä muinaisjäännösrekisterinumeroita.

Media

 • Kohteen kuva

  DSCN0024.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi luoto
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Tampere, Palon (Pahlo) kylätnotilla oleva vanhempi päärakennus. Kuvattu lounaasta.
  • Kuvausaika: 7.9.2010
  Kohteen kuva

  H51_5-10-11_Palo_1738.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Ote vuoden 1738 (Ekman) Palonkylään kuvaavasta kartasta.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  H51_5-1_Palo_1763.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Ote Palonkylää kuvaavsta kartatsta vuodelta 1763 (Rehnström).
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  DSCN0023.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Tampere, Palo. Utukan tilan kohdalla oleva kylätontti. Kuvattu lännestä. KYY 53: 26
  • Kuvausaika: 7.9.2010
  Kohteen kuva

  DSCN0018.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Tampere, Palo (Pahlo). Utukan tilan päärakennus. Kuvattu koillisesta. KYY 53: 25
  • Kuvausaika: 7.9.2010
  Kohteen kuva

  DSCN0043.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Palo (Pahlo) kylätontti lännestä kuvattuna. KYY 53:28
  • Kuvausaika: 7.9.2010

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Palo Tampere
   
  Aitolahti
   
  Hallinnollinen alue
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Tampere Palo (muinaisjäännöstunnus 1000018823). Historiallisen ajan kylänpaikan arkeologinen koekaivaus 2.-4.8.2022 Tampere
   
    Koekaivaus
   
  02.08.2022 14.03.2023
  Avaa Utukan tilan päärakennuksen ympäristön tarkkuusinventointi 17.5.2022 Tampere
   
  Aitolahti
   
  Arkeologinen inventointi
   
  17.05.2022 17.05.2022
  Avaa Pohjois-Tampereen historiallisen ajan asuinpaikkojen arkistoselvitys Tampere
   
    Arkistoselvitys
   
  14.10.2020 31.10.2020
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alueen arkeologinen täydennysinventointi 2010 Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  22.06.2010 29.12.2010

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 495 2021 24.06.2021 Tampere, Palokyläntie 54, kulttuurihistorialliset arvot
  Avaa 660 2021 21.09.2021 Tampere, Palokyläntie 54, Ennakkolausunto, Utukan kulttuurihistorialliset arvot, rakennusten kuntotilanne ja purkamismahdollisuudet
  Avaa 819 2021 05.11.2021 Tampere, Utukka, alustava tiedustelu uuden päärakennuksen sijaintipaikasta
  Avaa 237 2022 14.04.2022 Tampere, Utukka, salaojitukseen, sokkelin vierustan vedenohjaukseen ja kantojen poistoon liittyvät kaivuut
  Avaa 313 2022 30.05.2022 Tampere, Utukka, maakaapelointi-, viemäröinti-, vesijohto-, kääntöpaikka- ja maalämpöhankkeet
  Avaa 417 2022 17.06.2022 Tampere, Palo, Palonkyläntie 54, Utukka, päärakennuksen laajentaminen, poikkeamislupahakemus Tampereen kaupunki
  Avaa 434 2022 27.05.2022 Tampere, Utukka, Pirkanmaan maakuntamuseon tekemän tarkkuusinventoinnin tuloksen vaikutus päärakennuksen ympäristön hankkeisiin
  Avaa 457 2022 04.07.2022 Tampere, Palonkyläntie 54, teiden kunnostaminen ja jätevesijärjestelmä paikan muuttaminen
  Avaa 487 2022 04.07.2022 Tampere, Palo, Palonkyläntie 54, Utukka, päärakennuksen laajentaminen, rakennuslupa Tampereen kaupunki
  Avaa 605 2022 23.08.2022 Tampere, Utukan tila, koekaivausryhmän tutkimuksen tuloksen vaikutus tilan rakennushankkeiden toteutettavuuteen
  Avaa 639 2022 30.08.2022 Tampere, Utukan tila, vesiputken kaivaminen, pihan tasoittaminen ja pihaan johtavan tien parantaminen
  Avaa 879 2023 18.01.2024 Tampere, Palonkyläntie 54, Utukka, muonamiehentalon ja piharakennusten kunnostaminen, suunnittelutarveratkaisuhakemus Tampereen kaupunki

Kartta