Rakennetun ympäristön kohde Hipposkylä

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  Kissanmaa
  Inventointinumero:
  2012/0020
  Nimi:
  Hipposkylä
  Osoite:
  Hippoksenkatu 10-38
  Kohdetyyppi:
  asuinkiinteistö
  Rakennusten lukumäärä:
  15
  Inventointipäivämäärä:
  16.03.2012

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  rakennusperinteinen
  Historiallinen arvo:
  asutushistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemakokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Kohde on rakennettu ennen Kissanmaan ensimmäisen asemakaavan laatimista vuonna 1951. Kiinteistö on säilynyt mallikkaasti alkuperäisessä asussaan. Kohde edustaa esimerkillisellä tavalla paitsi aikakautensa rakennusperinteitä myös ajan kunnallista vuokra-asuntorakentamista. Erityisesti on mainittava kauniisti alkuperäisessä asussaan säilyneet porraskäytävät sekä väli-ovet. Kohde sijaitsee näkyvällä paikalla entisen pääkadun varressa. Kiinteistön 15 talon ryhmä muodostaa merkittävän maisemakokonaisuuden.

Tekstitiedot

 •  
  Kuvaus:
  Kiinteistön monikulmainen tontti sijaitsee Hippoksenkadun varrella, siten että tontin pohjoissivu rajautuu Hippoksenkatuun. Tontilla on kuusi hiekkapintaista katuliittymää Hippoksenkadulle.

  Tontin pinta on loivaa rinnettä, joka laskee kaakkoon. Tontin pinta on nurmea, hiekkaa ja luonnotilaista metsää. Kasvillisuutena on mm. mäntyjä, kuusia, pihlajia, koivuja, tervaleppiä, tuomia, sireenipensaita ja perennoja. Tontin pinnat ja kasvillisuus ovat pääosin alkuperäiset.

  Tontilla on 14 asuinkerrostaloa sijaiten vapaan asemakaavan mukaisesti pohjois-etelä ja itä-länsi suuntaisesti sekä kylän yhteinen sauna- ja pesutuparakennus.

  Historia:
  Ensimmäiset asuinrakennukset Kissanmaalle rakennettiin vasta vuonna 1947. Tuolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi suunnitelman kaupungin vuokratalojen rakentamisesta raviradan tuntumaan, metsämaastoon Kosken maantien länsipuolelle. 15 talon ryhmä sai nimekseen Hipposkylä. Tarkoituksena oli rakentaa suuri määrä pienten perheiden asuntoja, jotka täyttäisivät kohtuullisten asumisolojen vaatimukset. Aikaisemmin rakennetut asuntotalot Nekalassa ja Härmälässä oli suunniteltu suurperheille.

  Hipposkylän asuntotyyppiä kutsuttiin Salmelan tyypiksi suunnitelijansa rakennusmestari Väinö Salmelan mukaan. Asuntojen huoneistopinta-alaksi määriteltiin 31 m2. Taloryhmään suunniteltiin 14 kaksikerroksista asuintaloa, joihin jokaiseen tuli kuusitoista yhden huoneen ja keittiön asuntoa. Koko kylään tuli siis kaikkiaan 224 asuntoa, joista lähes 900 Tamperelaista sai kodin. Lisäksi kylällä oli yhteinen sauna- ja pesutuparakennus. Talojen piirrustukset tehtiin kaupungin rakennustoimiston arkkitehtiosastolla arkkitehti Bertel Strömmerin johdolla.

  Talot sijoitettiin tontille vapaan asemakaavan mukaisesti, mikä teki jokaisen huoneiston valoisaksi. Rakennusten ulkomaalauksessa käytettiin vaihdellen kahta väriä, punaruskeaa ja harmaanvihreää. Taloihin tuli uunilämmitys, vesijohto ja sähkövalo. Kellarikerrokseen tulivat puusuojien lisäksi kylmäkellarit sekä asukkaiden yhteisiä tiloja. Kolmessa pohjoisemmassa rakennuksessa oli pohjakerrokseen rakennettu myymälähuoneistoja. Joka toiseen taloon sijoitettiin pesutupa ja koko kylää varten rakennettiin erillinen saunarakennus.

  Hipposkylän rakentamista johti rakennusmestari Arvo Salo. Töissä oli keskimäärin 100 miestä kerrallaan. Rakennustyöt aloitettiin elokuussa 1947 ja viimeinen talo valmistui kesäkuussa 1949. Kylästä tuli siihen mennessä suurin kaupungin rakennuttama kunnallinen taloryhmä Tampereella.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  Kohteen lähiympäristössä on mittasuhteiltaan kohdetta suurempia ja tiili- ja betonielementtirunkoisia kerrostaloja.
  Toimenpidesuositukset:
  Alueen ominaispiirteiden säilymiseksi on tärkeää säilyttää avoin, puistomainen pihamuoto ilman voimakkaita rajauksia. Alueen yhtenäisyyden ja alkuperäisyyden kannalta on tärkeää säilyttää julkisivujen jälleenrakennuskauden ilme: puuverhous, säännöllinen aukotus ja yksinkertainen ikkunamalli sekä niukoin yksityiskohdin korostetut sisäänkäynnit.(kirj. Anna Lyyra -Seppänen)
  Kirjalliset lähteet:
  Alkuperäiset rakennuslupapiirrokset sekä myöhemmät mahdolliset muutos- tai laajennuslupapiirrokset. Tampereen kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto.
  Suulliset lähteet:
  Eero Kivimäki.

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Nimi Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
    Hippoksenkatu 16 Hippoksenkatu 16 asuinrakennus - kerrostalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
    Hippoksenkatu 20 Hippoksenkatu 20 asuinrakennus - kerrostalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
    Hippoksenkatu 34 Hippoksenkatu 34 asuinrakennus - kerrostalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
    Hippoksenkatu 10 Hippoksenkatu 10 asuinrakennus - kerrostalo
   
  Avaa   Hippoksenkatu 26 Hippoksenkatu 26 asuinrakennus - kerrostalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
    Hippoksenkatu 36 Hippoksenkatu 36 asuinrakennus - kerrostalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
    Hippoksenkatu 18 Hippoksenkatu 18 asuinrakennus - kerrostalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
    Hippoksenkatu 14 Hippoksenkatu 14 asuinrakennus - kerrostalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
    Hippoksenkatu 24 Hippoksenkatu 24 asuinrakennus - kerrostalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
    Hippoksenkatu 30 Hippoksenkatu 30 asuinrakennus - kerrostalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
    Hippostupa Hippoksenkatu 32 asuinrakennus - muu
  sauna
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
    Hippoksenkatu 22 Hippoksenkatu 22 asuinrakennus - kerrostalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
    Hippoksenkatu 12 Hippoksenkatu 12 asuinrakennus - kerrostalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
    Hippoksenkatu 28 Hippoksenkatu 28 asuinrakennus - kerrostalo
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
    Hippoksenkatu 38 Hippoksenkatu 38 asuinrakennus - kerrostalo
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Kissanmaa Hallinnollinen alue omakotialue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Tampere
   
  Kissanmaa inventointi Muu hanke- tai tutkimusalue kaupunkikortteli
   
  Avaa Tampere
   
    Kissanmaa, Hipposkylä ja Hakametsän jäähalli Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n kerrostaloalue Kissanmaalla (Hipposkylä) Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus kaupunkikortteli
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Moniulotteinen kulttuuriperintö - digitointihanke Pirkkala
  Tampere
   
  Aitolahti
  Teisko
   
  Muu
   
  11.03.2014 31.12.2014
  Avaa Hippoksenkatu 10-38 Hipposkylän rakennusten rakennusinventointi Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  04.08.2010 04.08.2010
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Kissanmaan rakennetun ympäristön inventointi 2007 Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
  31.12.2006 30.12.2007

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 114 2017 16.03.2017 Tampere, Kissanmaa, Hippoksenkadun eteläpuoli, Hipposkylä sekä Hippospuistoa, asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaava 8549 Tampereen kaupunki
  Avaa 416 2017 09.10.2017 Tampere, Kissanmaa, Hippoksen kadun eteläpuoli, Hipposkylä sekä Hippospuistoa, tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto, asemakaavan muutos, kaava 8549 Tampereen kaupunki
  Avaa 681 2018 11.01.2019 Tampere, Kissanmaa, Hipposkylä, asemakaavaehdotus, kaava 8549 (TRE:1198/10.02.01/2017) Tampereen kaupunki
  Avaa 141 2021 11.03.2021 Tampere, Kissanmaa, Hippoksenkatu 24, purkulupahakemus Hipposkylän korttelin taloille 20, 34, 36 ja 38 Tampereen kaupunki
  Avaa 151 2023 03.04.2023 Tampere, Hippoksenkatu 22, poikkeuslupahakemus tulipalossa tuhoutuneen rakennuksen raunioiden purkamiselle Tampereen kaupunki
  Avaa 563 2023 30.08.2023 Tampere, Kissanmaa, Hipposkylänkuja, sähköverkon sijoituslupahakemus Tampereen kaupunki

Kartta