Maakuntamuseon lausunto 469 / 2015 Tampere, Nurmi, Hirviniemen vesihuoltosuunnitelma

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Nurmi
  Dnro / vuosi: 469 / 2015
  Otsikko:
  Tampere, Nurmi, Hirviniemen vesihuoltosuunnitelma
  Asiakirjan arkistotunnus, laji:
  12.03.01.10 Lausunto
  Lausunnon saaja:
  Tampereen kaupunki Kiinteistötoimi
  Lausunnon pvm:
  29.02.2016
  Tiivistelmä:
  Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lupaa alueelle tulevan vesihuol-tolinjan putkien väliaikaisesta varastoinnista Hirviniemi Keso 3:n muinais-jäännösalueella. Lupaa pyydettäessä alue oli jo varastointikäytössä. Alueel-ta oli kuorittu pintamaa ja se oli peitetty pintamurskeella. Museo oli saanut ilmoituksen toimenpiteestä usealta eri taholta.

  Ilmoitusten johdosta museo teki alueelle hallinnollisen tarkastuksen 9.12.2015. Tarkastuksessa todettiin, ettei kaivutyö ollut ulottunut kyntöker-rosta syvemmälle, joten muinaisjäännös on todennäköisesti säilynyt vahin-goittumattomana. Tarkastuksen tuloksesta ilmoitettiin asianosaisille, Mu-seovirastoon ja poliisille. Samalle ilmoitettiin, että alue tulee ennallistaa va-rastoinnin jälkeen. Murskeen poistaminen tulee suorittaa arkeologin val-vonnassa, joka tarkastaa maanpohjan ja dokumentoi mahdolliset raken-teet.

  Vesihuoltoputkien säilytys muinaisjäännöksen päällä sallitaan väliaikaisesti, mutta sen tulee loppua 1.7.2016. mahdollisimman pikaisesti, mielellään ke-sään mennessä. Uutta varastoitavaa ainesta alueelle ei saa tuoda.

Sisältö

 •  
  Lausunnon teksti

Arkeologiset kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Muinaisjäännös­tunnus Muinaisjäännös­tyyppi Laji Ajoitus
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Hirviniemi Keso 3 Hirviniemi
   
    1000011517 asuinpaikat
   
  kiinteä muinaisjäännös historiallinen