Alue Vehkajärven kyläkeskus (A11)

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 • Kunta:
  Kangasala
  Vanha kunta:
  Kuhmalahti
  Kylä:
  Vehkajärvi
  Nimi:
  Vehkajärven kyläkeskus (A11)
  Inventointinumero:
  A11
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Historiallinen arvo:
  kirkkohistoria
  sivistyshistoria
  sosiaalihistoria
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus

Tekstitiedot

 • Historia:
  Vehkajärven kyläkeskus sijaitsee Vehkajärven pohjoisrannalla nykyisten Rantalan ja Anttilan tilakeskusten välissä. Viimeistään myöhäiskeskiajalla, 1500-luvun lopulla muodostuneessa kylässä on ollut kaksi kantataloa. Näppilä ja Raukola, joista halkomalla ovat syntyneet kylän nykyiset vanhimmat talot. Näppilä on 1700-luvulla jaettu Näppiläksi, Rantalaksi, Riihimäeksi ja Anttilaksi ja Raukola Yli- ja Ala-Raukolaksi sekä Perkiöksi. Tiivis ryhmäkylä on hajaantunut vähitellen 1800-luvun kuluessa 1840-luvulla valmistuneen isonjaon seurauksena.
  Kuvaus:
  Nykyisin Vehkajärven kylän keskustassa, vanhan kylätontin tuntumassa ovat enää Anttilan ja Rantalan tilakeskukset sekä kylän yhteinen venevalkama (F). Maantien varressa on vielä kaksi vanhaa tilakeskusta, Riihimäki ja Yli-Raukola, muutamia 1900-luvun alussa rakennettuja mäkitupia (A ja E) sekä maantien eteläpuolella Riihimäentien varressa Riihimäestä 1900-luvun alussa lohkottu Koivulan tila (B). Kaikkien vanhimpien tilojen, Rantalan, Anttilan, Riihimäen ja Yli-Raukolan pihapiireissä on säilynyt päärakennuksen lisäksi runsaasti muita pihapiirin rakennuksia.

  Entisen kyläkeskuksen pohjoispuolella, Kirkkoharjulla, maisemallisesti erittäin merkittävällä paikalla sijaitsee Vehkajärven kirkko. Pitkään kirkkomatkaan väsyneet vehkajärveläiset rakensivat kirkon omin luvin ja omin varoin 1841. Kirkonmäellä on myös säilynyt kylän yhteinen lainaviljamakasiini.

  1960-luvulla valmistuneen Vehkajärventien (maantien 325) ja Mattilantien kulmauksessa on 1900-luvun alussa valmistunut Vehkajärven kansakoulu (C), joka toimii nykyisin harrastustilana ja kesäkahvilana. Hieman edempänä Mattilantien varressa on Lepooni (D), joka on toiminut pappilana ja seurakuntatalona. Yli-Raukolaa vastapäätä Kaupantien alussa on ollut Vehkajärven Osuuskauppa. kauppa on hiljattain peruskorjattu ja laajennettu, niin että sen alkuperäinen ilme on täysin kadonnut.

  1960-70-luvuilla alkanut maaltamuutto näkyy selvästi kylässä autioina taloina ja näivettyneinä palveluina. Koulu lopetti toimintansa 1974 ja osuuskauppa 1980-luvulla. Maantien pohjoispuolelle on rakennettu 1980-2000-luvuilla omakotitaloja ja rivitaloja. Maisemallisesti arvoalue on komeaa seutua, Vehkajärveen työntyvä kirkkoharju, Vehkajärven järvenselkä ja kirkonkylänseutu peltoaukeineen, tilakeskuksineen, muutamine mäkitupineen ja vielä hahmotettavine palveluineen muodostavat kertovan ja kerroksellisen kokonaisuuden. Jäljellä olevat pellot tulisi säilyttää avoimina ja raivata myös umpeen kasvavia tien vierustoja sekä maisemia.

  Aiemmat tutkimukset:
  Kulttuuriympäristöinventointi, Kuhmalahti, Vehkajärvi 2003. Rakennuskulttuurityö Kivikenkä.

  Raine Raitio, Kuhmalahden yleispiirteinen rakennusinventointi 2001.

  Kirjalliset lähteet:
  Kiinteistötiedot. Maanmittauslaitos, Kiinteistötietojärjestelmä. http://www.ktj.fi/

  Längelmäveden seudun historia. 2, Kuhmalahden historia II. Hämeenlinna 1954.

  Raitio, Raine: Kuhmalahden historia 3, 1865-1995. Kuhmalahden kunta, 1996.

  Peruskartta 2016 ja ortoilmakuvat. Maanmittauslaitos. http://www.paikkatietoikkuna.fi/

  Peruskartta 1965. Maanmittauslaitos. http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/

  Pitäjänkartta 1899. Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto. http://digi.narc.fi/digi/

  Senaatinkartta 1855. Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto. http://digi.narc.fi/digi/

  Isojakokartta 1810-1851. Kansallisarkisto.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  A11.JPG

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Arvoalue A11 Vehkajärven kyläkeskus, karttaote. Pohjakartta: Maanmittauslaitos, maastokartta.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  60 anttila kaakosta.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Anttila kaakosta (60)
  • Kuvausaika: 1.7.2016
  Kohteen kuva

  60 anttila koillisesta.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Anttila (60) koillisesta
  • Kuvausaika: 1.7.2016
  Kohteen kuva

  65 riihimäki rak 1 idästä.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Riihimäen rakennus 1 idästä kuvattuna (65)
  • Kuvausaika: 1.7.2016
  Kohteen kuva

  66 kirkko ja tapuli lännestä.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Kirkko ja tapuli (66) lännestä
  • Kuvausaika: 1.7.2016
  Kohteen kuva

  A kallio as rak.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Kallion asuinrakennus (A)
  • Kuvausaika: 1.7.2016
  Kohteen kuva

  A11 maantien 325 ja mattilantien risteys vehkajärven kylällä.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Maantien 325 ja Mattilantien risteys Vehkajärven kylällä.
  • Kuvausaika: 1.7.2016
  Kohteen kuva

  B koivula lännestä.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Koivula lännestä (B)
  • Kuvausaika: 1.7.2016
  Kohteen kuva

  C vehkajärven kansakoulu kaakosta.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Vehkajärven kansakoulu kaakosta (C)
  • Kuvausaika: 1.7.2016
  Kohteen kuva

  D lepooni koillisesta.JPG

  • Kuvaaja: Miia Hinnerichsen
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Lepooni koillisesta (D)
  • Kuvausaika: 1.7.2016

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Vehkajärven kirkko Vehkajärvi
   
    Kuusisentie 8 kirkollinen
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Riihimäki Vehkajärvi
   
    Riihimäentie 14  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Rantala Vehkajärvi
   
    Vehkajärventie 754  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Yli-Raukola Vehkajärvi
   
    Vehkajärventie 812  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kangasala
   
  Anttila Vehkajärvi
   
    Venehniementie 9  

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kuhmalahden rantaosayleiskaavan ja kirkonkylän sekä Pohjan kyläyleiskaavojen kulttuuriympäristöselvitys 2016 Kangasala
   
  Kuhmalahti
   
  Kulttuuriympäristöinventointi
   
  29.04.2016 31.10.2016