Arkeologinen kohde Hirviniemi Keso 3

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kylä:
  Hirviniemi
  Nimi:
  Hirviniemi Keso 3
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000011517
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  4
  Muinaisjäännöstyyppi:
  asuinpaikat
  Tyypin tarkenne:
  yksinäistalot
  Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
  Ajoitus:
  historiallinen
  Selkeä ajoitus:
  keskiaika
  Lukumäärä:
  1
  Lyhyt kuvaus:
  Kirjallisten lähteiden ja historiallisten karttojen perusteella Keson tila on yksi Hirviniemen kantatiloista, se on myös yksi pisimpään samalla paikalla säilyneistä tiloista. Maastokäynnillä tilaa ympäröiviltä pelloilta löydettiin pintapoiminnassa lähinnä historiallisen ajan massalöytöaineistoa.
  Tutkimukset:
  Inventointi 2007 Salminen, kohde 4

  Koekaiv. Jan-Erik Nyman 2019.

  Arkistoselv. Kalle Luoto, Minttu Kervinen 2020.
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)

  Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212312
  Peruskartan nimi:
  AITOLAHTI
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6826986 P2 (ETRS-TM35FIN) 6827119 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 333485 I2 (ETRS-TM35FIN) 333602 I 

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Keson yksinäistalon tontti sijaitsee nykyisen Aitoniementien molemmin puolin, noin 40 m Aitoniementien ja Kiikkisensalmentien risteyksestä itään. Aitoniementie on rakennettu vanhan kylätontin läpi siten, että asuinrakennukset jäivät tien pohjoispuolelle ja navetta eteläpuolelle. Aitoniementien kohdalta talonpaikan voi katsoa tuhoutuneen, mutta sen N- ja S-puolilla on säilynyttä tonttia. Tontin säilyneillä osilla on nykyisin Uusi-Keso nimisen tilan vanhoja rakennuksia, päärakennus vuodelta 1885 ja kivinavetta vuodelta 1906.
  Kohteen kuvaus:
  Kirjallisten lähteiden ja historiallisten karttojen perusteella Keson tilan on yksi Hirviniemen kantatiloista, se on myös yksi pisimpään samalla paikalla säilyneistä tiloista. Alkuperäisessä käytössä maatilana se on ollut viimeksi 1960-luvun alussa. Nykyisin tilan omistaa Tampereen kaupunki ja se on vapaaajan asuntona. Historiallisten karttojen digitoinnin perusteella tila on sijainnut samalla paikalla ainakin vuodesta 1765. Alun perin Aitoniementie on mennyt kylätontin pohjoispuolelta, mutta 1960-luvulla tie siirrettiin kulkemaan tilakeskuksen läpi. Maastokäynnillä tilaa ympäröiviltä pelloilta löydettiin pintapoiminnassa lähinnä historiallisen ajan massalöytöaineistoa, jota ei taltioitu. Löytöaineisto koostui punasavikeramiikasta sekä esine- ja tasolasinkappaleista. Maastokäynnin yhteydessä tarkastettiin myös Keson kivikautisen asuinpaikan alue, mutta mitään uusia havaintoja ei tehty.

Media

 • Kohteen kuva

  047DSCN0202.JPG

  • Kuvaaja: Hanna-Leena Salminen
  • Kuvatyyppi: Muu kuva
  • Kuvaus: Hirviniemi Keso 3, yksinäistalon tontti. Aitoniementie on rakennettu talontontin läpi. Kuvattuna Aitoniementieltä. Suunta E-W.
  • Kuvausaika: 24.10.2007

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Avaa Hirviniemi Tampere
   
  Aitolahti
   
  Hallinnollinen alue
  Avaa        
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Pohjois-Tampereen historiallisen ajan asuinpaikkojen arkistoselvitys Tampere
   
    Arkistoselvitys
   
  14.10.2020 31.10.2020
  Avaa Tampere Hirviniemi Keso III Historiallisen ajan yksinäistalon arkeologinen koekaivaus 24.–27.6.2019 Tampere
   
    Koekaivaus
   
  24.06.2019 27.06.2019
  Avaa Tampere Keso I-II ja Hirviniemi Keso III 2017. Vesihuoltolinjan kaivuun arkeologinen valvonta Tampere
   
    Valvonta
   
  18.01.2017 16.02.2017
  Avaa Tampere, Hirviniemi ja Sisaruspohja, Osayleiskaava-alueiden arkeologinen inv. 2007 Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  01.01.2007 31.12.2007

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 12 2013 24.01.2013 Tampere, Hirviniemen vesihuoltoverkosto
  Avaa 469 2015 29.02.2016 Tampere, Nurmi, Hirviniemen vesihuoltosuunnitelma Tampereen kaupunki Kiinteistötoimi
  Avaa 495 2019 21.08.2019 Tampere, Hirviniemi, Keson kylätalon pihan arkeologisen koekaivauksen tulos Aitolahden-Hirviniemen kyläyhdistys ry
  Avaa 100 2020 26.02.2020 Tampere, Aitoniementie 411, purkuilmoitus sauna-navettarakennuksen purkamisesta Tampereen kaupunki
  Avaa 528 2022 09.08.2022 Tampere, Hirviniemi, Keso, kivinavettaan liittyvät kulttuurihistorialliset arvot TAMPEREEN TILAPALVELUT OY
  Avaa 793 2022 28.10.2022 Tampere, Aitoniemi, Tampereen Sähköverkon kaapelointi kiinteistöille 837-501-17-0 UUSI-KESO (M2265) , 837-501-13-0 KORPIKESO (M2267) ja 837-500-2-278 JÄRVENSIVU (M2276) Tampereen kaupunki

Kartta